1987 Zjazd delegatów PZA

XV KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZA
BIELSKO BIAŁA 16-17.05.1987

AKWARIUM NR 3/1988