Ameiurus nebulosus

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż |

Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819)
  Sumik karłowaty

ameiurus-nebulosus

Rząd  >>  Rodzina:
   (Siluriformes) – Sumokształtne   >>   (Ictaluridae)


Występowanie:
Obszar naturalnego występowania znajduje się w Ameryce Północnej. W wyniku zamierzonych lub przypadkowych introdukcji sumik karłowaty wsiedlony został do wielu krajów na terenie Europy, Azji, Ameryki Południowej, Nowej Zelandii, na Hawaje i Wyspy Karaibskie


Wielkość:
20-25 cm

Synonimy:

*    Ameirus nebulosus (Lesueur, 1819)
*    Ameiurus catus (non Linnaeus, 1758)
*    Ameiurus lacustris (Walbaum, 1792)
*    Ameiurus vulgaris (Thompson, 1842)
*    Amiurus catus (non Linnaeus, 1758)
*    Amiurus nebulosus (Lesueur, 1819)
*    Amiurus vulgaris (Thompson, 1842)
*    Ictalurus nebucosus (Lesueur, 1819)
*    Ictalurus nebulosus (Lesueur, 1819)
*    Ictalurus nebulosus marmoratus (Holbrook, 1855)
*    Ictalurus nebulosus nebulosus (Lesueur, 1819)
*    Ictalurus nebulosus pannonicus Harka & Pinter, 1990
*    Pimelodus atrarius DeKay, 1842
*    Pimelodus catus (non Linnaeus, 1758)
*    Pimelodus felis Agassiz, 1850
*    Pimelodus marmoratus Holbrook, 1855
*    Pimelodus nebulosus Lesueur, 1819
*    Pimelodus vulgaris Thompson, 1842
*    Silurus catus (non Linnaeus, 1758)
*    Silurus coenosus Richardson, 1836
*    Silurus nigrescens Lesueur

Cechy charakterystyczne:
Sumik karłowaty ma ciało bezłuskie, na górnej i dolnej szczęce występuje u niego osiem wąsów. Płetwę grzbietową ma większą niż sum, z ząbkowanym, twardym promieniem.
Sumiki szukają pożywienia w miękkim, mulistym dnie. Żerują w godzinach wieczornych i nocnych W okresie młodocianym żywi się głównie zooplanktonem. Starsze osobniki zjadają larwy owadów; ochotkowatych. Chętnie żeruje też na ikrze oraz narybku

Warunki hodowlane:
Gatunek ciepłolubny, preferujący zbiorniki wód stojących o miękkim, porośniętym roślinnością dnie, czyli stawy, eutroficzne płytkie jeziora, starorzecza i odcinki wolno płynących nizinnych rzek, ich zatoki oraz kanały. Najchętniej zasiedla strefy płytkiej wody do 1 m głębokości. Rzadko spotykany jest w głębszych partiach.
Temperatura wody: do 37°C

Rozmnażanie:
   Tarło odbywa para, która wcześniej oczyszcza z mułu i roślin piaszczyste dno, tworząc niewielkie zagłębienie, do którego złożona zostaje ikra. Gniazda budowane są w ukryciach – pod brzegami i korzeniami roślin. Tarło przypadające na okres od maja do czerwca rozpoczyna się, gdy woda osiągnie temperaturę 18-20°C. Zazwyczaj jest ono jednorazowe. Płodność jest relatywnie niska i waha się od 1000 do 5000 ziaren ikry. Średnica jaj wynosi 3-4 mm. Długość rozwoju zarodkowego przy temperaturze wody 21-23°C trwa 6-9 dni. Rozwijająca się ikra jest strzeżona przez oboje rodziców, choć samiec wykazuje większy instynkt opieki. Opieka ta trwa do rozpoczęcia przez potomstwo samodzielnego żerowania

Ameiurus nebulosusAmeiurus nebulosusAmeiurus nebulosus


sumka

W MOIM AKWARIUM

Sumik ten został sprowadzony z Ameryki jako obiekt hodowli stawowej. Obecnie występuje w wodach Europy i jest szkodnikiem niszczącym ikrę i narybek cenionych ryb krajowych. Dorasta do 20 cm długości na wolności w akwarium do 10cm. Nie znając usposobienia tej ryby dostałem tego sumika od kolegi. Uważałem że będzie dobrym kolegą z moimi dorosłymi kiryśnikami. Moje oczekiwania się nie spełniły, gdyż sumik okazał się drapieżcą uganiającym się za innymi rybami i atakujący nawet duże auraminy. Nie polecam tej ryby do akwarium żadnemu akwaryście chyba że do bardzo dużego akwarium z dużymi rybami zimnolubnymi. Oddałem swojego suma znajomej akwarystce, gdzie był trzymany z pielęgnicami pawiookimi, ale i je atakował więc został oddzielony od pielęgnic.

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż |