Echinodorus scaber

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |

Echinodorus scaber Rataj (1969)
– Żabienica szorstka

SYNONIMY : Przez długi czas hodowana pod nazwą Echinodorus maricatus. Według Hans i Holm-Nielsena od 1986r jest to Echinodorus macrophyllus ssp. scaber.
POCHODZENIE : Rozpowszechniona jest od Wenezueli do Brazylii.
escaber
OPIS : Budowa kwiatu jest charakterystyczną cechą tej rośliny po której można ją ostatecznie oznaczyć. Pęd kwiatowy prosto stojący 1-2 m wysokości. Wiechowaty kwiatostan posiada mnóstwo kwiatów wielkości 1-3 cm, które u roślin hodowlanych mają zawsze białe płatki, a u roślin żyjących w naturze mogą być także żółte. Nasiona o wymiarach 3,5-5 x 1 mm. Roślina osiąga wysokość 60-80 cm i ma dobrze rozwinięty system korzeniowy. Pod wodą osiąga wysokość 30 cm. Podwodne liście mają kształt od owalnego do sercowatego, zaokrąglone górą, podstawa czasami z niegłębokimi sercowatymi wcięciami. Długość ogonków przeważnie jest równa długości blaszek liściowych. Czasami wydaje się że liście pokryte są czerwonymi plamkami. Widocznych jest do 9 nerwów. Rosnące w głębi wody rośliny Echinodorus scaber bardzo trudno odróżnić od echinodorus macrophyllus. Najbardziej widoczną cechą jest kształt czubka liścia, który u Echinodorus scaber jest zaokrąglony lub tępo zaostrzony. Nadwodne liście osadzone są na ogonkach które są 2-3 razy dłuższe od blaszek liściowych.

escaber1 UPRAWA : Gatunek ten tworzy dużą różnorodność form z których nie wszystkie nadają się do akwarium. Wiele roślin tego gatunku może rosnąć w głębi wody, inne tworzą pływające lub nadwodne liście i bardziej nadają się do wilgotnych, ciepłych i dobrze oświetlonych oranżerii. Rośliny można hodować w ubogim gruncie przy niezbyt mocnym oświetleniu. Wymaga wody neutralnej lub lekko zasadowej o temperaturze 20-28 ° C, pH 6,0-7,5, dH 10-15 °. Wymagana co tydzień wymiana 25% wody w akwarium. Oświetlenie umiarkowane do silnego natężenia około 0,5 wata/litr. Najlepsze czas oświetlania – 10-11 godzin. Krótki czas oświetlania roślin spowalnia ich wzrost gnicie liści i powolne zamieranie. Wtedy zaczyna znowu rosnąć na początku wiosny. Aby roślina rozwijała się przez cały rok, potrzebuje więcej światła w miesiącach zimowych. Niektóre rośliny można łatwo utrzymywać stale w formie podwodnej, inne w miesiącach letnich tworzą liście na powierzchni wody lub liście nadwodne.
Dobrze rośnie w starych zamulonych akwariach, jak i w stosunkowo nowych nie wzbogaconych w składniki odżywcze. Jednak w tym ostatnim przypadku konieczne jest, aby całkowita ilość światła padającego na roślinę, nie był zbyt duży inaczej roślinie może brakować odżywiania mineralnego. Oczywiście, tę potężną formę lepiej pielęgnować na słabym podłożu umiarkowanie oświetloną, aby zapobiec bujnemu wzrostowi, który zawsze oznacza przejście do formy nadwodnej.
Roślina posiada duże liście, wyróżnia się bogatym kolorem zielonym. Wymaga dużego i wysokiego (50 cm) odkrytego zbiornika. Rośliny powinna być sadzona w pobliżu tylnej ściany akwarium. Może być jednym z głównych elementów dekoracyjnych akwarium w środkowym planie. Roślina jest zwarta, gęsta i z dużą liczą liści, tworząc wspaniałą rozetę – jest odporna na zmiany w akwarium i nie zmienia swojego kształtu. Rozeta bardzo gęsta może utrzymać około 20-25 liści do 30 cm. Dobrze toleruje przesadzanie, ale wskazane jest jego unikanie, należy wybrać odpowiednie miejsce do stałego wzrostu, ze względu na jej potencjał wielkość i średnice. W sprzyjających warunkach w akwarium przez długi czas zachowuje wszystkie liście, a jeśli nie są one usuwane, gniją w miarę jak wyrastają nowe. Należy pamiętać, że z czasem zasłoni inne rośliny i ryby. Gęste liście nie przepuszczają światła więc małe rośliny pod nimi zacienione będą ginęły. Roślinę można długo utrzymywać odpowiedniej wielkości sukcesywnie usuwając liście. Pielęgnice wykorzystują szerokie liście jako substrat do tarła. Podczas tworzenia warunków zbliżonych do naturalnych (wystarczające silne światło i bogata gleba z nawozami mineralnymi) żabienica zaczyna rosnąć nad powierzchnię wody akwarium. Aby tego uniknąć należy użyć jałowe podłoża i średnie natężenie oświetlenia. Rozmnażanie wegetatywne jest utrudnione, gdyż nie tworzą sadzonek. Najlepsze efekty przynosi rozmnażanie przez nasiona, które szybko kiełkują w temperaturze 28°C. Przy uprawie należy pamiętać ze bardzo łatwo krzyżuje się z pokrewnymi gatunkami dając hybrydy. Nadaje się do hodowli w akwarium jak i paludarium.

Do klasyfikacji

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |