ATLAS RYB

Atlas ryb słodkowodnych

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż |
a

Ryby– zimnokrwiste zwierzęta, to znaczy że ich temperatura ciała zbliżona jest do temperatury otaczającego środowiska i nie może przekraczać o więcej niż 0,5 – 1°C. Dlatego szybkość procesów metabolicznych u nich zależy od temperatury wody. Tylko u tuńczykopodobnych w wyniku intensywnej aktywności mięśni szybko zmienia się temperatura ciała i może różnić się od temperatury wody nawet do 10°C.

Spośród kręgowców ryby są najliczniejszą grupą zwierząt. Zalicza się do nich obecnie ponad 20 tysięcy gatunków – więcej niż płazy, gady, ptaki i ssaki łącznie. W nadgromadzie szczekowców – (Gnathostomata) do której należą wszystkie ryby – około750 gatunków należy do gromady – ryb chrzęstnych (Chondrichthyes) (chimery, rekiny, płaszczki, drętwy) i około 22 – 24 tysięcy gatunków do gromady ryby kostne – (Osteichthyes) (wszystkie inne ryby posiadające szkielety w większości utworzone z tkanki kostnej)

   Ponadto istnieje około 50 gatunków, które nie należą do ryb (minogi0. Należą do gromady smoczkoustnych – (Cyclostomata) należącej do nadgromady bezszczękowców – (Agnatha), chociaz razem z rybami należą do jednego typu strunowców – (Chordata) i podtypu kręgowców – (Vertebrata). Około 41,2% ryb to ryby typowo słodkowodne, około 0,6% zamieszkuje słodkie jak i słone wody (słonawowodne). Pozostałe 52,2% – to ryby morskie, z czego 39,9% żyje w wodach ciepłych mórz i oceanów, 5,6% – w zimnych wodach, 6,4% to głębinowe denne i przydenne (bentosowe) gatunki, 5% – głębinowe pelagiczne i 1,3% – żyją z dala od brzegów w 200 metrowej warstwie powierzchniowej mórz i oceanów.

Nadgromada ryb stanowi najbogatszą w gatunki jednostkę systematyczną wśród kręgowców. Według

podziału klasycznego liczy około 23 -26 tysięcy żyjących gatunków zgrupowanych w około 4141 rodzajach, 496 rodzinach, 52 rzędach, 7 podgromadach i dwóch gromadach. Jest przy tym najmniej poznaną grupą kręgowców. Podstawową jednostka systematyczną jest gatunek.

Ten sam gatunek może być różnie nazywany nie tylko w różnych krajach lecz w różnych częściach kraju, może mieć także kilka nazw lokalnych. Aby uniknąć nieporozumień, stosuje się nazwy naukowe ryb w języku łacińskim. Zdecydowana większość ryb posiada oprócz właściwej nazwy, także inne. Te inne, to synonimy, czyli nazwy, które były nadane temu samemu gatunkowi przez różnych opisujących. Która z nazw jest uprawnioną, decydują przepisy Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej. Zwykle jest to pierwsza z nadanych nazw.

   Przyjrzyjmy się nazwie Pterophyllum altum Pellegrin, 1903. Ten tłusty druk, to binominalna, czyli dwuimienna nazwa gatunku. Pierwszy człon tej nazwy, to nazwa rodzaju do jakiego dany gatunek należy. Drugi człon, to nazwa gatunku w danym rodzaju. Pozostała część zwie się świadectwem. Składa się z nazwiska, lub nazwisk opisujących i roku opisania. Świadectwo musi być zawsze wyróżnione. Stosuje się: albo inny krój czcionki, albo kursywę, czyli pismo pochyłe, albo inną wielkość pisma, albo inny kolor, albo podkreśla się. Świadectwo decyduje o ważności binominalnej nazwy, czyli nazwy naukowej. Z tego powodu jest nieodłączną częścią naukowej nazwy gatunku. Dotyczy to także synonimów.

Według bardzo przybliżonych szacunków w akwariach słodkowodnych i morskich hodowanych jest obecnie około 5 – 7 tysięcy gatunków ryb, a więc zaledwie około 20% spośród wszystkich dotąd poznanych.

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż |