Citharinus citharus

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż |

Citharinus citharus  (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809)
  Prostnik leszczowaty

citharinus-citharus Rodzina:
   (Citharinidae) – Prostnikowate (Abisynowate)

Występowanie:
Od Senegalu po dorzecze Nilu

Wielkość:
50 cm

Synonimy:
*   Citharinus geoffroei Cuvier, 1829
*   Distichodus marnoi Steindachner, 1881
*   Serrasalmus citharus Geoffroy Saint-Hilaire, 1809

Cechy charakterystyczne:
Duża ryba o szerokim tułowiu, wymagająca obszernego akwarium. W stanie dzikim żeruje przekopując muł na dnie.
Pokarm żywy i roślinny.

Warunki hodowlane:
Duże akwarium z wolnš przestrzeniš do pływania. Potrzebna dobra filtracja i wyra�ny przepływ wody. Miękkie podłoże.
Temperatura wody: 24-28°C   Parametry wody; pH: 7   dH: do18°


Rozmnażanie:
   Brak danych

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż |