Warszawska Konferencja Akwarystyczna

0wka
0

   W dniach 23-24.05.2014 odbyła się Warszawska Konferencja Akwarystyczna. Impreza odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i była elementem składowym odbywających się w tym samym czasie Dni SGGW. Pomysłodawcą oraz głównym organizatorem konferencji jest Rafał Maciaszek, który jest znanym hodowca krewetek i bezkręgowców. To właśnie on chcąc zapełnić lukę po odbywających się przez kilka lat Zlotach Miłośników Krewetek postanowił zorganizować spotkanie akwarystyczne mające cechy wystawowe jak i edukacyjne.

o4

W budynku Nr 8 SGGW przez dwa dni akwaryści jak i inni odwiedzający uczelnię mogli zobaczyć wystawę zorganizowaną w ramach Warszawskiej Konferencji Akwarystycznej. Jako że głównym tematem przedsięwzięcia były krewetki więc można było podziwiać wiele ich gatunków tuż przy wejściu do budynku.

o5

Po drugiej stronie w większych zbiornikach zaprezentowało się Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów SGGW oraz Klub Tanganika.

o
W korytarzu prowadzącym do sali w której odbywały się prelekcje i pokazy, akwaryści z różnych stron Polski wystawili swoje zbiorniki częstokroć właśnie z krewetkami. Zwiedzanie wystawy pozostawimy sobie na później bo czas rozpocząć konferencję.p0

Zebranych gości powitała Dr hab. Justyna Więcek – Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach, Pan Dr. Maciej Kamaszewski oraz Rafał Maciaszek.

p1a

Okazuje się że mimo takiego dnia tygodnia w jakim rozpoczynała się konferencja czyli piątkowych godzin rannych to na spotkanie przybyła całkiem spora grupa akwarystów. W ciągu dwóch dni przez szereg wykładów i pokazów dzięki liście rejestracyjnej, Warszawska Konferencja Akwarystyczna zgromadziła ponad 120 uczestników co daje bardzo dobry wynik imprezie zorganizowanej po raz pierwszy.

p1

Jako pierwszy swoja prelekcje wygłosił Maciej Serafin z Klubu Miłośników Tanganiki. Omówił on endemiczne pielęgnice z jeziora Tanganika należące do plemienia Limnochromini. Swój wykład podparł wieloma zdjęciami obrazującymi ryby, które hoduje we własnych akwariach. Przedstawił dziesięć gatunków ryb zebranych w siedmiu rodzajach, ich budowę wygląd, zwyczaje, warunki ich życia oraz sposoby pobierania pożywienia. Były to ryby: Gnathochromis permaxillaris, Greenwoodochromis bellcrossi, Greenwoodochromis chistyi, Greenwoodochromis abeelei, Greenwoodochromis staneri, Limnochromis auritius, Reganochromis calliurus, Triglachromis otostigma, Tangachromis dhanisi, Baielychromis centropomoides

kt

Maciej Serafin w dwóch zbiornikach wystawił ryby z Jeziora Tanganika.

3

Akwarium z trzema gatunkami ryb: Cyprichromis microlepidotus „Bulu Point”, Lamprologus brevis „Congo”, Julidochromis ornatus

3a

Cyprichromis microlepidotus „Bulu Point”

4a

Julidochromis ornatus

4

Drugi zbiornik zajmowała para Gnathochromis permaxillaris

4b

Gnathochromis permaxillaris – samiec z wyciągniętą górną wargą w czasie poszukiwania i zasysania pokarmu.

p2

Warsztaty – Jak założyć akwarium naturalne ? poprowadził Marcin Wnuk ze Studia Akwarystyki Naturalnej – peHa:68 Pokaz zakładania akwarium odbył się na standardowym zbiorniku o długości 60 cm, oświetlonym podwieszaną lampą LED. Do dekoracji wykorzystany został ozdobny korzeń a jako podłoże zastosowano substrat firmy ELOS. Zbiornik ten po pokazie ma stanąć w jednym z warszawskich salonów rowerowych.

p2a

W pierwszej części pokazu Marcin Wnuk urządził akwarium na sucho przystępując do omówienia roślin jakie wykorzysta do obsadzenia zbiornika.

ko

W czasie przerwy obiadowej zwiedzić można było stoiska urządzone przez różne wydziały SGGW. Na jednym z nich napotkaliśmy dwa zbiorniki akwariowe w których zaprezentowano raki.

ko1

Rak australijski

ko2

Rak marmurkowy

p2b

Po przerwie obiadowej Marcin Wnuk prowadząc drugą część swoich warsztatów omówił jak i praktycznie pokazał obsadzanie zbiornika roślinami. Rośliny te najczęściej pochodzą z hodowli in vitro.

p2c

Gotowy zbiornik po zalaniu wodą.

