Akwarium Vasco da Gama – Lizbona

2

Obiekt powstał w 1898 roku. Wtedy właśnie  król Dom Carlos I zorganizował tymczasową wystawę w jednej z sal z zebranymi przez niego zoologicznymi okazami w kampaniach oceanograficznych w latach 1896-1897.

Akwarium i muzeum zostało nazwane  imieniem Vasco da Gama  na cześć odkrywcy portugalskiego, który jako pierwszy dotarł drogą morską z Europy do Indii. Sarkofag ze szczątkami Vasco da Gamy znajduje się w niedaleko położonym  Klasztorze Hieronimitów w dzielnicy Belém.

Wnętrza muzeum oraz akwarium są bardzo efektowne. W sali wejściowej znajdujemy najstarsze okazy oraz dokumenty dotyczące historii obiektu.

 

Tutaj też stoją dwa ozdobne akwaria,  które nawiązują do pierwszych zbiorników wystawionych ponad sto lat temu czyli w 1898 roku po założeniu muzeum. Historię oraz stare fitografie muzeum i zbiorników możemy zobaczyć na umieszczonych obok planszach.

 

Akwarium z rybami żyworódkowatymi

Drugi zbiornik z naskalniakami

 

W następnej sali rozpoczynamy zwiedzanie  wystawy żywych zwierząt,  która jest poświęcona morskim bezkręgowcom portugalskiego wybrzeża. Ta grupa zwierząt  często jest określana jako „bezkręgowce”,  obejmuje żyjątka  które nie mają struny grzbietowej, w przeciwieństwie do grupy „kręgowce”, które są   bardziej zaawansowane w rozwoju.   Bezkręgowce obejmują ogromną różnorodność grup taksonomicznych, które pojawiły się w morzu i ewoluowały, dając początek istotom o coraz bardziej złożonych cechach morfologicznych na długo przed pojawieniem się kręgowców. Tutaj eksponowane są gatunki fauny morskiej portugalskich przedstawicieli wybrzeża z największych grup taksonomicznych zamieszkujących oceany. Gatunki są przedstawione w 19 małych zbiornikach, każdy o około 100 litrów pojemności. W celu obserwacji bardzo małych okazów  na niektórych zbiornikach zamontowano szkła powiększające. Pokazano tutaj rozwój ewolucyjny,  który przechodzi od najbardziej pierwotnych bezkręgowców (Spongia) do bardziej rozwiniętych (Cnidaria, Anelída, Arthropoda, Molusca i Echinodermata) aż do (Chordata).

Eunicella verrucosa – gorgonia , Cerianthus membranaceus – ukwiał szorstnik

 

Actinia equina – ukwiał koński i Bunodactis verrucosa

Corynactis viridis

Anemonia sulcata

Caryophyllia sp.

 

Sabellaria alveolata

Pollicipes pollicipes

Artemia salina – solowiec

Maja squinado

Scyllarus arctus – łopaciarz mniejszy,  Scyllarus arctus – krewetka

 

Chaetopleura angulata,  Mytilus galloprovincialis – omułki

 Hexaplex trunculus – ślimak , Cerastoderma edule – sercówka jadalna

Marthasterias glacialis i Asterina gibbosa

 

 

Paracentrotus lividus – jeżowiec skalny i Sphaerechinus granularis

 

Holothuria tubulosa – strzykwa i Ophioderma longicauda – wężowidło

 

Ciona intestinalis – żachwa

Diplodus sargus

 

 

W dalszej części korytarza napotykamy na 8 zbiorników  słodkowodnych rozmieszczonych na ścianie w drewnianych obudowach. Reprezentują one zbiorniki z rybami z różnych kontynentów: Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Centralnej

1- Fauna azjatycka

2- Fauna azjatycka

 

3 – Fauna afrykańska

4 – Fauna afrykańska

5 – Ameryka Południowa

6 – Ameryka Południowa

7 – Ameryka Centralna

 

8 – Ameryka Centralna

 

Wystawa żywych okazów w Akwarium Vasco da Gama charakteryzuje się różnorodnością, prezentując gatunki zwierząt i roślin należące do najróżniejszych grup zoologicznych, pochodzących z słodkowodnych, słonych i słonawych ekosystemów obu półkul. Ważne miejsce zajmuje  fauna portugalskiego wybrzeża.

Prezentacja zooplanktonu i fitoplanktonu

 

Architeuthis – kałamarnica olbrzymia

 

Pterois volitans

Gymnothorax favagineus

 

Acanthurus sohal

Rhinecanthus aculeatus

Pomacanthus maculosus

 

Pterois volitans

Paracanthurus hepatus

 

Diodon holocanthus

Pomacanthus annularis

 

Pomacanthus sexstriatus

 

Acanthurus lineatus

 

 

Balistoides conspicillum

Pomacanthus sexstriatus

 

Amphiprion frenatus

Przy zbiornikach zamontowane są podświetlane tablice informacyjne o gatunkach ryb w danym zbiorniku. W normalnym położeniu tablice są czarne. Aby podświetlić daną tablicę trzeba nacisnąć   przycisk. Czasowe podświetlanie tablic  nie powoduje  odbić w czasie obserwacji ryb w zbiornikach.

Odonus niger

Pomacanthus paru

Kolejna sala to część wystawy  ” Tropical Sweet Fauna”  obejmująca różnorodne gatunki ryb słodkowodnych o różnych cechach morfologicznych, fizjologicznych, a nawet etologicznych, które są szczególnie interesujące. Na środku sali zbiornik dla żółwi niestety  w tym momencie bez mieszkańców.

 

Zbiornik dla jesiotrów syberyjskich

Acipenser baerii

Squalius alburnoides

 

Squalius pyrenaicus

Cobitis sp.

 

Akwarium dla ryb żyjących w Portugalii  – Chondrostoma occidentale i Chondrostoma lusitancium

W tym mini akwaterrarium żyją Gambuzje pospolite które można  oglądąc od góry

 

Gambusia affinis

Zbiornik dla pielęgnic

 

Cichlasoma facetum

 

Kolejne zbiorniki rybami z różnych części świata.

Zbiornik dla Tilapii

Oreochromis angolensis – samiec

Oreochromis angolensis – samica

 

Oreochromis angolensis – dominujący samiec

Akwarium z niskim poziomem wody dla strzelczyków.

Toxotes jaculatrix

Akwarium z rybami azjatyckimi

 

Balantiocheilos melanopterus

 

Zbiornik dla wielopłetwca  – Polypterus ornatipinnis

 

Zbiornik z różnymi odmianami Gurami

Akwarium z rybami z Ameryki Południowej: Pristella maxilaris, Hemmigrammus rodostomus, Pterophyllum scalare, Apteronotus albifrons, Farowella acus

 

Pterophyllum scalare

Corydoras sterbai

 

 

Akwarium z Czerwieniakami

Hemichromis bimaculatus

 

Po przeciwnej stronie tej dużej sali znajduje się akwarium dla ryb zimnowodnych

W akwarium pływały karpie koi oraz brzany

 

W następnej sali znajduje się duży basen przeznaczony dla foczek,  jednak na ten moment mieszkańców nie było.

 

W tym pomieszczeniu kilka  dużych akwaterrariów. Są to przykłady jednego ze  sposobów na pokazanie słodkowodnej fauny zintegrowanej z  otaczającym go środowiskiem lądowym, co daje o wiele bardziej rzeczywisty obraz siedliska danego gatunku. Pierwszy zbiornik z różnymi gatunkami ryb azjatyckich.

 

Akwarium dla piranii – Pygocentrus nattereri

 

Akwarium dla dyskowców

Zbiornik dla pielęgnic pawiookich oraz poziomników pręgowanych

Astronotus ocellatus

Leporinus fasciatus

 

Tropikalna fauna morska, wystawiona w kilku akwariach ukazuje  gatunki koralowców  o bujnych kształtach i kolorch zamieszkujących rafy koralowe.

 

 

Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia w którym znajdują się terraria z gadami i płazami wodnymi oraz lądowymi.

 

 

Akwaterrarium dla żółwia hiszpańskiego – Mauremys leprosa

Zbiornik dla aksolotów – Ambystoma mexicanum

Terraria w których mieszkały Typhlonectes natans, Triturus cristatus, Taricha granilosa, Rana perezi

Rana perezi

Taricha granilosa

 

 

 

Pleurodeles waltl

Bombina orientalis

 

Bufo bufo

 

Tylototriton verrucosus

Cynops orientalis

 

Portugalska fauna morska jest  niezwykle zróżnicowana, stanowiąc jeden z największych bogactw tego kraju. W akwarium Vasco da Gama prezentowana jest w szerokim zakresie w trzydziestu siedmiu akwariach o pojemności od 600 do 25 000 litrów.  Upowszechnianie lokalnych ekosystemów ma na celu edukację ekologiczną i zachęcanie do studiowania biologii gatunków, które są ich częścią. Jest to bardzo ważny wkład edukacyjny dla wspólczesnych akwariów publicznych.

