BEZKRĘGOWCE

  |     Ś l i m a k i     |    K r e w e t k i     |    R a k i    |     Kraby    |   Małże   |


Bezkręgowce (Invertebrata) – sztuczna jednostka systematyczna, grupująca zwierzęta wielokomórkowe nie mające szkieletu w postaci kręgosłupa i czaszki. Jednostka ta została po raz pierwszy użyta przez Lamarcka, grupując zupełnie odmienne od siebie zwierzęta, sugeruje wspólne korzenie ewolucyjne nie spokrewnionych ze sobą taksonów. Mianem tym tradycyjnie określa się wszystkie zwierzęta „stojące na niższym poziomie ewolucyjnym” od kręgowców. Dzielą się one na 4 grupy: owady, pajęczaki, mięczaki, oraz skorupiaki.

   Stawonogi (Arthropoda) – najliczniejszy w gatunki typ zwierząt na Ziemi. Stawonogi zamieszkują wszystkie środowiska nadające się do życia od głębin morskich po szczyty gór, co jest możliwe dzięki ich licznym przystosowaniom fizjologicznym, biologicznym, anatomicznym, jak i dużej rozrodczości. Długość życia jest bardzo zróżnicowana, żyją od kilku dni do kilkudziesięciu lat.

  Mięczaki (Mollusca) – typ zwierząt, najliczniejszy po stawonogach. Liczbę żyjących gatunków szacuje się na około 130 tysięcy. Odznaczają się olbrzymią różnorodnością morfologiczną i zróżnicowaniem rozmiarów. Żyją w morzach, wodach słodkich oraz na lądzie. W Polsce występuje około 230 gatunków mięczaków.