KSIĄŻKI AKWARYSTYCZNE WYDANE W LATACH 2000 – 2004


lit4„ROŚLINY AKWARIOWE”
Peter Beck 2001r.

    Jedna z nowszych książek, która jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Zawiera wiadomości na temat co warto wiedzieć o roślinach wodnych. Dość pożytecznym jest wykaz nazw i tłumaczenie ich znaczeń z języka łacińskiego. Ciekawie jest opisane urządzanie zbiornika z roślinami, prawidłowa pielęgnacja roślin akwariowych, opisany jest wpływ światła, temperatury, podłoża, parametrów wody takich jak twardość i kwasowość, a na koniec odżywianie roślin. Opisy można by powiedzieć są bardzo skrócone ale potrzebne każdemu kto chce się zająć akwarium roślinnym. W drugiej części jest przedstawionych 78 portretów roślin akwariowych. Opisy są ograniczone do podania najważniejszych wiadomości o pochodzeniu, wyglądzie oraz pielęgnacji danego gatunku. Jednak skrótowe opisy uzupełnione są dobrymi fotografiami poszczególnych roślin. Trzeba dodać że opisane są jak i pokazane gatunki nowych roślin, których trudno znaleźć w starszych wydawnictwach.

rosli1rosli2


lit17
„RYBY LEKSYKON ZWIERZĄT”
E. Keller 2001r.

 

    Książka ta poświęcona jest wszystkim rybom całego świata od największych takich jak rekiny do maleńkich rybek akwariowych. Opisane zostały 31 rzędy ryb w których wyróżnione jest od kilku do kilkunastu rodzin i gatunków ryb. Poszczególne gatunki opisywane są pod względem ich cech, występowania, środowiska życia, trybu życia, rozrodu i pokarmu. Opisane gatunki przedstawione są na barwnych fotografiach lub kolorowych rycinach. Opisywane poszczególne rzędy ryb poprzedzielane są artykułami o zwyczajach, sposobie życia oraz innymi ciekawostkami o rybach. Opisanych jest 20 tematów przyrodniczych, bardzo ciekawie ujętych z barwnymi ilustracjami. Spośród ryb akwariowych możemy spotkać opisy zwyczajów pielęgnic z wielkich jezior afrykańskich. Przedstawiono sposób opieki nad potomstwem przez pyszczaki oraz opisano ryby jako konsumentów owoców na przykładzie basenu Amazonki. Polecam dla wszystkich którzy lubią ciekawostki z życia ryb.

leks1leks2


lit27

„MALAWI PIĘKNO I PASJA”
Krzysztof M. Kaźmierczak 2001r.

 

    Jak nazwa wskazuje jest to praktyczny przewodnik dla hodowców pielęgnic z grupy Mbuna. Autor dość obrazowo opisuje biotop w którym żyją pyszczaki. Można znaleźć szeroki opis zakładania akwarium dla pyszczaków z dokładnymi wskazówkami co do wyboru zbiornika jego wyposażenia i urządzenia. Bardzo pożytecznym działem jest część w której autor porusza sprawy zakupu, doboru, obsady i opieki nad pyszczakami. Dla młodego akwarysty jest to bardzo pożyteczna lektura. Na końcu książki można także znaleźć wykaz gatunków pielęgnic z grupy Mbuna oraz galerię ich zdjęć co może być przydatne przy identyfikacji ryb. Zakończenie książki to mini słownik akwarystyczny oraz zaproszenie do Klubu Malawi.

mal1mal2


„ATLAS ROŚLIN AKWARIOWYCH”
Christel Kasselmann 2001

lit28

    Książka ta to wydanie rosyjskie atlasu „Aquarienpflazen”. Pozycja zawiera 532 barwne zdjęcia, 6 tabel i 9 rysunków. Jest to opracowanie zasługujące na wysoką ocenę ze względu na przedstawienie 340 gatunków roślin akwariowych. Opisy roślin są uszeregowane alfabetycznie, zaopatrzone w doskonałe barwne zdjęcia, określenie miejsca występowania jak również precyzyjne dane nomenklaturowe. Wydanie rosyjskie niestety zdjęcia grupuje w kilku miejscach ale i tak pozycja ta dla ludzi znających język rosyjski jest cennym podręcznikiem dającym prawie całościowy przegląd wszystkich roślin uprawianych w akwariach. I tak przedstawiono 41 gatunków zwartek, 38 gatunków żabienic oraz 21 gatunków onowodków. W pierwszej części zawarte są cenne wskazówki dotyczące uprawy roślin jak; oświetlenie, podłoże i skład chemiczny wody. Zawiera także podstawy biologii, morfologii kwiatów, rozmnażania zarówno generatywnego jak i wegetatywnego oraz sposoby właściwego doboru roślin do akwarium. Pozycja ta daje dużo wiadomości nie tylko amatorom ale także może służyć botanikom pozwalając oznaczyć przeszło 300 gatunków roślin wodnych. Na końcu książki umieszczone są tabele zawierające optymalne, minimalne i maksymalne dopuszczalne temperatury wzrostu roślin opisanych oraz warunki świetlne w jakich ich wzrost jest prawidłowy. Krótki słownik pojęć botanicznych oraz rysunki liści ich kształtów oraz ulistnienia roślin to dopełnienie wiadomości dla „botaników” akwarystycznych. Łaciński wykaz oraz drugi rosyjski oraz bogaty wykaz literatury kończy bardzo wartościową książkę.

kasel1kasel2


lit24 „ROŚLINY AKWARIOWE – PRZEWODNIK”
Barry James 2002r.

    Jak napisano na okładce książki jest to bogato ilustrowany przewodnik na temat hodowli ponad 60 gatunków roślin akwariowych. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej opisane są właściwości wody, filtracja, ogrzewanie i oświetlenie, podłoże, kłopoty z glonami, rozmnażanie i choroby roślin. Część druga to szczegółowy przegląd 68 gatunków roślin odpowiednich do słodkowodnych akwariów. Poszczególne gatunki opisane są bardzo skromnie z podaniem rodzaju podłoża, oświetlenia, wartości pH i twardości wody oraz temperatury. Podana jest krótka charakterystyka, wykorzystanie danej rośliny w akwarium oraz sposoby jej rozmnażania. Uważam że podawanie rodzaju podłoża jako „bogate” nic nie mówi mało wtajemniczonemu akwaryście. Takie stwierdzenie że wartość pH i twardość powinny być „nie skrajne” uważam za jeden z mankamentów tego wydawnictwa. Drugi mankament to wiele pomyłek w postaci innej litery lub jej braku. Jest to książka która traktuje temat hodowli roślin raczej ogólnikowo.

rosak1rosak2


lit26
„AKWARIUM TOWARZYSKIE”
Krzysztof Teisseyre 2002

Jak sama nazwa wskazuje autor opisuje w tej książce opiekę nad akwarium towarzyskim, które chyba najczęściej jest spotykane w naszym społeczeństwie miłośników rybek. W poszczególnych rozdziałach opisane jest urządzanie oraz opieka nad akwarium. Można znaleźć także opisy najpopularniejszych roślin akwariowych oraz opisy ryb. Bardzo krótko opisane są inne zwierzęta takie jak ślimaki i krewetki. Na koniec autor ukazuje stanowiska omawianych rodzin w układzie systematycznym ryb, indeks pełnych nazw ryb i bibliografię w której zawarł nawet adresy najpopularniejszych internetowych stron akwarystycznych. Ksiązka nie zawiera zdjęć przy opisach jedynie kilka czarno-białych fotek znajduje się przy omawianiu techniki akwarystycznej. Na końcu książki umieszczonych jest dwadzieścia kartek z barwnymi ilustracjami ryb i zbiorników.

aktow1aktow2


dyskowce
„DYSKOWCE”
Andrzej Sieniawski, Ryszard Ratuszyński 2002

W książce przedstawione zostały dyskowce dzikie jak i hodowlane. Omówione zostało środowisko naturalne i ogólna charakterystyka ryb pielęgnicowatych. W kolejnych rozdziałach są omówione aspekty zakładania i opieki nad akwarium z dyskowcami. Supiono się także nad sposobami karmienia, rozmnażania oraz leczenia dyskowców. Na zakończenie przedstawiony jest harmonogram zabiegów pielęgnacyjnych w ustabilizowanym akwarium ogólnym. W kolorowej wkładce zdjęciowej przedstawiono dyskowce dzikie jak i formy barwne tych ryb.

dy1dy2


zdrow

„ZDROWY JAK RYBA”
Tomasz Nidecki 2002

 

Jest to bardzo praktyczny poradnik profilaktyki i leczenia chorób słodkowodnych ryb akwariowych. Książka dla raczej początkujących akwarystów. Napisana przystępnym językiem przez doświadczonego akwarystę. Zawiera szczegółowe opisy chorób ryb i sprawdzone metody ich leczenia. Składa się z trzech rozdziałów oraz fotograficznego mini leksykonu chorób ryb.


ra

„RYBY AKWARIOWE”
Petrovicky Ivan 2002

    Praktyczny poradnik dla miłośników akwarystyki słonowodnej. Akwarystyka morska w odmiennym niż w innych polskojęzycznych publikacjach wydaniu. Przedstawiana przez doświadczonego akwarystę, twórcę morskiego serwisu internetowego, dociekliwego praktyka. Zawiera wyłącznie sprawdzone i przydatne porady ułatwiające start początkującym akwarystom słonowodnym jak również informacje przydatne osobom już zorientowanym w specyfice tego hobby. Książka jest mocno osadzona w polskich realiach. Informacje w niej zawarte umożliwiają założenie akwarium w oparciu o dostępny w naszym kraju sprzęt. Książka jest bardzo bogato ilustrowana. Wszystkie zdjęcia są kolorowe i ściśle powiązane z tekstem. Poznanie tajników morskiej akwarystyki ułatwiają rysunki poglądowe.

ra3ra4


akmor

„AKWARIUM MORSKIE KROK PO KROKU”
Maciej Kostecki 2002

    Przekład książki dr Jan Maciej Rembiszewski. Jest to ta sama książka która została wydana w 1982 roku pod tytułem „TROPIKALNE RYBY AKWARIOWE”. Zmianie uległ tytuł oraz okładka, pozostałe rzeczy są identyczne. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej opisane są rodzaje środowisk wodnych Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Północnej, Australii, Afryki i Azji tropikalnej. Druga część to forma atlasu ryb akwariowych, niestety nie zawiera ona zdjęć tylko ryciny ryb ale trzeba przyznać że wiele z nich bardzo wiernie odzwierciedla wygląd poszczególnych ryb. Na końcu umieszczono skorowidz nazw polskich i łacińskich.

akmor2akmor1


angelfish
„MY ANGELFISH”
Frank Schafer 2003

Książka w języku niemieckim. Pierwsze rozdziały książki poświęcone są ogólnym wskazówkom na temat zakładania akwarium jego urządzania oraz opieki nad nim. Dalsze rozdziały poświęcone są opisom skalarów. Omówiona jest dokładna budowa, różnice anatomiczne poszczególnych gatunków oraz dymorfizm płciowy. Następnie omówione są różnorakie formy i odmiany barwne. Jest tez rozdział poświęcony rozmnażaniu oraz opieki nad młodymi. Książka mimo ze jest niezbyt gruba zawiera sporo zdjęć skalarów.

angelfish1angelfish2


lit31 „ROŚLINY AKWARIOWE”
Peter Hiscock    2004

 

    Książka w tłumaczeniu Dariusza Firleja 2004r. Książeczka ta jest zaadresowana raczej do mało doświadczonych akwarystów lubujących się w hodowli roślin wodnych i nie tylko. Opisano kolejno w rozdziałach biologię roślin wodnych, jakość wody i filtrację, podłoże, sadzenie roślin, oświetlenie, hodowle roślin wodnych ich rozmnażanie i pielęgnację, ryby w akwarium roślinnym i dobór roślin wodnych. W drugiej części są opisane rośliny tylnej części akwarium, środkowej, przedniej części, rośliny pływające i nietypowe, a na końcu rośliny pseudoakwarystyczne. Opisy poszczególnych gatunków są bardzo zwięzłe i krótkie, opatrzone są fotografiami nie zawsze oddającymi piękno danej rośliny. Książka wykonana w nietypowym układzie.

ra1ra2


lit34

„RYBY AKWARIOWE”
Leksykon gatunków Urządzanie akwarium

Mauro Mariani 2004

 

    Książkę z niemieckiego przełożyła Monika Szpetulska-Łazurowicz.
Pozycja ta dość ogólnie traktuje o urządzaniu akwarium, historii rozwoju akwarystyki. Znaleźć można ogólne informacje o rybach, ich budowie i anatomii oraz chorobach. Podzielona jest na dwie części dotyczące akwarium morskiego i słodkowodnego. Większość książki zajmują opisy poszczególnych gatunków ryb. W opisach zawarte są informacje o pochodzeniu, nazwie popularnej, rozmiary, zachowania i wymagania hodowlane poszczególnych ryb. Opisy zaopatrzone są ładnie wykonanymi zdjęciami ryb.

ryb1ryb2


lit40
„TROFEUSY”
  Marta Mierzeńska  2004

 