 

Zbiornik stojący przy wejściu do strefy akwariów morskich.

Bodianus scrofa

Thalassoma pavo

Widok tego samego akwarium z drugiej strony

Dwa korytarze ze zbiornikami fauny portugalskiej. Kontynentalna Portugalia, położona na zachodnim krańcu Europy, ma konfigurację, która daje jej około 800 km linii brzegowej, skąpanej w Oceanie Atlantyckim. Ta geograficzna sytuacja nadaje mu także wyjątkową cechę gromadzenia wzdłuż wybrzeża gatunków typowych dla fauny atlantyckiej i fauny śródziemnomorskiej. Z drugiej strony archipelagi Madery i Azorów, o cechach geograficznych bardzo odmiennych od tych na kontynencie, oferują nową perspektywę morskiej fauny atlantyckiej, już o subtropikalnych cechach.

Capros aper

Trachinus vipera

Chelon labrosus

Symphodus melops

 

Halobatrachus didactylus

Akwarium które ukazuje zaśmiecenie naszych mórz i oceanów. Rzeczy które w wodzie się  rozkładają bardzo powoli albo wcale  i mogą w niej bardzo długo zalegać powodując zabrudzenie i skażenie.

Scorpena porcus

Spondyliosoma cantharus

Serranus atricauda

Sarpa salpa

Dioplodus sargus

Scorpena notata

Scyliorhinus canicula – Rekinek psi

Jaja rekinów  Scyliorhinus canicula otoczone rogową otoczką. W środku widać poruszające się  młode rekiny

 

Scyliorhinus canicula

 

Psetta maxima

Największy zbiornik z utworzonymi grotami, który można oglądać z dwóch stron.

Argyrosomus regius

Sparus aurata

Diplodus sargus

Sarpa salpa

Thalassoma sp.

 

Serranus cabrilla

Spondyliosoma cantharus

Carcinus maenas

 

Diplodus vulgaris

Diplodus cervinus

Diplodus cervinus

Chromis limbata

W akwarium mieszkają : Thalassoma  pavo, Scorpaena maderensis i kraby Dardanus callidus

Chromis limbata

Thalassoma sp.

Labrus bergylta

Zbiornik dla:  Trachinus vipera

Zakopana ryba – Trachinus vipera, tuż obok rozgwiadzy z widocznym tylko pyszczkiem.

Balistes carolinenses

Balistes carolinenses

 

Akwarium z konikami morskimi

Hippocampus ramulosus i Syngnathus acus

Hippocampus ramulosus

 

Największy zbiornik widziany z drugiej strony z innego korytarza.

 

Sparus aurigaSparus aurata

 

Dicentrarchus labrax

Muarena helena

Pagellus bogaraveo

 

Mullus surmuletus

Solea senegalensis

Solea senegalensis

 

 

Dicentrarchus punctatus

 

Thalassoma sp.

 

Diplodus sargus

 

Liza aurata

 Zbiory  oceanograficzne króla Dom Carlos I wzbogacały muzeum od czasu jego założenia, które do dziś jest znane z rzadkich okazów związanych z monarchą oceanografem. Z biegiem lat muzeum gromadziło inne okazy biologiczne, w kolekcji, która dziś jest powszechnie określana jako kolekcja Akwarium Vasco da Gama, obejmująca głównie mięczaki, ryby morskie, ryby słodkowodne, ptactwo wodne, żółwie morskie i ssaki morskie.

Przed muzeum w okazałej sadzawce można nakarmić karpie koi. Porcje pokarmu można zakupić w  umieszczonym obok automacie.

 

Jak widać mimo że jest to środek zimy to tam w oczku wodnym grążele, tataraki i papirusy, a nawet żabienice nadal zielone i pełne liści

Mimo że jest to obiekt niezbyt nowoczesny ze zbiornikami na których czas  odznaczył swoje w postaci wielu rys i zmatowień., to jednak warto go odwiedzić. Zbiorniki gromadzą faunę i florę,  którą możemy oglądać w indywidualnych zbiornikach przybliżając sobie  środowisko Portugalii oraz innych akwenów świata. Bilety wstępu dla dorosłej osoby w cenie 5 euro.

Adres:

R. Direita do Dafundo 18,
1495-718 Cruz Quebrada,
Portugalia

 

 

 

 

 

Share.

2 komentarze

  1. Pretty part of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to assert that
    I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
    Any way I’ll be subscribing in your augment or even I fulfillment you get admission to constantly quickly.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.