1985 Wystawa Chorzów

WYSTAWA RYB EGZOTYCZNYCH
CHORZÓW

AKWARIUM NR 1-2/1985