Szkolenie Animalian

0

TOWARZYSTWO NAUKOWE BRANŻY ZOOLOGICZNEJ
ANIMALIAN

W dniach 21-22 listopada 2015 r. odbyło się szkolenie, które było III etapem cyklu szkoleń, z zakresu „Nowoczesnych metod hodowli ryb ozdobnych”.

0Szkolenie zostało przeprowadzone w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

1Na wstępie zostały omówione sprawy organizacyjne oraz wzajemnie przedstawienie się uczestników szkolenia.

2Uczestnicy szkolenia to właściciele, pracownicy sklepów, hurtowni zoologicznych czy też instytucji zajmujących się hodowlą ryb akwariowych, byli także indywidualni akwaryści, którzy przyjechali do Torunia z całej Polski.

3Pierwszy wykład – „Ekologia ryb” – poprowadził dr Roman Pawlak, który omówił czynniki wpływające na rozmieszczenie ryb w określonych biotopach, oraz ich przystosowanie do specyficznych warunków środowiskowych. Omówione zostały także zwyczaje, pozwalające zaadoptować się tym wodnym zwierzętom do zmieniających się warunków.

4„Rozród ryb metodami naturalnymi” – dr inż. Wojciech Górecki .Na wykładzie poruszone zostały zagadnienia dymorfizmu płciowego, obojnactwa i dzieworództwa oraz naturalnych metod stymulacji ryb do tarła.

5 „Genetyka Mendlowska u ryb ozdobnych” – mgr inż. Piotr Łapa. Omówiona została tematyka związaną z podstawami mechanizmów dziedziczenia, a poruszane zagadnienia były oparte o przykłady praktyczne. Dzięki temu uczestnicy dowiedzieli się jak samodzielnie mogą wykorzystać genetykę w swojej codziennej pracy hodowlanej.

aAkwarium z pyszczakami usytuowane przed wejściem do Muzeum Przyrodniczego

a1W czasie przerwy obiadowej można było zobaczyć ryby z jezior Malawi i Tanganika w akwariach ustawionych w holu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

6 „Dziedziczenie w planowaniu kojarzeń u ryb”  – mgr inż. Piotr Łapa .

7 „Hodowla organizmów karmowych i ich wartość odżywcza” – dr inż. W. Górecki

9 „Spokrewnienie i inbred w akwarystyce”  – mgr inż. Piotr Łapa Kolejnym tematem było zagadnienie spokrewnienia – określania współczynników spokrewnienia między osobnikami wchodzącymi w skład stada hodowlanego oraz bezpośrednio związany z tym chów w pokrewieństwie i wynikający z niego współczynnik inbredu. Inbred to temat budzący u akwarystów wiele wątpliwości oraz wiele niezasadnych opinii, dlatego został dokładnie omówiony.8 „Obliczanie współczynników spokrewnienia i inbredu w akwarystyce” – mgr inż. Piotr Łapa

10 Po wykładach na zakończenie pierwszego dnia dr Roman Pawlak oprowadził całą grupę po Muzeum Przyrodniczym omawiając poszczególne zbiory i eksponaty. 11 Drugi dzień  rozpoczął  temat:  „Etologia ryb” prowadzony przez  dr Romana Pawlaka, który dokładnie omówił zagadnienia  zachowań ryb.

12 „Przygotowanie hodowli organizmów karmowych”  – dr inż. Wojciech Górecki, dr inż. Krzysztof Kazuń
W trakcie ćwiczeń zostały przygotowane odpowiednie podłoża (medium) hodowlane a uczestnicy zapoznani ze szczegółami związanymi z hodowlą w/w organizmów. Wszyscy otrzymali próbki wrotków, które można hodować na potrzeby żywienia narybku drobnych gatunków ryb.
13Omówione zostały podstawowe zasady przygotowania różnych rodzajów pokarmów ryb takich jak glony i pierwotniaki,  wrotki, rozwielitki czy artemia.

m Wylęg artemii można było zobaczyć w powiększeniu pod mikroskopem

14 „Metody hodowlane w akwarystyce” – mgr inż. Piotr Łapa.  Omówione zagadnienia dotyczyły genetyki populacji gdzie obiektem rozważania nie są już pojedyncze osobniki lub pary rodzicielskie tylko całe stada hodowlane. Z genetyki populacji bezpośrednio wynikają metody hodowlane oparte głównie na stosowaniu odpowiedniej selekcji i kojarzenia wybranych osobników.

15 „Metody hodowlane w akwarystyce” – mgr inż. Piotr Łapa.  Uczestnicy zapoznali się z metodami pracy hodowlanej mającej na celu m.in. ograniczanie przyrostu inbredu w kolejnych pokoleniach bez potrzeby zwiększania liczebności utrzymywanych ryb stada podstawowego.

16 „Technologia chowu i nowoczesne systemy recyklingu wody” – dr inż. Wojciech Górecki, dr inż. Krzysztof Kazuń. Na przykładach zostało omówione działanie nowoczesnych systemów służących do kwarantanny ryb a także poruszono  kwestie recyklingu wody w obiegach zamkniętych.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty poświadczające ukończenie kursu.


zbUczestnicy szkolenia.

Szkolenie to jak i inne wcześniej zrealizowane, czy też te zaplanowane są bardzo pomocne  w problemach, jakie na co dzień utrudniają życie akwarystom, mają one na celu nie tylko przekazanie wiedzy słuchaczom, ale także przedstawienie zasad, jakimi kierują się nowoczesna akwarystyka i akwakultura. Szkolenia takie są potrzebne nie tylko akwarystom zajmującym się profesjonalnymi hodowlami, czy też właścicielom hurtowni czy sklepów ale także każdemu akwaryście. Taką właśnie pomoc można uzyskać kontaktując się Towarzystwem Naukowców Branży Zoologicznej. Kontakt można znaleźć na stronie:

www.animalian.org
 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.