1986 Spotkanie Akwarystów Wisła

I ŚLĄSKIE SPOTKANIE AKWARYSTYCZNE
WISŁA 7-9.11.1986

AKWARIUM NR 5-6/1987