1975 Wystawa Kędzierzyn

I WYSTAWA RYB EGZOTYCZNYCH
KĘDZIERZYN 10 – 22.03.1975

AKWARIUM NR 2/1975