Warunki uprawy zwartek

Warunki uprawy zwartek
zwanych kryptokorynami.

Zwartki można praktycznie uprawiać w każdym akwarium jednak nie wszystkie gatunki będą rosły dobrze w każdym akwarium. Wprowadzając zwartki do akwarium musimy pamiętać że jedne rosną bardzo duże inne średnie a jeszcze inne zawsze będą małe. W zależności od wielkości zbiornika będą one mogły rosnąć swobodnie lub tylko wegetować. Bardzo duży wpływ na dobry wzrost zwartek maja grunt czyli podłoże, temperatura, oświetlenie i właściwości wody.
uprawaPODŁOŻE ma przy uprawie zwartek znaczenie większe niż u innych roślin. Posadzone w świeżym i dobrze przemytym żwirku czy też piasku nie będą rosły, chorują a nawet tracą wszystkie liście aby dopiero po pewnym czasie rozpocząć swój wzrost, dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi korzeniowemu. Dlatego ważnym warunkiem w ich uprawie jest dbałość o ich korzenie a niedopuszczalne jest ich skracanie i obcinanie chyba że chcemy ich rozmnażać. Aby nasze zwartki rosły dobrze i osiągnęły właściwy wygląd należy je uprawiać w specjalnie do tego przygotowanym podłożu. Zalecane jest także uprawiać je w wydzielonych pojemnikach najlepiej plastikowych lub ceramicznych aby w czasie czyszczenia podłoża w akwarium nasze zwartki pozostawały w starym nienaruszonym podłożu. W takim pojemniku rośliny mogą rosnąć nawet kilka lat. Podłoże powinno się składać z warstwy dolnej którą stanowi ziemia ogrodowa lub torf zmieszane z węglem drzewnym hamującym procesy gnilne, w stosunku 5:1. Górna warstwa stanowiąca 2/3 całości podłoża to przemyty żwirek. Grubość całego podłoża powinna być nie mniejsza niż 4 cm. Korzenie zwartek powinny być rozłożone w górnej warstwie i delikatnie przysypane a nie wciskane do podłoża, co powoduje że szybciej one się rozrastają. Zwartki lepiej rosną jeżeli są dostatecznie głęboko zasadzone w gruncie. Młode korzenie powinny być także przykryte gruntem a nasada korzenia wystawać ponad nim. Zwartki powinno się sadzić w zależności od gatunku w odstępach 3-10 cm.
uprawa4NAWOŻENIE zwartek jest potrzebne w przypadku gdy stosujemy mało bogate podłoże. Możemy stosować tabletki które podkładamy w pobliżu korzeni lub kulki gliniane z nawozem. Stosowanie nawozów w płynie nie ma dużego wpływu na wzrost zwartek. Zbyt obfite dawkowanie może mieć odwrotny skutek co spowoduje chorobę lub całkowite wyniszczenie roślin.
WODA do uprawy zwartek powinna mieć przede wszystkim stabilne i niezmienne właściwości. Wszystkie gatunki zwartek dobrze rosną w wodzie o twardości ogólnej 8-15°N i pH 6,5-7,5. Należy także dbać o to aby woda nie była za stara w której jest dużo produktów przemiany materii, te zaś źle wpływają na kondycję zwartek i powodują ich chorobę. Regularne odświeżanie wody oraz dbanie o stabilne jej parametry to sukces w uprawie zwartek. Ważne jest także dobre filtrowanie wody. Wahania warunków środowiska mogą doprowadzić do choroby zwartek objawiającej się powstawaniem dziur w liściach z czasem się powiększających. Gdy choroba ma powolny przebieg jedne liście gniją gdy tymczasem roślina wykształca nowe. Gwałtowne zmiany warunków mogą doprowadzić do szoku rośliny i utraty w ciągu nawet jednego dnia wszystkich liści. Wtedy musimy długo czekać aby z kłącza wyrosła nowa roślina. Dlatego trzeba dbać o korzenie zwartek aby mimo choroby ich nie utracić.
uprawa6OŚWIETLENIE tak jak i woda powinno być stałe i niezmienne. Ważną rzeczą jest aby światło miało właściwe widmo. W większości gatunków wystarczy 0,5W na litr w zależności od głębokości akwarium. Najlepiej oświetlać specjalnymi świetlówkami które trzeba regularnie wymieniać co kilka miesięcy. Akwarium powinno być oświetlone 10-12 godzin na dobę a wydłużenie czasu świecenia nie poprawia wzrostu roślin. Trzeba przyznać że wiele gatunków zwartek lubi dobre oświetlenie ale lekko rozproszone a niektóre wręcz zacienienie.
