„Dyskowce, Paletki Atlas dyskowców”

0

„Dyskowce, Paletki    Atlas dyskowców”

Andrzej Nowicki    2018     Wydanie II poszerzone

Na początku  2018 roku ukazało się drugie wydanie  książki Andrzeja Nowickiego Dyskowce – Paletki. Jak w poprzednim wydaniu  autor opisuje przygotowanie zbiornika dla dyskowców, opisuje dyskowce dzikie. Omówione są gatunki występujące w środowisku naturalnym, następnie opieka nad dyskowcami z odłowu. Opisane jest także przebieg tarła oraz sposób odchowu Dyskowców Heckla, które jako pierwszy na świecie rozmnożył właśnie Andrzej Nowicki. Kolejny rozdział opisuje opiekę oraz rozmnażanie dyskowców hodowlanych. W działach tych możemy zobaczyć szereg zdjęć przedstawiających dyskowce autora w jego hodowli oraz na wystawach i konkursach w których uczestniczył.

Wydanie II poszerzone jest o opisy na podstawie własnych  doświadczeń między innymi jak uzyskać czerwoną otoczkę czarnej źrenicy u dyskowców popularnie nazywanej czerwonym okiem, kwarantanne, wybarwianie dyskowców i inne. Okładka pozostała bez zmian z dopiskiem –  II wydanie.

     Oddzielną częścią jest atlas dyskowców zawierający ponad 250 zdjęć. W atlasie ujętych jest 11 grup barwnych dyskowców. Atlas poszerzony jest o najnowsze zdjęcia dyskowców.

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.