    Mała książeczka jako miniatura akwarystyczna. Autorka opisuje jezioro Tanganika oraz rodzaj Tropheus i jego najnowszy podział. W dalszej części opisane są poszczególne odmiany trofeusów. Można znaleźć także opis akwarium dla trofeusów ich sposoby żywienia, rozmnażania i leczenia. Na końcu książeczki umieszczone są barwne fotografie opisywanych ryb. Dla miłośników ryb z jeziora Tanganika jest to na pewno ciekawa pozycja książkowa.

trof1trof2


lit57

„Skalary”
       Andrzej Sieniawski    2004

    Książka z serii miniatur traktująca o jednym rodzaju ryb jakim są Żaglowce; bo tak po polsku powinno się nazywać ryby z rodzaju Pterophyllum. Przedstawiono w książce środowisko w jakim żyją, opisy gatunków oraz odmian hodowlanych. W dalszej części opisano jakie powinno być akwarium dla skalarów, ich żywienie oraz sposób rozmnażania.

skal1skal2


dysko

„Back to nature. Przewodnik po świecie dyskowców”
       Dick Au    2004

    Książka przetłumaczona przez Marzenne Kielan. Do niedawna jeszcze uznawano, że dyskowce są rybami jedynie dla bardzo doświadczonych hobbystów. Cóż, nie da się ukryć, że dla początkującego akwarysty utrzymanie tych pielęgnic w akwarium może okazać się nie lada problemem. O tym, że nie jest to jednak niemożliwe przekonać można się czytając znakomitą książkę Dicka Au. W sposób bezpretensjonalny i przyjazny, krok po kroku, autor ten udowadnia, że zgromadzona przez niego i przez innych wiedza jest w stanie ułatwić rozpoczęcie przygody z dyskowcami każdemu, kto ma ochotę na podziwianie tych ryb w swoim domowym akwarium. Książka opatrzona wieloma barwnymi fotografiami (129 kolorowych zdjęć), w prosty sposób opisuje zasady hodowli dyskowców.

dysko1dysko2


ehra

„ENCYKLOPEDIA HODOWCY RYBY AKWARIOWE”
       David Goodwin    2004

    Książkę przetłumaczyła Ewa Koziej. Pierwsza i krótsza część to praktyczny przewodnik zawierający wszystko, co dotyczy zaprojektowania i założenia pięknego akwarium. Druga część to opisy ryb z podziałem na rodziny i grupy. Książka opatrzona dobrymi zdjęciami ryb. Ukazane ryby bez tła troszkę tracą na swojej urodzie i wyglądzie naturalnym.

ehra1ehra2


az

” RYBY AKWARIOWE od A do Z”
       Ulrich Schliewen    2004

 

    Poręczny poradnik z ponad 400 zdjęciami będzie pomocą przy oznaczaniu, wyborze i zakupie ryb. Zawiera zdjęcia najbardziej godnych polecenia gatunków, wraz z wymaganiami i wypróbowanymi w praktyce wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji, a także bezcenne rady dotyczące urządzania akwariów środowiskowych. Wiedza w pigułce dla wszystkich miłośników akwarystyki.

az2
az1


„Ryby akwariowe słodkowodne i morskie”
Dick Mills, Derek Lambert

Wydawnictwo Muza Warszawa 2004

 

Jak wybrać idealną gromadkę ryb do akwarium? Jak zrozumieć naturę i zachowanie tych stworzeń? Dzięki temu nieocenionemu poradnikowi, opisującemu ponad 400 gatunków słodkowodnych i morskich ryb odkryjesz fascynujący podwodny świat. Podstawowe cechy charakterystyczne każdego gatunku, jego pochodzenie, fizjologia i wymogi pielęgnacyjne przedstawiono w praktycznej i przejrzystej formie. Każde hasło zawiera informacje o podstawowych wymogach środowiskowych, zwyczajach żywieniowych i współżyciu z innymi rybami.

 piel1piel2

„PIELĘGNICE AMERYKAŃSKIE W AKWARIUM”
       Andrzej Sieniawski    2004 i 2005

    Są to dwie części książki o rybach pielęgnicowatych zamieszkujących wody Ameryki Południowej i Środkowej. Autor opisuje zachowanie tych ryb, jak również precyzyjnie opisuje sposób przygotowania akwarium i wody dla tych ryb. W książce zamieszczono też charakterystykę większości gatunków pielęgnic amerykańskich. Książka ta jest także w wydaniu elektronicznym w formacie PDF.

piel3piel4