Pachypanchax omalonotus

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż |

Pachypanchax omalonotus   (Duméril, 1861)
   Szczupieńczyk madagaskarski

pachypanchax-omalonotus

Rząd  >>  Rodzina:
   (Cyprinodontiformes) – Karpieńcokształtne   >>   (Aplocheilidae) – Szczupieńczykowate


Występowanie:
Madagaskar


Wielkość:
8–10 cm


Synonimy:
*  Aplocheilus homalonotus (Duméril, 1861)
*  Aplocheilus omalonotus (Duméril, 1861)
*  Epiplatys homalonotus (Duméril, 1861)
*  Haplochilus homalonotus (Duméril, 1861)
*  Haplochilus nuchimaculatus (Guichenot, 1866)
*  Pachypanchax homolonotus (Duméril, 1861)
*  Pachypanchax homalonotus
*  Pachypanchax nuchimaculatus
*  Panchax homalonotus (Duméril, 1861)
*  Panchax nuchimaculatus(Guichenot, 1866)
*  Poecilia nuchimaculata Guichenot, 1866
*  Poecilia omalonota

Cechy charakterystyczne:
Mimo drapieżnego trybu życia – łagodny i spokojny.Mając wystarczającą ilość pokarmu nie atakuje małych ryb ani własnego wylęgu – w przeciwieństwie do prawie wszystkich ryb drapieżnych

Warunki hodowlane:
Temperatura wody: 22 – 28 °C   Parametry wody: pH: 7, TWO – 8

Rozmnażanie:

Pachypanchax omalonotusPachypanchax omalonotus

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż |