1989 Sympozjum Wisła

VII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM AKWARYSTYCZNE
WISŁA  6 – 8.10.1989

Pamiątkowy emblemat znajduje się w zbiorach archiwalnych Pawła Dunaja z Białegostoku