Szkolenie ANIMALIAN w Krakowie

0

logoTOWARZYSTWO NAUKOWE BRANŻY ZOOLOGICZNEJ
ANIMALIAN

w dniach 26-27.10.2013 było organizatorem szkolenia z zakresu: Prawidłowego utrzymania zdrowotności oraz techniki hodowli i transportu ryb ozdobnych. Szkolenie odbyło się w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

1

Na wstępie uczestnicy kursu zostali zapoznani z ogólnymi ramami przebiegu dwudniowego szkolenia oraz krótki zarys działalności Towarzystwa. Towarzystwo ANIMALIAN powstało kilka lat temu w celu wspierania rozwoju i doskonalenia zasad działania branży zoologicznej. Pomaga ono doskonalić wiedzę na temat zdrowotności zwierząt hodowlanych oraz zagrożeń i ochrony środowiska. W swojej jak na razie krótkiej działalności przeprowadzono już kilka kursów o różnym stopniu zaawansowania. jedna z form działania i propagowania wiedzy przez członków towarzystwa jest wygłaszanie prelekcji na różnorakich spotkaniach, tagach czy też wystawach zoologicznych.


2

Pierwszy wykład połączony z ćwiczeniami praktycznymi poprowadził dr inż. Grzegorz Zygmunt na temat hydrochemi wody.


2a

Uczestnicy w praktyczny sposób mogli sprawdzić jaki maja wpływ na właściwości wody różnego rodzaju preparaty stosowane w akwarystyce. Ćwiczenia zostały wykonane z wykorzystaniem testów różnych firm aby pokazać także rozbieżności jakie wykazują poszczególne testy.


3

Rozwój zarodkowy ryb to temat jaki omówił dr Roman Pawlak


5

dr inż. Wojciech Górecki przedstawił temat: Żywienie ryb w warunkach hurtowni i sklepu zoologicznego


6

dr inż. Krzysztof Kazuń przedstawił dwa wykłady „Problematyka zdrowia ryb pochodzących z hodowli krajowych oraz importu” oraz „Podstawy utrzymania i poprawy zdrowia ryb znajdujących się w sprzedaży”.


9

Kolejny wykład dr inż. Wojciecha Góreckiego Wpływ właściwości fizyko-chemicznych wody i rozpuszczonych w niej związków organicznych na skuteczność działania i toksyczność chemioterapeutyków wobec organizmów wodnych.


7

Ostatni wykład w sobotę poprowadził lek.wet. Piotr Międła dotyczący stresu manipulacyjnego jego skutków i metod przeciwdziałania.


4

Kolejny dzień szkolenia rozpoczął dr inż. Grzegorz Zygmunt wykładem na temat Transport ryb i urządzanie zbiornika dla różnych obsad.


12

dr inż. Krzysztof Kazuń – Kwarantanna ryb


8

dr inż. Wojciech Górecki – „Stymulatory odporności ryb”


13

lek.wet. Piotr Międła – Antybiotyki w terapii ryb – Zasady stosowania, skutki dla ryb i środowiska.


11

Obiady były zorganizowane na miejscu w tym samym budynku.


10

Ostatni wykład połączony z ćwiczeniami praktycznymi poprowadził dr Roman Pawlak na temat Problematyki rozrodu ryb ozdobnych


pr1

W czasie ćwiczeń praktycznych można było obserwować przez mikroskop larwy ryb.


pr2

Larwa ryby w fazie tgzw. mezolarwy oraz obok jajeczko ikry pokryte pleśnią.


pr4

Kolejne ćwiczenia praktyczne prowadzone przez dr inż. K. Kazunia oraz lek. wet. P. Międłę dotyczyły diagnozowania ryb, które wykazywały objawy chorobowe. Jako pierwsza była badana paletka przywieziona przez jednego z uczestników kursu. Na wstępie ryba została uśpiona poprzez dodanie do wody odpowiedniego środka.


pr5

Po pobraniu wycinka ze skrzeli można było przeprowadzić badania za pomocą mikroskopu na obecność pasożytów.


pr6

Zaprezentowano także jak wyglądają poszczególne organy wewnętrzne ryby.


pr7

Okazało się że u tej ryby najprawdopodobniej na wskutek niewłaściwego karmienia przewód pokarmowy uległ znacznemu skróceniu.


pr8

Przeprowadzono jeszcze kilka badań różnych gatunków ryb przywiezionych przez uczestników kursu, między innymi Tęczanke parkinsona, która posiadała na płetwach narośla w postaci wypukłych guzków.


pr


pr9

Dużym ułatwieniem w pracy jest dobry mikroskop.


o1

Po napisaniu testu sprawdzającego, wszyscy uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty.


o

Szklenie to jak i inne wcześniej zrealizowane czy też te zaplanowane są bardzo pomocne przy profilaktyce, diagnozowaniu oraz leczeniu ryb ozdobnych. Szkolenia takie są potrzebne nie tylko akwarystom zajmującym się profesjonalnymi hodowlami, czy też właścicielom hurtowni czy sklepów ale także każdemu akwaryście. Taką właśnie pomoc można uzyskać kontaktując się Towarzystwem Naukowców Branży Zoologicznej. Kontakt można znaleźć na stronie

www.animalian.org


Share.

Leave A Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.