Krewetki

k

Klasyfikacja i opisy  krewetek:

Królestwo :  Zwierzęta         – (Animalia)
Typ :          Stawonogi        – (Arthropoda)
Podtyp :      Skorupiaki        – (Crustacea)
Gromada :    Pancerzowce    – (Malacostraca)
Rząd :
        Dziesięcionogi   – (Decapoda)
Infrarząd :
   Krewetki          – (Caridea)
|
+ Rodzina :      Palaemonidae
|   |
|   + Rodzaj : Palaemon
|            + Palaemon adspersus
|            + Palaemon elegans
|   + Rodzaj : Macrobrachium
|             + Macrobrachium lanchesteri
|             + Macrobrachium assamense
|             + Macrobrachium dayanum
|             + Macrobrachium asperulum
|             + Macrobrachium rosenbergii
|
+ Rodzina :      Atyidae
|
+ Rodzaj : Atyopsis
|           + Atyopsis moluccensis
+ Rodzaj : Atya
|           + Atya gabonensis
+ Rodzaj : Atyaephyra
|           + Atyaephyra desmarestii
+ Rodzaj : Atyoida
+ Rodzaj : Caridina
|           + Caridina multidentata
|           + Caridina cantonensis
|           + Caridina serrata
|           + Caridina babaulti
|           + Caridina gracilirostris
|           + Caridina dennerli
|           + Caridina glaubrechti
|           + Caridina spinata
+ Rodzaj : Halocaridina
+ Rodzaj : Jonga
+ Rodzaj : Neocaridina
|           + Neocaridina davidi
|           + Neocaridina zhangjiajiensis
+ Rodzaj : Palaemonias
+ Rodzaj : Paratya
+ Rodzaj : Potimirim
+ Rodzaj : Syncaris
+ Rodzaj : Xiphocaris