ATLAS ROŚLIN

 

WYKAZ ŁACIŃSKI

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

WYKAZ POLSKI

| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |

aRośliny – określają nam ogólny wygląd akwarium. Można wywnioskować z tego że są przede wszystkim elementem dekoracyjnym. Aby tak nie było kilka informacji na temat powiązań biologicznych.
Ryby jak i rośliny akwariowe wdychają tlen, a wydychają dwutlenek węgla. Zrozumiałe jest że nie mogą one rozbijać cząsteczek wody H2O, mogą tylko używać do oddychania substancje z powietrza, rozpuszczone w wodzie.

   Ilości tych substancji rozpuszczonych mogą być różne. Ryby potrzebują więcej tlenu niż rośliny. Ta dysproporcja w procesie oddychania umożliwia roślinom asymilację; pod wpływem światła rośliny przerabiają duże ilości substancji zawartych w podłożu i wodzie w substancje organiczne (białko, skrobia, cukier) Tym rośliny różnią się od zwierząt. W procesie asymilacji roślina pobiera więcej dwutlenku węgla niż go wydycha, wolnego tlenu też jest więcej niż go potrzeba w procesie oddychania. Ponieważ ryby wydychają więcej dwutlenku węgla niż rośliny to ten pozostający dwutlenek węgla jest wykorzystywany w procesie asymilacji roślin, ale w tym samym czasie, wytworzony w procesie asymilacji nadmiar tlenu jest pobierany przez ryby. Tak rośliny i ryby, wzajemnie się uzupełniają.

   Teoretycznie żyją w biologicznej równowadze. W nocy kiedy brak oświetlenia rośliny wstrzymują asymilację nie produkują tlenu ale także nie potrzebują dwutlenku węgla do procesu dysymilacji a nawet go wydalają. Jednakże rośliny w tych warunkach nie potrzebują tlenu przez co ryby też nie cierpią na jego brak. Negatywny wpływ może mieć jedynie przerybienie lub duża ilość roślin bez podawania dwutlenku węgla. Szczególna niska jest zawartość tlenu w wodzie,a wysoka dwutlenku węgla w godzinach rannych. Logicznie rzecz biorąc oznacza to że najniższą wartość osiąga pH, ale po rozpoczęciu procesu asymilacji znowu wzrasta.

   Dla ilości tlenu dostarczanego do wody, zasadnicze znaczenie ma łączna powierzchnia roślin wodnych. Im ona jest większa tym więcej tlenu produkują rośliny. Należy zwrócić uwagę na fakt, że większą powierzchnie posiadają nie rośliny wielkolistne, a raczej rośliny pierzaste i drobnolistne, takie jak: Kabomba, Moczarka, Mech jawajski, paprocie wodne. Przy umieszczaniu roślin w akwarium należy pamiętać o dobrym ich oświetleniu.

 

Podwodny ogród akwarium.

Niezaprzeczalnie można stwierdzić, że wygląd akwarium o 90% zależy od roślin. Tak więc patrząc na akwarium z pięknymi roślinami nasuwa nam się myśl że rośliny – to przede wszystkim element dekoracyjny. Oprócz czysto dekoracyjnej strony, pełnią one funkcje metabolizmu, biorąc udział w równowadze biologicznej środowiska akwarium. Tylko w obecności roślin w akwarium można osiągnąć równowagę biologiczną. Razem z bakteriami rośliny wykorzystują niezjedzone pokarmy i produkty przemiany materii ryb, pochłaniając dwutlenek węgla i światło, wytwarzają tlen. Uwolnienie tlenu i jednoczesna absorpcja dwutlenku węgla przez rośliny, sama w sobie nie może być zastąpiony w wodzie nawet przez dobry nadmuch powietrza.

Żywe rośliny w akwarium

– są przede wszystkim aktywnym konsumentem niepożądanych w akwarium substancji organicznych, takich jak azotany. Bez roślin nie ma nigdy dość czystej woda od zanieczyszczeń, korzenie utrzymują bród który się nie unosi. Rośliny akwariowe hamują wzrost glonów, skutecznie konkurując z tymi prymitywnymi formami życia, w walce o składniki odżywcze i światło. Akwarium z roślinami nie jest statyczne – codziennie lub co kilka dni wyrastają nowe liście, pojawiają się nowe gałązki lub młode rośliny. Wysoko rosnące i pływające rośliny mogą służyć jako naturalny ekran lub pokrywa dla akwarium naturalnego, usytuowanego w jasnym pomieszczeniu.

Ryby

dużo lepiej czują się w akwarium z roślinami. Roślinożerne znajdują pokarm na liściach, młode szukają ukrycia w zaroślach przed innymi agresywnymi gatunkami. Niektóre ryby używają roślin do budowy gniazd, inne składają jaja na ich szerokich liściach. Wiele ryb wykorzystuje cienkie łodygi krzewów lub liści jako podłoże dla jaj lub jako schronienie. Labiryntowce lubią zakładać swoje sklejone własną śliną gniazda na pływających roślinach. Skalarom bardzo odpowiadają do składania ikry szerokie liście żabienic, nurzańców lub strzałek. Rośliny, tworząc dodatkową paletę kolorów w akwarium, zachęcają ryby do bardziej intensywnego wybarwiania się, a niektóre gatunki nawet zmieniają kolor przystosowując się do otaczającego krajobrazu.

Dla ryb wiodących życie ukryte – to wspaniały naturalne kryjówki, gdyż dzięki nim samice mogą ukryć się przed agresywnymi i zbyt aktywnymi zalotami samców. Wśród roślin ukrywają się także ryby przed agresywnymi prześladowaniami osobników innych lub własnego gatunku, zwłaszcza potrzebują schronienia młode ryby gatunków żyworodnych, których jedyną szansą na przetrwanie jest ukryć się w zaroślach roślin. Odpowiednio dobrane rośliny pozwalają nieśmiałym rybom, takim jak wiele pielęgnic karłowatych, wychodzić na otwartą przestrzeń, czując bliskość kryjówki będąc bardziej pewnych siebie. Dla płochliwych ryb wymagane są zacienione miejsca w tylnej części zbiornika gdzie rośliny są gęsto obsadzone.

Rośliny,

które żyją tylko w wodzie oraz w obszarach o dużej wilgotności gleby są zaliczane do grupy środowiskowej zwanej hydrofitami. Mają wspólne cechy w budowie i sposobie życia. Woda jest przestrzenią życiową naszych roślin akwariowych, oraz w zależności od ich właściwości, przyczynia się do ich procesów życiowych lub je utrudnia. Zawiera ona różne substancje w postaci rozpuszczonej, ważne dla życia roślin i posiada właściwości interesujące akwarystów takie jak kolor, zabarwienie, zapach i wartości: twardości i kwasowości .

Wiele gatunków roślin ma dużą zdolność do adaptacji do warunków środowiska i parametrów wymienionych w literaturze które są wyznacznikiem optymalnych warunków. Jest wiele gatunków roślin z liśćmi w różnych kolorach, które skutecznie kontrastują z zielenią. Nie jest więc zaskoczeniem, że rośliny, czerwone, brązowe lub żółto-brązowymi liśćmi maja duże powodzenie wśród akwarystów. Istnieje również szereg roślin wodnych, które mają kolor zielony, ale czasami w innych warunkach wypuszczają liście w różnych kolorach.

Typ zbiornika ma wpływ przede wszystkim ze względu na stosunek ryb do roślin. Im więcej roślin przypada na jedna rybę tym czystsza będzie woda. Nadmiar cząstek brudu zawsze wskazuje na zbyt wiele ryb, które nie pozwalają na utrzymanie równowagi biologicznej. Duże i ruchliwe ryby, zwłaszcza jeśli jest ich wiele, potrzebują dużo tlenu. Oznacza to, że wymagają one większej ilości roślin, niż małe i drobne ryby. Dlatego ilość i objętość roślinności zależy od gatunków ryb. Wśród nich są takie, którym pasują zarośla (np. labiryntowce). Dla mieszkańców żyjących w wodach otwartych wymagających przestrzeni do pływania, najlepiej jest obsadzić narożniki, ścianki boczne oraz tylną część zbiornika, roślinami wodnymi umieszczonymi w oddzielnych grupach. Powinny być wybrane rośliny, które wytwarzają dużo tlenu.

Na gęstość obsadzenia ma wpływ jakie rośliny posadzimy i ich ilość: w akwarium z małą ilością roślin wolno rosnących zbyt wiele ryb doprowadzi do tego, że rośliny nie będą miały czasu, aby spożywać wszystkie składniki odżywcze i równowaga biologiczna będzie zakłócona, co doprowadzi do wzrostu poziomu azotanów i fosforanów, a one do rozrostu glonów. Bogactwo roślin z niewielką liczbą ryb, mocne światło i niewystarczające napowietrzanie może być czasem szkodliwe: ze względu na brak dwutlenku węgla (CO2), wodorowęglany rozkładają się w taki sposób, że na liściach osadza się biały nalot i stają się szorstkie w dotyku, jakby posypane piaskiem.

Dobór roślin do akwarium.

Wybierając rośliny do zbiornika z pewnością będzie brane pod uwagę, że warunki w akwarium muszą być możliwie zbliżone do warunków naturalnych. Jeśli tego nie zrobimy, rośliny będą chorować i w końcu obumrą. Niestety, nawet akwaryści z dużym doświadczeniem nie zawsze trzymają się tych zasad. Każdy miłośnik roślin wodnych staje przed dylematem: jak połączyć zupełnie różne hydrofity w tym samym zbiorniku? Dla nowego akwarium rośliny łodygowe są łatwiejsze do dopasowania i wzrostu w akwarium oraz stworzenia w pełni realnego środowiska dla ryb. Przy wyborze i zakupie roślin wolno rosnących czyhają na nas dwa niebezpieczeństwa: albo oferta obejmuje rośliny z lokalnych stawów i strumieni, lub gatunki nie wodne (które, oczywiście, szybko umierają w akwarium).

Miłośnicy roślin czasami przypadkowo nabywają na rynku lub przenoszą z krajowych stawów hydrofity przystosowane do życia w stosunkowo zimnej wodzie. Rośliny wodne umiarkowanego klimatu są nie jest mniej piękne niż tropikalne, ale w zamkniętym akwarium rosną czasami o wiele wolniej, bo mają wyraźny wzrost sezonowy. Umieszczone w akwarium, dobrze rosną przez całe lato. Wraz z nadejściem jesieni spowalniają wzrost, a w październiku – listopadzie rośliny obumierają. W zimie, większość z nich ginie, albo zachowują kłącza lub formy zimujących pąków. Starania przechowania ich w akwarium kończą się ich wyginięciem.

Najczęściej miłośnicy roślin wodnych wybierają rośliny według miejsca jakie tworzymy w swoim zbiorniku. Niektórzy akwaryści, wiedząc z doświadczenia, pewne cechy rośliny sami rozplanowują urządzenie zbiornika inni polegając na literaturze opierają się na gotowych przykładach . Często rośliny są wybierane dla funkcji dekoracyjnych. Przy tym świadomie lub intuicyjnie miłośnik uwzględnia dekoracyjność grupy, do której należy dana roślina. Tak więc, przy wyborze roślin do ozdobnego akwarium musi wziąć pod uwagę ich wygląd, wielkość i obszar wymagany do obsadzenia, ilość liści i ich przejrzystość (od niego zależy przepuszczalność światła w dolnych warstwach oraz możliwość obserwacji roślin z tyłu), w połączeniu z kolorem i kształtem z roślin sąsiednich, oraz tempa ich wzrostu.

Posadzone rośliny akwariowe nie powinny być umieszczone zbyt blisko siebie. Rośliny ciągle się rozwijają, a ich szybko rosnące gatunki mogą w ciągu kilku tygodni, znacznie się rozrosnąć. W małym akwarium powinno być tylko 2-3 gatunki, w dużym zbiorniku – proporcjonalnie więcej. W przypadku bardzo dużych akwariów przed zakupem roślin zaleca się wykonanie planu następnie zakupić odpowiednią ilość każdego gatunku. Jeśli źle zaplanujemy, to jakiś czas po posadzeniu niektóre rośliny zaczynają zagłuszać inne i w końcu, słabsze giną. Wtedy to często pojawiają się nieuzasadnione przez akwarystów teorie antagonizmu szkodliwych roślin w domowych akwariach.

Rośliny

powinny być sadzone w oddzielnych zwartych, grupach (grupa to około 10-15 cm), z wyjątkiem kilku dużych okazów w tak zwanych „silnych punktach „, które mają na celu przyciągnąć uwagę. Można zastąpić jeden duży okaz na kilka jasnych roślin. Istnieje takie pojęcie jak, „złota linia” – jest to usadzenie linii roślin w formie alejki w której wysokie rośliny rosną za niskimi. Nisko rosnące rośliny sadzi długi pasem w kierunku tylnej ścianki, gdzie ona się zwęża tak, że jej kierunek pokrywa się z kierunkiem widzenia obserwatora. Ta alejka najlepiej gdy jest otoczona roślinami krwistoczerwonymi np. Lobelia. Najlepiej jeżeli kierunek tej alejki przebiega z prawa na lewo. Ciemne rośliny rozmieszczamy w tyle na tle, natomiast jaśniejsze bliżej przedniej szyby. Nie powinny być sadzone rośliny na oślep bez planu. Niektóre z ich mogą być połączone w grupy, a następnie można je rozdzielić od siebie kamieniami lub korzeniami.

Jeśli ryba mocno podkopują korzenie, najlepiej umieścić rośliny w doniczkach. Można wtedy bez obaw o uszkodzenie korzeni odmulać dno, bez uszczerbku dla korzeni roślin przestawiać zmieniając wygląd akwarium, można nawet wyjąć roślinę. Wielkość doniczki zależna jest od wielkości rośliny i jej systemu korzeniowego. Jako doniczki można zastosować plastikowe kubeczki lub inne pojemniki w których umieszczamy podłoże. W pojemnikach można wykonać dziurki dla wentylacji i przepływu wody. Korzenie roślin układamy dolnej części pojemnika na warstwie podłoża 1-1,5 cm, a następnie dosypujemy podłoże lekko go ugniatając palcami. Wysokie pojemniki wystające ponad podłoże możemy zasłonić kładąc przed nimi kamienie tak, aby nie psuły ogólny wyglądu akwarium.

    Aby utrzymać swoim akwarium równowagę biologiczną, a każdy mieszkaniec czuł się dobrze i nie chorował, trzeba monitorować nie tylko samopoczucie ryb, ale również stan roślin. To wymaga stałej pracy przy kształtowaniu wyglądu roślin wodnych, aby nie stały się one zaniedbanym i zarośniętym nieładem. Cały czas trzeba usuwać stare liście, skracać szczyty i usuwać stare łodygi wsadzając na to miejsce ucięte szczyty. Przycinanie roślin – to wielka motywację do ich rozwoju, ponieważ pozwala im pozbyć się starych liści i uzyskać energię i impuls do wzrostu nowych.

Rośliny łodygowe i szybko rosnące wymagają częstego przycinania. Rośliny wolno rosnące powinna być przycięte na wymiar, zapewniając równowagę kompozycji. Nie obrywamy łodyżek palcami tylko obcinamy nożyczkami, gdyż spowalnia to wzrost rośliny. Oczyszczamy liście i łodygi z zalegającego brudu i glonów na nich. Dlatego cały czas do kształtujemy szybko rosnące rośliny aby nie cieniowały i zagłuszały roślin mniejszych oraz rosnących pod nimi. Okres w którym będziemy w stanie utrzymać akwarium w odpowiedniej formie, zależy również od ilości ryb, ich składu gatunkowego i sposobu żywienia.

Wielkość i kształt roślin

musimy cały czas obserwować utrzymując je we wskazanym miejscu poprzez obcinanie wyrastających nowych rozłogów, pojawiających się w miejscach, które nie są dla nich przeznaczone. Nie zwracając uwagi na fakt że produkty przemiany materii ryb są dobrym zasilaniem roślin to dno akwarium dość często należy czyścić. Terminowe usuwanie nadmiaru szczątków zapewnia dobry wzrost roślin pierzastych takich jak: Cabomba, Limnophila, Eleocharis, które nie będą zamulone i brudne. Jest to szczególnie ważne dla uprawy roślin wodnych niskich, pełzających i tworzących dywan na podłożu. Jeśli nie będą usuwane ze zbiornika wszystkie stare liście, to z dnia na dzień w akwarium zwiększa się ilość fosforanów, azotu i materii organicznej, i nawet podmiany wody nie pomogą utrzymać równowagi biologicznej.

Przyczyny chorób roślin

mogą być związane z właściwościami wody, gleby, oświetlenia, brakiem niektórych pierwiastków chemicznych. Gdy roślina dostaje się do warunków innych niż optymalne, to z powodu stresu, zatrzymuje wzrost, po czym szybko ulega degradacji, a jeśli warunki uprawy nie spełniają optymalnych wymagań wkrótce umiera. Powodem zanikania roślin mogą być i inni mieszkańcy akwarium – ryby i ślimaki, które je podgryzają. Chore rośliny łatwo rozpoznać – mają nienaturalny kolor, gniją, żółkną, zmieniają kształt liści. Jeśli zauważymy, że niektóre z liści lub innych części roślin zaczynają gnić jak najszybciej należy je usunąć za pomocą nożyczek i pensety. Wiele chorób roślin można uniknąć poprzez regularne podmiany wody w akwarium, tworząc czyste i stabilne warunki utrzymywania zbiornika.

WYKAZ ŁACIŃSKI

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |

WYKAZ POLSKI

| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |