KSIĄŻKI AKWARYSTYCZNE WYDANE DO ROKU 1980

 

 

l
Przeglądaj całość

“AKWARJUM POKOJOWE”
Konrad Prószyński   Warszawa 1908

    Książka ta to najstarsze polskie wydawnictwo o akwarystyce. Autor w dwunastu rozdziałach przedstawił bardzo praktyczny na owe czasy podręcznik początkującego akwarysty. Dwa pierwsze działy traktują o zakładaniu oraz opiece nad akwarium. Trzeci rozdział przedstawia rośliny wodne. Wśród znanych akwarystom wszystkich nazw doczytujemy się rośliny pod nazwą; Wrzecznik. Tak nazwano Potamogeton. Kolejny rozdział nosi tytuł Ziemnowodne a opisuje nam kijanki, traszki a nawet axolota. Następny rozdział przedstawia ryby naszych wód jak i ryby tropikalne wśród których możemy przeczytać o rybach: Okóniopstrąg, Chanchito i Chytrochwyt. W dziale mięczaki przedstawiono rodzime ślimaki i małże. Rozdział owady traktuje o wszelkich żyjątkach mających związek z życiem wodnym. Skorupiaki – rozdział ten opisuje raki oraz mniejsze żyjątka jak przekopnice, dafnie, zadychry i cyklop. W kolejnym rozdziale przedstawiono robaki takie jak pijawki, nicienie i rureczniki. Ostatnie dwa rozdziały przedstawiają Mszywioły i Jamochłony. W końcowej części książki możemy znaleźć adresy hodowców ryb i roślin akwariowych w Polsce oraz za granicą. Jest tam także umieszczony indeks literatury specjalistycznej. Książkę tę udostępnia w całości Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Federacja Bibliotek Cyfrowych

l1l2Przeglądaj całość

“RYBY 93 rysunki kolorowe”
Wydawnictwo M. Arcta ; 1926

Atlas zawiera alfabetyczny spis kilkunastu ryb oraz krótkie ich opisy. Druga część to tablice z kolorowymi rysunkami ryb słodkowodnych i morskich.


19a

“ŻYCIE W AKWARJUM”

Zbigniew Sosnowski 1927r.

 

    Książka ta to istna perełka w mojej biblioteczce akwarysty, którą nabyłem w jednym z warszawskich antykwariatów. Książka była widocznie w bibliotece szkolnej, gdyż zaopatrzona jest pieczątką Publicznej Szkoły Powszechnej Stopnia II im. Marszałka J.Piłsudskiego w Muncewiczach gm. i p-ta Ługomowicze.


Przeglądaj całość

 

Pozycja składa się z 13-tu rozdziałów. W pierwszym oczywiście autor omawia urządzanie akwarium, a w następnych opisuje jego mieszkańców. Wszystkie opisy dotyczą oczywiście mieszkańców naszych rodzimych wód. I tak opisane zostały rośliny wodne, ślimaki, małże, ryby, trytony, chrząszcze, pluskwiaki, ważki, jętki, chruściki, komary, pająki, kleszcze, raki, pijawki i stułbie. Ostatni rozdział poświęcony jest konserwowaniu jak to nazywa sam autor “stworzeń wodnych, które są okazami dość rzadkiemi, czy też niezwykle pięknemi ” Bardzo ciekawie czyta się lekturę z takim słownictwem, ale zawarte tam wiadomości to istna skarbnica wiedzy, która nic a nic nie straciła na wartości po ponad siedemdziesięciu latach. Książka była wydawana z różnymi obwolutami grzbietów.

19b19c


ak1
Przeglądaj całość

 

AKWARIUM Część 1 – Wskazówki techniczne”
Tadeusz Kutz 1927r.

“Jedna z najmilszych rozrywek miłośnika przyrody jest hodowla zwierząt żywych w warunkach najbardziej odpowiadających życiu danego zwierzęcia na swobodzie.”

Tak autor rozpoczyna opis budowy akwarium w którym możemy hodować organizmy wodne. Na wstępie omówiona jest budowa akwarium jednolitego a następnie budowa akwarium ramowego na trzy sposoby. Kolejny rozdział to urządzanie akwarium, rośliny, przewietrzanie akwarium, budowa fontanny i akwarium z woda przepływającą. W kolejnych działach autor opisuje jak zmieniamy wodę oraz w jaki sposób ją ogrzewamy. Poruszane są inne zagadnienia takie jak skałki w akwarium, kółka do pokarmu oraz termometry. W ostatnim dziale autor opisuje pielęgnowanie akwarium.
Całość publikacji udostępnia Śląska Biblioteka Cyfrowa

ak1aak1b


ak2
Przeglądaj całość


“ROŚLINY AKWARJUM”
Tadeusz Kutz 1927r.

Książeczka składa się z następujących działów.

O znaczeniu roślin akwarjowych.
Zbiorniki wodne pod względem florystycznym.
Wydobywanie i przewóz roślin wodnych.
Urządzenie akwarjum.
Pielęgnowanie roślin.
Pora sadzenia roślin
Szczegółowy wykaz roślin
Rośliny zanurzone
– Moczarka kanadyjska
– Rogatek szorstki
– Mech wodnyak2a
– Wodne pióro
– Wywłócznik kłosowy
Rośliny błotne
– Jeżogłówka
– Babka wodna
– Strzałka wodna
– Prząstka pospolita
Rośliny pływające
– Rzęsa wodna
– Żabiściek pospolity
– Osoka aloesowa
– Pływacz
Ochrona roślin wodnych.

Całość publikacji udostępnia Śląska Biblioteka Cyfrowa


ak3
Przeglądaj całość


” AKWARJUM Część III – Hodowla zwierząt wodnych”
Tadeusz Kutz 1927r.

W pierwszej części autor opisuje jak pozyskiwać lub hodować pokarmy dla ryb. Druga część to hodowla zwierząt wodnych takich jak małże , raki, ślimaki a następnie znajdujemy przegląd ryb najczęściej hodowanych w akwariach. Na końcu publikacji znajdujemy opis hodowli traszki oraz kijanek.

Całość publikacji udostępnia Śląska Biblioteka Cyfrowa

ak3a


“RYBY”
Stanisław Sekutowicz 1938r.

Książka to atlas ryb występujących w rzekach, stawach i jeziorach Polski. Opisanych zostało ponad 60 ryb z podziałem na ryby kostnoszkieletowe, kostnołuskie i smoczkoustne. Książka oprócz opisów zawiera fotografie oraz rysunki opisywanych ryb.

 “RYBY I ICH ŻYCIE “
Andrzej Rudnicki 1951

Książka składa się z trzech części. Pierwsza cześć zatytułowana “Gdzie Żyją ryby” – opisuje krainy rzeczne, jeziora następnie czy ryby lubią słoną wodę i na zakończenie jak hodować ryby nie tylko w akwarium. Druga część “Co to są ryby” omawia pochodzenie ryb, dlaczego ryby pływają, opisuje budowę ciała ryb, jak ryby jedzą w wodzie i omawia zmysły ryb. Trzecia cześć omawia życie ryb, ich wędrówki, żywienie ryb oraz instynkty rodzicielskie ryb.


lit49
“RYBY SŁODKOWODNE I MORSKIE “
       K. Kowalska    1951

    Książka jako klucz według autorki ma służyć do oznaczania ryb spotykanych w naszych zbiornikach słodkowodnych oraz w wodach polskiego Bałtyku. W książce zawarto w poszczególnych rozdziałach budowę zewnętrzną ryb, klasyfikację biologiczną naszych ryb słodkowodnych i morskich, klucze do oznaczania rodzin i klucze do oznaczania gatunków, skorowidze nazw polskich i łacińskich.

ry1ry2


lit33
“ROŚLINY W AKWARIUM”
  S. Gucweler 1956

 

    Pierwsza polska książka traktująca wyłącznie o roślinach wodnych i akwariowych. Książka zawiera trzy części. W pierwszej autor przedstawia budowę, życie i warunki rozwoju roślin wodnych, opisuje także rozmnażanie i urządzanie dna akwarium oraz dobór roślin wodnych do zbiornika określonej wielkości i zakresu temperatur. Druga część to opis gatunków roślin krajowych, a trzecia to rośliny egzotyczne. Na końcu książki umieszczono skorowidze nazw roślin, polski i łaciński, co ułatwia znalezienie opisu poszczególnej rośliny. Opisano ponad 90 gatunków roślin wodnych. Nie wszystkie opisy zaopatrzone są w rysunki przedstawiające daną roślinę. Uwagę zwraca fakt że część roślin obecnie inaczej jest nazywana. Przykładowo w książce tej Żabieniec amazoński to Echinodorus tenellus a Aponogeton okienkowy to Aponogeton fenestralis, obecnie uważany za synonim nazwy Aponogeton madascariensis

ros1ros2


szkol
“AKWARIUM W SZKOLE”
  S. Gerd 1956

 

    Książka tłumaczyła Delfina Gayówna. We wstępie zaznaczono że lektura ta ma za zadanie dopomożenie nauczycielowi szkoły sredniej w zorganizowaniu i jak najlepszym wyzyskaniu w pracy z uczniami hodowli zwierząt i roślin w akwariach kacika przyrody żywej. W kolejnych rozdziałach opisane jest środowisko i organizmy wodne, wycieczki do zbiorowiska wodnego, urządzanie akwarium, przykłady obserwacji nad roslinami wodnymi, bezkręgowce wodne, obserwacje nad rybami, płazy w akwarium i ostatni rozdział to organizacja pracy uczniów.

szkol1szkol2


lit53
“AKWARIUM”
       A. Taborski. J.Landowski. K.Gabryś    1957

    Podręcznik akwarysty – tak można nazwać te książkę. Każdy rozpoczynający przygodę z akwarystyką mógł czerpać dogłębną wiedzę zawartą w tej książce na temat zakładania oraz opieki nad akwarium i jego mieszkańcami. Wydana w 1957 roku na owe czasy była wspaniałym podręcznikiem. W książce poruszana jest tematyka urządzania i pielęgnowania akwarium. W tym temacie rozgraniczono opiekę nad rybami roślinami oraz małżami i ślimakami. W książce umieszczono barwne tablice rysunkowe z gatunkami ryb.

a1“Rocznik akwariarza”
Stefan Gucweler,

Spółdzielnia Inwalidów „Akwarium”, Warszawa 1957

W pierwszym dziale książki autor omawia systematykę i nomenklaturę ryb. Dalej sięga do historii ichtiologi przedstawiając sylwetki badaczy. Jest też o rozmnażaniu ryb, podstawach pielęgnacji akwarium aby przejść do opisów najpopularniejszych ryb. W dalszej części w tabeli ukazane są rośliny i ryby najczęściej spotykane, pokarmy i szkodniki ryb. Dalsze działy traktują o budowie akwarium i co ciekawe  można także znaleźć wskazówki co do fotografowania akwarium. Książka zawiera 16 plansz kolorowych ryb, 13 tablic ryb i roślin,  i 110 fotografii i rysunków.


lit38

“ROŚLINY WODNE ATLAS”
  Maria Polakowska 1961

 

    Mała książeczka w formie atlasu. W pierwszej części autorka porusza temat środowiska wodnego, przystosowania się do niego roślin wodnych a także wpływ roślin na środowisko. Omawia także rodzaje zbiorników wodnych i zbiorowiska roślin. Druga część to opisy i barwne tablice roślin wodnych najczęściej spotykanych. Opis rośliny uwzględnia nazwę łacińska i polską. Budowę oraz wygląd rośliny oraz w jaki sposób kwitnie i owocuje. Na końcu opisu danego gatunku podano w jakich wodach występuje i w jakim rejonie Polski czy też Europy możemy ja znaleźć. Opisano 44 gatunki roślin.

rw2rw1


zrob

“ZRÓB TO SAM – URZĄDZAMY AKWARIUM”
  Karol Wójcik 1964

zrob1

W owym czasie bardzo popularne były wydawnictwa zatytułowane “Zrób to sam” skierowane do ludzi którzy chcieli sami zbudować sobie własne konstrukcje. Książeczka zawiera opisy konstrukcji informacje i rady poparte rysunkami oraz szkicami. Opis składa się z pięciu działów. W pierwszym i drugim autor omawia ogólne zasady oraz materiały z jakimi możemy się spotkać w czasie urządzania akwarium. Trzeci rozdział zatytułowany jest “Naczynie” i traktuje o przystosowaniu oraz budowie zbiorników akwariowych. Kolejny dział omawia konstrukcje, które potrzebujemy aby obsługa naszego akwarium była łatwiejsza. Znajdujemy tutaj opis sposobów napowietrzania akwarium, budowę filtra, oświetlenia oraz inne drobne rozwiązania narzędzi potrzebnych do obsługi akwarium. W ostatnim dziale omówiona jest pielęgnacja akwarium oraz obsługa urządzeń.


lit32 “NASZE HOBBY – AKWARIUM”
J.Landowski, Z.Woliński 1967

 

    Jest to jeden z wcześniejszych podręczników akwarystycznych rodzimego autorstwa. Zawiera ona dziewięć rozdziałów podzielonych dodatkowo na podrozdziały gdzie autorzy ukazują na wstępie historie powstania akwarystyki, najstarsze rybki hodowane i rozmnażane w akwarium. Dalej opisane jest urządzanie akwarium, gdzie oczywiście niektóre rozwiązania techniczne są obecnie niespotykane, chyba że w muzeum. Dalsze rozdziały to zapoznanie czytelnika z budową i anatomią ryb oraz systematyka ryb z opisami poszczególnych gatunków. Jak przystało na klasyczny podręcznik książka ta nie traktuje wyłącznie o rybach, ale ujęto tu także opisy roślin wodnych dzieląc je na krajowe i egzotyczne. Można także znaleźć rozdziały o opiece nad akwarium oraz jego lokatorami nie pomijając problematyki żywienia oraz chorób ryb. Ostatni rozdział opisuje innych mieszkańców akwarium takich jak raki, kraby czy też owady, ślimaki lub małże. Książka zawiera osiem tablic barwnych z rysunkami poszczególnych gatunków ryb oraz tablice czarno-białe z rysunkami roślin wodnych lub innych lokatorów akwarium.

akwa1akwa2


lit14 “RYBY I ROŚLINY AKWARIOWE”
R.Zukal, K.Rataj 1973r.

    Jest to jedno ze starszych wydawnictw o tematyce akwarystycznej. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej opisana jest równowaga biologiczna, odżywianie się roślin, pokarmy ryb akwariowych, oświetlenie, ogrzewanie, wpływ glonów oraz urządzanie akwariów pokojowych. W dalszych działach opisane są biotopy tropikalnej Azji, Południowej Ameryki i Afryki. Przed tablicami barwnymi ryb i roślin umieszczono skorowidz ryb i roślin. Druga część to tablice barwne które podzielono na trzy części; Azji, Ameryki i Afryki. Opisano 20 gatunków ryb i roślin tropikalnej Azji, 28 gatunków z Ameryki oraz 8 gatunków z Afryki. Przy każdym gatunku ryb opisano jedną roślinę pochodzącą z tegoż samego kontynentu co ułatwia stworzenie akwarium biotopowego. Tablice barwne to kolorowe rysunki ryb i roślin dość dobrze odzwierciedlające wygląd poszczególnych gatunków. Na dzień dzisiejszy jest to pozycja mało wartościowa dla doświadczonych akwarystów, jednak każdy z chęcią będzie wracał do takich książek.

akwar1akwar2


akwarium “AKWARIUM”
Ladislav Andodi, Jan Svec 1973r.

    Tłumaczenie Czechosłowackiej książki wydanej w Bratysławie. Jest to kieszonkowe wydanie mini atlasu akwarystycznego. W pierwszych rozdziałach książeczki znajdujemy informacje na temat historii akwarystyki, potem autor zajmuje się wyposażeniem oraz jakie są rodzaje zbiorników. Kolejne rozdziały opisują rośliny, oraz sposób urządzania i pielęgnacji akwarium. Następnie opisy ryb z barwnymi ilustracjami. Kolejne rozdziały omawiają sposoby karmienia oraz tajemnice pomyślnej hodowli oraz zdrowia ryb. Na zakończenie poruszona jest tematyka morskiego akwarium.

akwarium1akwarium2


slownik1 “MAŁY ZŁOWNIK ZOOLOGICZNY RYBY”
Wiedza Powszechna warszawa 1973r.

 

slownikpKsiążka z cyklu “Mały słownik zoologiczny” przedstawia krajowe i egzotyczne ryby słodkowodne jak i morskie, ich systematykę, anatomię, fizjologię, ekologię, rozmieszczenie geograficzne i znaczenie gospodarcze. Do książki dołączona jest pocztówka dźwiękowa zawierająca nagrania głosów następujących ryb: piskorz, bieługa, ostrobok, sargus, babka, barwena, kurek,pielęgnica

 

slownik2slowniklit56
lit56“WIELKI ATLAS RYB”
       Stanislav Frank    1974

    Jest to atlas ryb z wieloma fotografiami, chociaż większość z nich jest czarno-biała. W atlasie zastosowano opisy ryb według podziału systematycznego ryb, który został podany na jednej z pierwszych stron atlasu. Kolejne opisy ryb i ich krótkie charakterystyki, dotyczą poszczególnych gatunków zawartych w poszczególnych rodzinach i rzędach. W atlasie ujęte są ryby słodkowodne jak i morskie. Atlas zawiera także alfabetyczny skorowidz, który ułatwia wyszukiwanie poszczególnych gatunków. Książka posiada materiałową szarą okładkę na która nałożona jest kolorowa obwoluta.

enc1enc2


lt14

KATALOG II MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY AKWARYSTYCZNEJ
Chorzów 1974

Katalog ten przedstawia wystawę, której można pozazdrościć nawet w dzisiejszych czasach. Obecnie nie spotkałem się z wystawą akwarystyczna w Polsce, która miałaby wydany przewodnik czy też katalog. Opisano w nim rozmieszczenie zbiorników oraz przedstawiono schemat każdego akwarium opisując ryby i rośliny w nim umieszczone. Przedstawiony jest także program imprez towarzyszących tej wystawie w postaci prelekcji, filmów poglądowych oraz wycieczek turystycznych.


ak4
Przeglądaj całość

 

“IV Międzynarodowe Sympozjum Akwarystyczne”  1977

 

W październiku 1977rok Zarząd Główny PZA zorganizował IV Międzynarodowe Sympozjum Akwarystyczne. W sympozjum, obok akwarystów polskich, udział wzięło wielu akwarystów zagranicznych. Na program sympozjum złożyły się cztery spotkania, w ramach których wygłoszono 12 świetnie ilustrowanych referatów. Właśnie te referaty zostały upamiętnione na pismie. Wydawnictwo to składa się z kolejnych referatów przetłumaczone na kilka języków.


lit64

“Rosliny wodne w ogrodzie botanicznym uniwersytetu wrocławskiego”

       Stanisław Sławiński, Mieczysław Tokarski    1977

    Przewodnik po rodzajach i gatunkach roślin wodnych które uprawiane są w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka zawiera opisy warunków życiowych roślin, budowę roślin wodnych, formy życiowe roślin, rodzaje zbiorników wodnych, rodzaje zbiorowisk roślin wodnych w naturze. W drugiej części opisano gatunki występujące w poszczególnych zbiornikach na terenie Ogrodu Botanicznego. Na końcu książki umieszczono nazwy ludowe oraz potoczne oraz zbiór fotografii roślin wodnych.

ob1ob2


zycieryb

“JAK ŻYJĄ RYBY”

     STANISLAV  FRANK   1977

Książkę na język polski przełożył prof. dr Henryk Szelęgiewicz. Pozycja ta zawiera  oprócz wstępu i literatury dziesięć rozdziałów. Pierwszy rozdział to nieco historii, drugi opisuje środowisko ryb, trzeci  omawia współżycie i konkurencję, czwarty traktuje o odżywianiu ryb, piąty to wędrówki ryb, szósty omawia wiek i rozmiary do jakich dorastają ryby, siódmy dział traktuje o rybach latających, skaczących, i elektrycznych, ósmy rozdział omawia ryby jaskiniowe, czterookie, jadowite i strzelające, dziewiąty rozdział to rozród ryb i opieka nad potomstwem a  dziesiąty opisuje rozmnażanie i hodowlę ryb w akwarium

zycieryb1zycieryb2