VI Spotkanie Tanganickie

0

logo

Szóste Spotkanie Tanganickie odbyło się w dniach 21-22.04.2012. Tegoroczne spotkanie rozłożono na dwa dni, albowiem zaplanowano więcej prelekcji oraz goście zagraniczni przybyli liczniej. Okazuje się że w tym roku na spotkanie przybyło prawie dziewięćdziesięciu akwarystów, co czyni tegoroczne spotkanie najliczniejszym ze wszystkich, które do tej pory się odbyły w firmie TROPHEUS TANGANIKA.

 

1

    Po raz pierwszy spotkanie odbyło się poza firmą. Ze względów lokalowych wszystkie prelekcje oraz wykłady odbyły się w Centrum Konferencyjnym OPTIMA, umiejscowionym nie opodal firmy Tropheus Tanganika, która od lat jest organizatorem tych wspaniałych spotkań ludzi, których łączy wspólna pasja, czyli Jezioro Tanganika oraz to wszystko co z nim związane. Uczestnicy po wpisaniu się do księgi pamiątkowej otrzymywali identyfikatory, które ułatwiają niejednokrotnie komunikację ludzi znających się niejednokrotnie tylko internetowo.

2

Marta i Robert Mierzeńscy po przywitaniu przybyłych gości i uczestników spotkania przedstawili plan dwudniowego spotkania oraz podziękowali sponsorom którzy pomogli aby odbyła się ta impreza.
Sponsorami głównymi były: Eisberg, Tropheus, Tropical.
Pozostali sponsorzy: Aquanetta, Aquaszut, Aquael, Aquarium Systems, Badis, Diversa, JBL, Rybarium.
Michał Dąbrówka przetłumaczył te słowa na język angielski.

4
Słuchacze zajęli dogodne miejsca, więc czas zacząć prelekcje.

 

3

   Temat pierwszego wykładu, który przedstawił dr inż. Grzegorz Zygmunt to:
„Równowaga biologiczna w wodzie, czyli wzajemne oddziaływania poszczególnych składników ekosystemu”
W temacie tym zostały omówione wszystkie czynniki mające wpływ na życie oraz zachowania ryb zimnolubnych, ciepłolubnych oraz żyjących w dużym przedziale temperatur. Omówiono czynniki mające wpływ na zużycie tlenu przez ryby, sposób obiegu tlenu oraz dwutlenku węgla w akwarium, odczyn wody, twardość jego korygowanie i przewodność elektrolityczną oraz warunki środowiska naturalnego optymalne dla większości ryb. W dalszych częściach tematu przybliżono wpływ fosforu oraz obieg azotu i powstawanie jego związków w akwarium. Co to jest nitryfikacja oraz proces jej przebiegu oraz denitryfikacji, aż wreszcie na koniec przedstawiono charakterystykę wód pozyskiwanych do celów hodowlanych.
5

Tanganickie „wargaczowate” z rodzajów Cyprichromis i Paracyprichromis
(The Tanganyika „wrasses” of genera Cyprichromis and Paracyprichromis)
Patrick Tawil (Francja) przedstawił nam niesamowite piękno ryb, które zmieniają swoje niesamowite barwy w zależności od nastroju, wieku oraz środowiska w jakim się znajdują. Wykład prowadzony był z tłumaczem języka francuskiego.

6

A oto jakie gatunki ryb omówił Patrick Tawil

18
Wszyscy prelegenci otrzymali pamiątkowy kubek Spotkania Tanganickiego.
19

Dla wszystkich chętnych zorganizowano konkurs z nagrodami. Test konkursowy składał się z dziesięciu pytań do których należało wybrać jedną z trzech odpowiedzi.

