1979 Sympozjum Wisła

V SYMPOZJUM AKWARYSTYCZNE
WISŁA 28 – 30.09.1979

AKWARIUM NR 1/1980