Klasyfikacja roślin

KLASYFIKACJA ORAZ PODZIAŁ ROŚLIN WODNYCH I AKWARYSTYCZNYCH


Podział oraz opisy poszczególnych rodzin, rodzajów, sekcji i gatunków umieściłem na podstawie dostępnej mi literatury akwarystycznej, którą dokładniej przedstawiłem w osobnym dziale, mojej strony pt: „LITERATURA”
Oznaczanie gatunków roślin wodnych, a konkretnie ustalenie, z jaką rośliną mamy do czynienia może sprawić wiele trudności. Nawet znawcy roślin wodnych borykają się z takimi problemami, oznaczając je na podstawie dokładnej znajomości morfologii kwiatów i nasion nasion oraz detali zewnętrznej i wewnętrznej budowy łodyg , liści i korzeni. W uprawie akwariowej rośliny kwitną bardzo rzadko, a trzymane w różnych warunkach mogą przyjmować różne kształty. Kształt i wielkość rośliny zależą od warunków bytowania, podłoża, ilości światła, głębokości wody i jej właściwości fizyko-chemicznych. Zmienność ta wynika z przystosowania się roślin wodnych do różnych warunków środowiskowych. Obecnie spotyka się wiele mieszańców pokrewnych gatunków, odmian form i kultywarów sztucznie wyhodowanych. Podział systematyczny roślin wodnych dzieli je na grupy mniej lub bardziej spokrewnione ze sobą. Wyróżniamy w tym podziale kilka gatunków MSZAKÓW, a nawet GLONÓW. Jest spora grupa PAPROTNIKÓW, ale największą grupą są ROŚLINY NASIENNE, które są najwyżej zorganizowane i najbogatsze w gatunki. Za ojca współczesnej systematyki uznawany jest szwedzki uczony profesor doktor Karl von Linnaeus. Często używany jest skrót L. Powszechnie uważa się że dwuimienna nazwa gatunku wymyślona została przez Linnaeus’a. W rzeczywistości w roku 1623, a wiec 84 lata przed urodzeniem Linnaeus’a opublikował ją C. Bauhin. Natomiast zasługą Linnaeus’a jest powszechne jej zastosowanie. Podstawową jednostką taksonomiczną jest gatunek. Jako pierwsza w nazwie występuje nazwa rodzaju. Nazwa gatunku może powtarzać się dowolna ilość razy ale w obrębie danego rodzaju może występować tylko jeden raz. Świadectwo to nazwisko ( czasami imię i nazwisko, lub zespół nazwisk połączonych słowem et lub &) oraz rok opisania. Nie powinno się pomijać świadectwa w nazwie gatunku. Często zdarza się w praktyce podawanie tylko nazwiska opisującego.

 

TYP – Glony (Algae)
Jest to grupa roślin niższych, zamieszkujących nasze akwaria. Oglądane gołym okiem wydają się niepozorne, piękno i bogactwo ich kształtów możemy podziwiać pod lupą lub mikroskopem. Glony rzadko są mieszkańcami akwarium wybranymi celowo do hodowli. Prawie zawsze pojawiają się w nim przypadkowo, przyniesione do domu razem ze złowionym pokarmem dla ryb, roślinami lub rybami krajowymi. Unoszą się w wodzie, porastają delikatnym nalotem rośliny, kawałki drewna, sprzęt i szyby w akwarium. Znajdują w nim dobre warunki do rozwoju: Ciepłą wodę, wielogodzinne oświetlenie, a przede wszystkim obfite nawożenie odchodami ryb i resztkami ich pokarmu. Jeśli rozwój glonów nie szkodzi roślinom wyższym i nie wpływa na estetykę akwarium, możemy je tam zostawić. Większość z nich zawiera chlorofil, dzięki czemu mogą produkować tlen, są także cennym uzupełnieniem pokarmu wielu ryb z rodziny piękniczkowatych. Czasami glony w akwarium rozmnażają się w sposób niepohamowany i musimy je wtedy zwalczać.
RODZINA – Ramienicowate (Characeae)
RODZINA – Gałęzatowate (Cladophorophyceae)
RODZINA – Zielenice właściwe (Chlorophyceae)
RODZINA –                    (Delessericaeae)

 

TYP – Mszaki (Bryophyta)
Są roślinami bardziej złożonymi niż glony, do których zaliczamy mchy i wątrobowce. Te małe roślinki różnicują się czasem w łodygę i listki. Nie mają korzeni, lecz chwytniki. Przechodzą przemianę pokoleń, to znaczy że w ich cyklu rozwojowym występuje na przemian pokolenie płciowe, wytwarzające gamety, i pokolenie bezpłciowe produkujące spory.
KLASA – Wątrobowce (Hepaticopsida, Marchantiopsida)

Należy do niej ponad 10.000 gatunków. Gametofit (stadium przemiany pokoleń roślin lądowych) – ma różną postać morfologiczną – od plechowatych, płaskich rozetek lub rozwidlonych taśm do delikatnych pędów o rozgałęzionych łodyżkach z listkami ułożonymi w dwóch rzędach. Ta ostatnia forma występuje u większości wątrobowców.

RODZINA –  Wgłębkowate   (Ricciaceae)
RODZINA –                           (Monoseleniaceae)
RODZINA – Beznerwowate (Aneuraceae)
RODZINA –                         (Pseudolepicoleaceae)
RODZINA –                          (Plagiochilaceae)


KLASA – Mchy (Bryopsida, Musci)

Obejmuje około 14 tysięcy gatunków, w Polsce około 650. Klasyfikacja mchów oparta na takich ich właściwościach jak wygląd, obecność nerwów, liści, brodawek na ściankach komórek, rodzaj listka, zróżnicowanie komórek u nasady liścia, kształt trzpienia (cylindryczny lub spłaszczony), rodzaju rozgałęzienia łodygi,  obecności kłączy, kapsułek z zarodnikami. Ponad połowa z nich nie może być określona bez mikroskopu i fotografi porównując z pewnym zasobem wiedzy. Dodatkowo, zróżnicowanie  mchu, który jest zmienny w zależności od warunków. Mchy wodne, podobnie jak wiele innych roślin akwariowych, zmieniają swój kształt, wzór rozgałęzienia i kształt liści, jeśli są uprawiane w stanie zanurzonym. Dlatego byłoby lepiej, gdyby precyzyjne określenie rodzaju zaczynało się od używania znaków, z zastrzeżeniem najmniejszych zmian. Wiele nazw handlowych mchów nadal nie ma łacińskiej nazwy gatunkowej.

RZĄD –  Rokietowce (Hypnales)
RODZINA –  Rokietowate (Hypnaceae)
RODZINA – Krzywoszyjowate(Amblystegiaceae)
RODZINA – Płaszeńcowate (Plagiotheciaceae)
RODZINA – Krótkoszowate (Brachytheciaceae)
RZĄD –  Prątnikowce (Bryales)
RODZINA –  Zdrojkowate (Fontinalaceae)
RODZINA – Płaskomerzykowate (Plagiomniaceae)
RZĄD – Widłozębowce (Dicranales)
RODZINA –  Skrzydlikowate (Fissidentaceae)
RZĄD – Płoniowce (Pottiales)
RODZINA –  Płoniowate (Pottiaceae)
RZĄD -Skrętkowce (Funariales)
RODZINA – Jętniczkowate (Ephemeraceae)
RZĄD – Płaskoliściowce (Hookeriales)
RODZINA(Hookeriaceae)


TYP – Paprotniki (Pteridophyta)

Są roślinami wyżej zorganizowanymi niż mszaki. Mają one zwykle wykształcone korzenie, liście i łodygę. Podobnie jak mszaki przechodzą przemianę pokoleń.

