Myriophyllum mattogrossense

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |


Myriophyllum mattogrossense Hoehne (1915)
– Wywłócznik czerwony
 

POCHODZENIE : Ekwador, Brazylia, Peru.
7Myriophyllum_mattogrossense
OPIS : Łodygi długości 30 – 60 cm. Nadwodne liście w 3 -4 częściowych okółkach, długości 10 – 13 mm, szerokości 4 – 5 mm, pierzaste, z siedmioma nitkowatymi pierzastymi segmentami z każdej strony. Liście podwodne jasno-zielone z 3 – 4 częściowymi okółkami, długości 20 – 50 mm, szerokości 10 – 35 mm, pierzaste każda z 7 – 10 nitkowatymi segmentami. Bardzo małe kwiatki dwupłciowe, pojedyncze koloru czerwonego także w akwarium.
UPRAWA : Jest to jeden z najładniejszych wywłóczników. Do dobrego jego wzrostu potrzebne jest bogate podłoże oraz intensywne oświetlenie. Dobrze rośnie w wodzie miękkiej jak i w średnio-twardej. Wskazane jest nawożenie dwutlenkiem węgla, oraz nawozem przeznaczonym dla roślin wodnych.   Jasne światło i długi (co najmniej 8-10 godzin)  dzień.  Jednym z najważniejszych warunków – regularne podmiany wody. Przy wymianie 1/5 objętości akwarium co trzy lub cztery dni, to wzrost jest nie do powstrzymania, przy rzadkich podmianach jego pierzaste liście są mniejsze. Jeśli przerwa może trwać kilka miesięcy, można w ogóle  stracić roślinę. Przestrzegając tych prostych warunków wywłócznik dobrze rośnie. T Temperatura optymalna 24 – 28°C. ; dH 5-12 ° C; pH 6-7,2. W dobrych warunkach akwariowych obficie kwitnie.
.

Do klasyfikacji

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Ż |