1977 Sympozjum Wisła

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM AKWARYSTYCZNE
WISŁA 20 – 27.10.1977

AKWARIUM NR 3/1978