RODZINA – Paprotkowate (Polypodiaceae)
RODZINA – Naręcznicowate (Dryopteridaceae)
RODZINA –                       (Lomariopsidaceae)
RODZINA – Orliczkowate (Pteridaceae)
RODZINA – Marsyliowate (Marsileaceae)
RODZINA – Salwiniowate (Salviniaceae)
RODZINA –             (Azollaceae)
RODZINA –  Poryblinowate (Isoetaceae)


TYP – Rośliny nasienne (Spermatophyta)

Wszystkie mają wyodrębnioną łodygę, liście i korzenie oraz kwitną i wydają nasiona. W akwariach zdarza się to jednak niezbyt często, dlatego najczęściej rozmnażane są wegetatywnie. Wegetatywny sposób rozmnażania polega na wykształceniu specjalnych komórek lub oddzielnych części organizmu macierzystego, z których powstaje nowy osobnik. Rośliny nasienne zajmują w akwarystyce ważne miejsce, gdyż są największą grupą roślin wodnych. Dzielą się na wiele rodzin, rodzajów i gatunków.

RODZINA – Akantowate       (Acanthaceae)
RODZINA – Żabieńcowate     (Alismataceae)
RODZINA – Szarłatowate   (Amaranthaceae)
RODZINA – Amarylkowate    (Amaryllidaceae)
RODZINA – Baldaszkowate  (Apiaceae, Umbelliferae)
RODZINA – Onowodkowate (Aponogetonaceae)
RODZINA – Obrazkowate     (Araceae)
RODZINA – Astrowate         (Asteraceae, Compositae)
RODZINA – Kapustowate,Krzyżowe (Brassicaceae,Cruciferae)
RODZINA – Pływcowate    (Cabombaceae)
RODZINA – Rzęślowate         (Callitrichaceae)
RODZINA – Dzwonkowate     (Campanulaceae)
RODZINA – Rogatkowate    (Ceratophyllaceae)
RODZINA – Gruboszowate    (Crassulaceae)
RODZINA – Turzycowate      (Cyperaceae)
RODZINA – Rosiczkowate      (Droseraceae)
RODZINA – Nadwodnikowate (Elatinaceae)
RODZINA – Niedotrawowate (Eriocaulaceae)
RODZINA – Wilczomleczowate (Euphorbiaceae)
RODZINA – Bobrkowate  (Gentianaceae, Menyanthaceae)
RODZINA – Wodnikowate     (Holoragaceae)
RODZINA – Żabiściekowate  (Hydrocharitaceae)
RODZINA – Sitowate            (Juncaceae)
RODZINA – Wargowe            (Lamiaceae)
RODZINA – Rzęsowate        (Lemnaceae)
RODZINA – Pływaczowate    (Lentibulariaceae)
RODZINA – Limnocharisowate (Limnocharitaceae)
RODZINA – Krwawnicowate (Lythraceae)
RODZINA – Majakowate       (Mayacaceae)
RODZINA – Jezierzowate     (Najadaceae)
RODZINA – Grzybieniowate (Nymphaeaceae)
RODZINA – Wiesiołkowate (Onagraceae, Oenotheraceae)
RODZINA – Storczykowate   (Orchidaceae)
RODZINA (Penthoraceae)
RODZINA – Babkowate           (Plantaginaceae)
RODZINA – Rdestowate        (Polygonaceae)
RODZINA – Wiechlinowate,Trawy (Poaceae)
RODZINA – Rozpławowate  (Pontederiaceae)
RODZINA – Rdestnicowate  (Potamogetonaceae)
RODZINA – Pierwiosnkowate (Primulaceae)
RODZINA – Jaskrowate           (Ranunculaceae)
RODZINA – Marzanowate     (Rubiaceae)
RODZINA – Jaszczurcowate    (Saururaceae)
RODZINA – Trędownikowate (Scrophulariaceae)
RODZINA – Kotewkowate      (Trapaceae)