1986 Wystawa Zbrosławice

Wystawa Zwierząt Hodowlanych
Zbrosławice 13- 14 1X1986

AKWARIUM NR 5-6.1987