1976 Wystawa Kraków

 WYSTAWA RYB I ROŚLIN
KRAKÓW 1 -9.10.1976

AKWARIUM NR 6/1976