(Sprawdź swoje wiadomości, a wyniki testu znajdziesz na końcu fotorelacji)

1. Bliskie sobie gatunki występujące na tym samym obszarze geograficznym, to:
A – gatunki allopatryczne
B – gatunki sympatryczne
C – gatunki obligatoryjne

2. Jezioro Tanganika zostało odkryte w roku:
A – 1783
B – 1902
C – 1858

3. Całokształt procesów morfologicznych i fizjologicznych, trwających od momentu zapłodnienia do śmierci osobnika:
A – etologia
B – ontogeneza
C – promiskuityzm

4. Zjawisko nierównomiernego rozwoju danego narządu w stosunku do innych organów lub całego ciała, powodujące zmianę proporcji ciała:
A – filogeneza
B – polimorfizm
C – allometria

5. Odkrywcy jeziora Tanganika:
A – Anderson i Field
B – Vertieux i Tilly
C – Burton i Speke

6. Załamywanie promieni świetlnych na granicy ośrodków o różnych gęstościach:
A – luminacja
B – refrakcja
C – aberracja

7. Proces powstawania nowego gatunku, to:
A – specjacja
B – specyfikacja
C – ekspiacja

8. Triglachromis otostigma odżywia się głównie:
A – rybami
B – detrytusem
C – ślimakami

9. Długość linii brzegowej jeziora Tanganika wynosi:
A – 2375 km
B – 1828 km
C – 1567 km

10. Nazwa gatunkowa frontosa pochodzi z języka łacińskiego i oznacza:
A – „z tłustym garbem”
B – „z dużym czołem”
C – „z wielkim pyskiem”

k1 Joanna Adamska-Maślanka zdobyła najwięcej punktów i została niezaprzeczalną zwyciężczynią konkursu, otrzymując wspaniałe nagrody ufundowane przez sponsorów tej imprezy.
Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu ufundowali: Aquaszut, Aquael, Aquarium Systems, Diversa, JBL i Tropical
k
Pozostałe trzy zestawy nagród zostały rozdzielone drogą losowania, gdyż wszyscy mieli tą sama liczbę punktów zdobytych w teście.

k2

II nagrodę otrzymał Marcin Trzebunia
k3

III nagrodę otrzymał Jakub Celej k4

IV nagrodę otrzymał Andrzej Michalik

o

Po ogłoszeniu wyników konkursu rozdaniu nagród emocje opadły , wszyscy zajęli ponownie miejsca gdyż rozpoczyna się druga część prelekcji. W czasie spotkania wszystkie wykłady były rejestrowane przez telewizję internetową DEFINITE AQUASCAPE.TV, więc najprawdopodobniej w niedługim czasie będzie można je zobaczyć w internecie.

20

René Krüter (Holandia) – Zróżnicowane metody połowu i dekompresji ryb
(Developing catching methods and decompression methods)
Wykład zawierał wiele niesamowitych zdjęć, niektóre z nich zrobione na głębokości 80 metrów, a w połączeniu z ekscytującymi opowieściami na temat połowu oraz transportu ryb, był niezaprzeczalna atrakcją dnia.

Oto maleńka cząstka fotek, które przedstawił René w trakcie swojego dwuczęściowego wykładu.


49
Afryka znana i nieznana: kolorowe klejnoty Afryki- barwniaki z rodzaju Pelvicachromis – Łukasz Brzeziński „Ruki”
53

11 okladka2

Wykład René Krüter’a, Łukasza Brzezińskiego i Adama Molina można przeczytać w 11 numerze Tanganika Magazyn. Najnowszy jak i pozostałe numery czasopisma były do zakupienia w czasie trwania spotkania.

 

 

in

Po prelekcjach w tym samym obiekcie, odbyła się integracja, w której wzięła udział znaczna cześć uczestników Spotkania Tanganickiego.
in1
in2
in3

in4


in5
in6

DZIEŃ DRUGI (NIEDZIELA)

60

„Synodontis petricola – łatwy do tarła, trudny do wychowania“
„Synodontis petricola – Easy to Spawn, Difficult to Raise“ – Adam Molin (Czechy)

Autor prezentacji jest Czechem ale świetnie mówi po Polsku, więc wykład nie musiał być tłumaczony. Zapoznał nas z własnymi doświadczeniami przy rozmnażaniu sumików z Tanganiki. Przedstawił przebieg tarła oraz metody inkubowania ikry aby nie uległa spleśnieniu, opracowane przez siebie. Omówił i pokazał na zdjęciach oraz filmach, poszczególne fazy rozwoju ikry, larw oraz młodego narybku.