p2d
W ostatniej części warsztatów Marcin Wnuk pokazał i omówił zbiorniki, które zakładał jako akwaria tak zwane naturalne. Na zakończenie w imieniu organizatorów zaprosił wszystkich akwarystów na spotkanie integracyjne do Studia Akwarystyki Naturalnej – peHa:68
p3
Ostatnim prelegentem w piątek był Dr. Maciej Kamaszewski, który omówił temat: Ryby akwariowe w badaniach naukowych
p3a
Omówione zostały gatunki ryb które najczęściej są badane przez naukowców, oraz przybliżono słuchaczom wiele prac i sposobów ich realizacji będących tematem tych badań.
sg
Dr. Maciej Kamaszewski z Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW na wystawie towarzyszącej konferencji zaprezentował mało znane ryby w dwóch zbiornikach.
25

Pierwszy zbiornika zajmowały pielęgnice z Afryki zwane Tilapia wielkogłowa.

26a

Sarotherodon melanotheron -Tilapia wielkogłowa

26b

Sarotherodon melanotheron -Tilapia wielkogłowa

26

W drugim zbiorniku znalazły się ryby z rodziny piękniczkowatych z rodzaju Limia.

25b

Limia perugiae – samica

25a

Limia perugiae – samiec


atol1

Po zakończeniu pierwszego dnia dysponując wolnym czasem do spotkania wieczornego na zaproszenie Pawła Szewczaka, część akwarystów udała się do sklepu ATOLL ZOO

atol2

W sklepie ATOLL ZOO większość zbiorników jest urządzona jako ozdobne co nie jest spotykane w innych tego rodzaju placówkach.

peha

Wieczorem akwaryści spotkali się w Salonie Akwarystyki Naturalnej, gdzie mogli zobaczyć wiele zbiorników pięknie urządzonych.

peha1

Niektóre zbiorniki są ładne inne jeszcze ładniejsze, aż chciałoby się mieć takie akwarium w domu.

peha3

Wieczór integracyjny zakończył się w kawiarence, gdzie po smacznym posiłku do późna poruszane były tematy akwarystyczne i nie tylko.

peha2

peha4
peha5
peha6


DZIEŃ DRUGI
WARSZAWSKIEJ KONFERENCJI AKWARYSTYCZNEJ
SOBOTA 24.05.2014r
o3

Otwarcia drugiego dnia konferencji akwarystycznej dokonała pani dziekan Wydziału nauk o zwierzętach
– Dr hab. Wanda Olech-Piasecka (prof. SGGW)

p4

Sytuacja rodzimych raków w Polsce to temat omówiony przez Dr. Witolda Strużyńskiego – SGGW. W swoim wystąpieniu zapoznał wszystkich jak rozpoznać nasze raki rodzime czyli Raka szlachetnego i błotnego od raków zawleczonych do naszych wód, czyli Raka pręgowatego zwanego Amerykańskim oraz Raka sygnałowego zwanego Kalifornijskim lub Szwedzkim.

p4a

Karolina Śliwńska z Międzywydziałowego Koła Naukowego Biologów SGGW omówiła przyczyny oraz skutki występowania choroby zwanej raczą dżumą.


o6

Studenci z Międzywydziałowego Koła Naukowego Biologów SGGW wystawili dwa zbiorniki akwariowe.

1

W pierwszym zbiorniku pokazano nasze rodzime raki szlachetnego i błotnego

1a

Rak szlachetny zwany rzecznym – Astacus astacus

1b

Rak błotny zwany stawowym – Astacus leptodactylus

2

Drugi zbiornik był pokazaniem degeneracji naszego naturalnego środowiska wodnego w którym możemy spotkać gatunki zawleczone do naszych wód.

2a

Czebaczek amurski – Pseudorasbora parva

2b

Rak pręgowaty zwany amerykańskim – Orconectes limosus

2c

Trawianka – Perccottus glenii

p5

Gość zagraniczny Mura Kilic przeprowadził prelekcje na temat: W poszukiwaniu bezkręgowców w Południowo-Wschodniej Azji. Wykład tłumaczył Rafał Janusch

p5a

Przedstawił środowisko naturalne występowania krewetek w Japonii oraz Hong Kongu.

p5b

Częstokroć w czasie poszukiwań napotykał różnorakie inne żyjątka, które także budziły jego zainteresowanie. Niejednokrotnie są to zwierzęta o nazwie trudnej do wymówienia co wywołało uśmiech na twarzy gościa.

p5c

Pokazane były krewetki w środowisku naturalnym ich występowanie oraz warunki życia.

p5d

Małe strumyki to częste środowisko w którym można napotkać krewetki.

p5e

Okazuje się że te małe strumyki częstokroć można znaleźć tuż obok wielkich aglomeracji miejskich. Wystarczy się odwrócić i zrobić drugie zdjęcie z widokiem na miasto.


p5f

Przedstawił także jak wyglądają sklepy akwarystyczne w Japonii oraz zdjęcia zbiorników hodowlanych i krewetek uznanych hodowców na świecie.

o1

Na wystawie zaprezentowano wiele gatunków krewetek karłowatych. Krewetki zostały wystawione w dziewięciu zbiornikach Shrimp Set 30 firmy AQUA EL, która sponsorowała to przedsięwzięcie. Wystawie towarzyszyła prezentacja fotografii krewetek, które wykonał Maciej Nielubowicz.