TEMPERATURA gruntu i wody powinna być taka sama gdyż zwartki lubią tak zwane „ciepłe nogi”. Najlepsze efekty w uprawie tych roślin osiąga się stosując podgrzewanie akwarium za pomocą kabli grzejnych umieszczonych pod podłożem. Temperatura wody powinna wynosić minimum 24°C a maksymalnie 26°C. Zwartki są roślinami ciepłolubnymi więc mogą rosnąć nawet w wyższych temperaturach do 30°C, natomiast w niższych nie chcą rosnąć.
uprawa3Uprawa zwartek jest także możliwa w warunkach paludaryjnych. Jest to jedyny sposób aby uzyskać niezwykłe kwiatostany tych roślin. Aby zwartki dobrze rosły i mogły zakwitnąć trzeba im zapewnić odpowiednią wilgotność powietrza. Podłoże w którym będziemy uprawiać zwartki w uprawie emersyjnej musi być bogatsze w substancje organiczne niż w uprawie akwariowej. Stosujemy mieszankę pięciu części ziemi ogrodowej i jednej części drobno pokruszonego węgla drzewnego. Wierzch przykrywamy centymetrową warstewka żwirku. Można też zastosować mieszaninę torfu, piasku i gliny. Po kilku miesiącach wzrostu roślin w takim podłożu należy bardzo delikatnie zacząć nawozić podłoże poprzez wprowadzanie nawozu za pomocą strzykawki pod korzenie. Nawozy możemy stosować przeznaczone do upraw ogrodowych. Należy zadbać o ciepłotę paludarium w granicach 24-26°C. Przy niższych temperaturach rośliny nie rosną a z czasem giną. Oświetlenie najlepiej jeżeli zapewnimy naturalne. Trzeba pamiętać że zwartki są roślinami krótkiego dnia, więc w lecie przy oświetleniu naturalnym mogą nie kwitnąć. Możemy w okresach zimowych doświetlać rośliny specjalnymi świetlówkami o szerokim widmie aby dzień świetlny wynosił około 12 godzin na dobę. Trzeba też pamiętać że w czasie przenoszenia z akwarium do paludarium roślina traci wszystkie liście a niejednokrotnie może to doprowadzić do jej wyginięcia dlatego nigdy nie skracamy korzeni ani nie uszkadzamy kłącza. Po upływie około roku do półtora uprawy w dobrych warunkach paludaryjnych każda roślina powinna zacząć kwitnąć.
uprawa5
Zwartki mogą być rozmnażane generatywnie poprzez nasiona jak i wegetatywnie. W uprawie akwariowej tylko ten drugi sposób rozmnażania jest możliwy. Naturalny sposób rozmnażania tych roślin to wypuszczanie młodych roślin na pędach podziemnych odchodzących od kłącza rośliny macierzystej. W dobrych warunkach rozmnażają się dość spontanicznie a tempo rozmnażania jest różne i zależy od gatunku. Młode mogą rosnąć razem z rośliną macierzystą a można je oddzielić ale dopiero wtedy gdy młode rośliny maja wykształcone co najmniej 2-3 listki. Niektóre gatunki rozmnażają się poprzez wykształcenie młodych roślin potomnych bezpośrednio przy nasadzie starych liści. Niektóre gatunki pomimo dobrych warunków nie wypuszczają roślin potomnych. Można wtedy rozmnożyć roślinę przez podział kłącza. Kłącze pozostawia się pływające pod powierzchnią wody, a gdy po około ośmiu dniach pojawia się kiełkujące ze śpiących pączków młode rośliny dzielimy go na części. Uzyskane sadzonki umieszczamy w podłożu dbając o właściwe oświetlenie.