1986 Wystawa Poznań

EXPO AKWARIUM
I KONKURS OGÓLNOPOLSKI KONKURS MOLINEZJI
POZNAŃ 29.08-14.09.1986

AKWARIUM NR 2-3/1987