5

Caridina cf. cantonensis „Red Bee”
Caridina cf. cantonensis „Black Bee”
Wystawca: Rafał Janusch

5a

 


 

6

Neocaridina davidi „Orange”
Wystawca: Rafał Janusch

6a

 


7

Neocaridina davidi „Black Fire”
Neocaridina davidi „Chocolate”
Neocaridina davidi „Red Fire”
Wystawca: Rafał Janusch

7a

7b

7c


8

Caridina cf. cantonensis „Tangerine Tiger”
Neocaridina davidi „Dream Blue Rili”
Wystawca: Rafał Janusch

8a
8b
8c


9

Pierwotniak z rodziny Ellobiopsidae
Wystawca: Rafał Janusch, Rafał Maciaszek

9b
9c


10

Caridina cf. cantonensis „TiBee”
Wystawca: Viteslav Bosak, Rafał Maciaszek

10a

10b


11

Caridina cf. babaulti „Babaulti Stripes”
Selekcja w kierunku utraty pigmentu barwnego – osobniki całkowicie przeźroczyste
Wystawca: Andrzej Pacholczak

11a


12

Caridina cf. cantonensis „Super Crystal Red”
Caridina cf. trifasciata
Wystawca: Michał Paczkowski, Mura Kilic

12a


13

Atyaephyra desmarestii
Wystawca: Claudio Cabral, Joao Costa

13a

p6

Kolejne warsztaty – „Jak założyć krewetkarium ?” – poprowadził Paweł Szewczak.

p6a

Pokaz zakładania krewetkarium przeprowadzony został na nowym modelu zbiornika firmy AQUA EL – ShrimpSet Smart. W akwarium tym zastosowano nowe uchwyty w postaci zawiasek do podtrzymywania szyby nakrywowej, rezygnując z plastikowych narożników. Do oświetlenia zbiornika zastosowano nowy model lampy LEDDY SMART o mocy 5 W, która będzie wsuwana na boczną szybę.

p6b

Po wsypaniu piasku kwarcowego jako podłoża, Paweł Szewczak zademonstrował jak przygotować korzenie z roślinami oraz sposób ich rozmieszczenia w przestrzeni zbiornika.

p6c

W czasie swoich warsztatów kilkakrotnie obdarował aktywnych uczestników drobnymi upominkami ufundowanymi przez firmę AQUA EL

p6d

Gotowa aranżacja krewetkarium w zbiorniku ShrimpSet Smart przygotowana przez Pawła Szewczaka.

atol

Na wystawie akwarystycznej Paweł Szewczak przygotował bardzo efektowne stoisko z akwarium oraz roślinami bonsai.

15

Aranżacja zatytułowana „Jezioro łabędzie” na stanowisku ATOLL ZOO

15a

Notropis chrosomus

p7

Michał Paczkowski swój temat „Moje doświadczenie w hodowli krewetek akwariowych” przekształcił w ożywioną dyskusje wszystkich słuchaczy.

p8

Jako ostatni prelegent wystąpił Rafał Maciaszek realizując długą prelekcje trzy tematyczną. Pierwszy temat to: „Choroby krewetek karłowatych z rodzajów Caridina i Neocaridina”

p8a

„Źródła barw krewetek akwariowych” – to temat omawiany jako drugi przez Rafała Maciaszka

p8b

Wszystkie zagadnienia omawiane przez Rafała były podparte bardzo dobrymi zdjęciami krewetek oraz czytelnymi ich opisami.

p8c

Trzeci temat to: „Wykorzystanie chowu wsobnego w uzyskiwaniu nowych ras krewetek z rodzajów Caridina i Neocaridina

p8d

Na zakończenie swojego wystąpienia Rafał Maciaszek, zaprezentował swoje stanowisko pracy nad krewetkami na SGGW, które jest źródłem tylu wiadomości oraz wielu bardzo przydatnych zdjęć.

p8e

W mini quizie Rafał nagrodził uczestników nagrodami ufundowanymi przez firmę AQUAEL a były to kompletne krewetkaria Shrimp Set.