  
  

68

Kigoma 2012 – Evert van Ammelrooy (Holandia)   Tłumaczył: Michał Paczkowski

Autor przyjechał już kolejny raz na spotkanie. Tym razem prezentacja zawierała piękne zdjęcia kilku gatunków ryb, krabów i krewetek nigdy dotąd nie publikowanych.

Przedstawiam tylko kilka fotek z wykładu.


82
Zobaczyliśmy także kilka filmów podwodnych zrealizowanych w bardzo dobrej jakości przez Melchiora de Bruin. Filmy te w niedługim czasie będą dostępne na stronie tropheus.com.pl83

   Jak zbudować domowe „megaakwarium”? – Przemysław Mirek

W czasie wykładu zostaliśmy zapoznani z wieloma niuansami budowy nietypowego zbiornika oraz zagrożeniami jakie na nas czekają podczas takiego przedsięwzięcia. Bardzo cenne uwagi o szczegółach filtracji, ogrzewania oraz oświetlenia tak dużego akwarium przydadzą się nie jednemu doświadczonemu akwaryście. Na zakończenie prezentacji autor przedstawił film przedstawiający zbiornik już zasiedlony oczywiście tanganickimi rybami. Artykuł o zakładaniu megaakwarium można znaleźć w Nr 8 czasopisma Tanganika Magazyn.

89W czasie trwania spotkania można było zakupić pokarmy firmy „Naturefood” oraz archiwalne numery czasopisma TANGANIKA Magazyn. Firma Aquanetta przedstawiła swoje akwarium z filtrem zwanym „mułapka”.

90

88

Na zakończenie szanowne jury ogłosiło wyniki drugiego konkursu, który składał się tylko z sześciu pytań.
(Sprawdź swoje wiadomości, a wyniki testu znajdziesz na końcu fotorelacji)

1. Jedna z rzek wpadających do jeziora Tanganika:
A – Malagarasi
B – Arasz
C – Ogove

2. Urządzenie do pomiaru przewodności elektrolitycznej wody:
A – piknometr
B – Hydrometr
C – konduktometr

3. W nazwie gatunku Xenotilapia papilio Tembwe drugi człon nazwy to:
A – nazwa rodzajowa
B – odmiana lokalna
C – epitet gatunkowy

4. Materia organiczna o zróżnicowanym stopniu rozkładu, zarówno unosząca się w toni wodnej, jak i zalegająca na dnie brzegu zbiornika:
A – trypsyna
B – detrytus
C – fitoplankton

5. Okaz wzorcowy na podstawie którego wyróżniono i opisano nowy gatunek:
A – protoplasta
B – holotyp
C – takson

6. Napisz proszę jak się nazywam?
r


Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu ufundowali:
Aquaszut, Aquael, Aquarium Systems, Diversa, JBL i Tropical
87
I miejsce Piotr Koba
86
II miejsce Łukasz Brzeziński
85
III miejsce Adam Molin
84
IV miejsce Marcin Trzebunia
 


o1
Test I:   1-B;   2-C;   3-B;   4-C;   5-C;   6-B;   7-A;   8-B;   9-B;   10-B;
Test II: 1-A;   2-C;   3-C;   4-B;   5-B;   6 – Ectodus descampsii

Oczywiście wizyta w firmie TROPHEUS TANGANIKA to obowiązkowy punkt programu Spotkania Tanganickiego. Zobaczyć na żywo ryby o których tyle się mówiło to niesamowite doświadczenie oraz atrakcja. Otwieramy drzwi do Tanganiki, które praktycznie dla każdego stoją otworem.


t
Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.