Aponogeton womersleyi

 

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |


Aponogeton womersleyi Van Bruggen (1970)
– Onowodek Womersleya

POCHODZENIE : Występuje w Papui-Nowej Gwinei, w płytkich wodach rzek z ilastym gruntem, w strumieniach. Często jest spotykany na nizinach.
apwomersleya

OPIS : Kłącze bulwiaste, grubości do 2,5 cm. Liście podwodne. Blaszka liściowa długości 20-50 cm i 1,5-2,5 cm szerokości przy podstawie wąsko klinowata, czubek z tępym końcem, brzegi gładkie lub faliste, ogonki długości 5-35 cm. Unerwienie równoległe, zazwyczaj do 7 rzadziej do 9 żyłek. Pęd kwiatowy długości do 1,5 m mocno się rozszerzający ku podstawie kwiatostanu. Powłoka kwiatostanu wcześnie opadająca. Kwiaty zebrane w jednokłosowy, szybko przekwitający kwiatostan długości do 15 cm, są równomiernie rozmieszczone na osi kwiatostanu. Kwiaty dwupłatkowe, od białego do ciemno-różowego koloru, posiadają jajowate lub klinowate z jedną żyłką płatkami. W kwiatku 6 pręcików z silnie rozszerzającą się nitką przy podstawie. Słupków trzy z 4-6 zalążkami. Nasiona zielonkawo-brązowe o wymiarach 4-5 x 0,5 mm. Kwitnie od sierpnia do grudnia. Gatunek jest wyjątkowy pośród innych gatunków rodzaju. Posiada białe lub kremowe, a nie żółte kwiatostany. Od „Aponogeton loriae ” łatwo się odróżnia żyłkowaniem blaszek liściowych, które w stosunku do głównych nerwów liścia rozmieszczone są pod kątem 70° a u „Aponogeton loriae ” pod katem 50°.
UPRAWA : Wykazuje takie same wymagania względem warunków środowiskowych co „Aponogeton loriae” chociaż nie jest importowany. Jest to roślina bardzo rzadka.

Do klasyfikacji

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |