1988 Święto kwiatów Wrocław

WROCŁAWSKIE ŚWIETO KWIATÓW
22 – 24.07.1988

AKWARIUM NR 3/1989