Chara fragilis

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |

Chara fragilis Desvaux in Loiseleur Deslongschamps 1810

– Ramienica

 

POCHODZENIE : chara1
Można ją spotkać na całej kuli ziemskiej w wodach słodkich, a także w wodach słonawych oraz we wschodniej części Bałtyku.
OPIS :
Chara należy do przedstawicieli mniej powszechnych w naszych zbiornikach glonów wyższych. Z wyglądu roślina ta jest bardzo podobna do rogatka  lub nitelli. Liście tej rośliny mają jasnozielony kolor i są w dużym stopniu zależne od warunków. Łodyga dzieli się na wydłużone międzywęźla, a one  tworzą boczne pędy. W odpowiednich warunkach, rośliny rosną bardzo szybko i osiągają wysokość 20 cm i szerokość od 5-10 cm.   Może znosić wyższe temperatury niż inni przedstawiciele tej rodziny.

1400310933_topnyak-2

UPRAWA :Wśród tych roślin lubi przebywać wiele rodzajów ryb  żyworodnych, a także ukrywa się narybek i inne małe rybki. Aby utrzymać tę roślinę wystarczy małe akwarium ustawione na miejscu oświetlonym w pobliżu okna, ale jednocześnie należy chronić zbiornik przed działaniem  bezpośrednich  promieni słonecznych. Rozrastając się w  akwarium tworzy gęste zarośla. Na liściach roślin osadzają się wszystkie drobne zawiesiny,  więc woda w akwarium, gdzie rośnie ta roślina jest zawsze  krystalicznie czysta. W tym kontekście należy również okresowo myć roślinę pod bieżącą wodą, aby zmyć brud, inaczej liście będą nieatrakcyjne i mogą zanikać. chara-fragilisWoda musi spełniać następujące warunki: temperatura 20-30°C, twardość 2-16 °, odczyn pH 5,0-8,0. Roślina lubi starą wodę ale wymaga skutecznej filtracji wody. Jako podłoże  w akwarium pożądane jest zastosowanie grubego piasku rzecznego. W odpowiednich warunkach roślina rozwija się przez cały rok, zwykle znosi wahania temperatury w szerokim zakresie. Oświetlenie powinno być bardzo jasne, intensywności 0,8 W / l. Rozmnaża się wegetatywnie i jest szybko rosnący, co ostatecznie wymaga jego okresowego przerzedzania.

Do klasyfikacji
WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |