1981 Wystawa Olsztyn

VII WYSTAWA RYB
OLSZTYN

Puchar znajduje się w siedzibie Klubu Molinezja w Szczecinie