313a

W czasie trwania konferencji jak i wystawy można było zapoznać się z ofertą roślin in vitro z firmy Laboratorium 313

313

Nie tylko rośliny do akwarium były na tym stoisku. Na żywo były przygotowywane aranżacje w szklanych naczyniach, które można było zakupić.

313b

Do ozdobnych aranżacji wykorzystane zostały nie tylko rośliny in vitro.

lub

Akwaryści z Lublina Rafał Żołądek oraz Joanna Młynarska jako AR-shrimp wystawili trzy akwaria z krewetkami.

16

Zbiorniki te były oświetlone bardzo efektownymi lampami LED wykonanymi przez wystawców.
W pierwszym zbiorniku znajdowały się krewetki:
Neocaridina davidi „Yelow”,
Neocaridina davidi „Carbon Rili”,
Neocaridina davidi „Red Fire”

16a
16b

16c

17

Dwa kolejne krewetkaria to duet pod wspólnym oświetleniem z krewetkami:
Caridina cf. cantonensis „Red Bee”,
Caridina cf. cantonensis „Shadow Bee”,

17a

17b
18a
abzu

abzu – to profesjonalna akwarystyka roślinna z Wrocławia. Wystawcy zaprezentowali w swoich trzech zbiornikach przede wszystkim różnorodność roślin z rodzaju Bucephalandra

19

Akwarium 48 litrów
Flora: Bucephalandra sp. Green Achilles, Bucephalandra sp. Black Wenti Bucephalandra Velvet Black Leaf, Taxiphyllum sp. Flame, Jungermannia truncata, Hygrophila pinnatifida

19a
19b
20

Akwarium roślinne – 30 litrów
Flora: Anubias sp. White, Anubias sp. Nangi, Anubias barteri var. nana Bonsai Petite, Bucephalandra Mini Catherinae, Bucephalandra sp. Melawi, Bucephalandra sp. Black Lizard, Bucephalandra sp. Vine Tapetia, Microsorium trident, Taxiphyllum sp. Spiky, Taxiphyllum Alternans, Hygrophila araguaia, Hydrocotyle sp. Japan
Fauna: Neocaridina var. White Pearl

21b
21

Akwarium 54 litry z florą: Microsorium trident, Bolbitis heteroclita Difformis Mini, Bolbitis heudelotii, Bucephalandra Silky Blue, Bucephalandra sp. Melawi, Bucephalandra sp. Red, Bucephalandra sp. Bukit Kelam-Sintag, Bucephalandra Nanga Sokan Catherinae, Bucephalandra Pancuraji, Bucephalandra Silver Grey, Hygrophila pinnatifida, Eleocharis parvula, Blyxa japonica, Plagiochilaceae sp. Cameroon, Taxiphyllum sp. Flame, Taxiphyllum sp. Spiky, Vesicularia ferriei
Fauna: Heterandria formosa, Caridina cantonensis cf. Tiger, Caridina babaulti sp. Stripes, Neocaridina heteropoda Schoko

20a

20b
20c
20d
21a
ag1

Krewetkarium.com – to stoisko Małgorzaty Achtelik z mężem.

ag

Na stoisku zaprezentowane zostały dwa zbiorniki ozdobne oraz kompozycja przestrzenna w bardzo niskim zbiorniku. Pod nią zostały zaprezentowane produkty firmy Krewetkarium.com

24

Krewetkarium z roślinami na lignicie

24b

Caridina cf. cantonensis „Red Bee”

23

Aranżacja odtwarzająca Brzeg jeziora Nakło-Chechło w Tarnowskich Górach. Można tam było znaleźć: larwy jętki, larwy komara i larwy ważki. Spływająca woda z omszonego korzenia bardzo podnosiła walory wizualne tego zbiornika.

23a
23b
23c
22

Akwarium roślinne w którym wykorzystano do aranżacji rośliny z firmy Water & Garden. W zbiorniku pływały Gupiki Endlera, Bojownik wspaniały oraz Krewetki Amano

24a

Poecilia wingei

sz

Konrad Szumilas wystawił obraz przedstawiający jedną z jego aranżacji akwariowych.

zb

Wspólne zdjęcie przed budynkiem gdzie odbyła się Warszawska Konferencja Akwarystyczna Główny pomysłodawca projektu oraz organizator Rafał Maciaszek zaprosił wszystkich akwarystów na drugą edycje, która odbędzie się także w maju 2015 roku.

podz1podzPo zakończeniu organizatorzy dziękując za pomoc w organizacji konferencji jak i wystawy wręczyli pisemne podziękowania oraz pamiątkowe emblematy. Trzeba dodać że wszyscy uczestnicy Warszawskiej Konferencji Akwarystycznej na jej zakończenie zostali obdarowani upominkami ufundowanymi przez firmy:
AQUA EL, TETRA, TROPICAL

 

 

 

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.