1925 Wystawa Akwarjów Załęż

WYSTAWA AKWARJÓW
ZAŁĘŻ 15-18.03.1925