Ameiurus catus

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż |

Ameiurus catus (Linnaeus, 1758)
  Sumik koci

ameiurus-catus

Rząd  >>  Rodzina:
    (Siluriformes) – Sumokształtne   >>   (Ictaluridae)

Występowanie:
Ameryka Północna.

Wielkość:
90 cm

Synonimy:
*    Amiurus catus (Linnaeus, 1758)
*    Ictalurus catus (Linnaeus, 1758)
*    Pimelodus catus (Linnaeus, 1758)
*    Silurus catus Linnaeus, 1758

Cechy charakterystyczne:
Spokojny gatunek. Zajmuje dolne partie zbiornika. Prowadzi nocny tryb życia.
Najlepiej karmić larwami owadów i skorupiakami. Chętnie przyjmuje mrożone pokramy. Pokarm brany z dna.

Warunki hodowlane:
Wymaga zbiornika o pojemności minimum 1000 litrów. Podłoże z drobnego żwiru lub piasku. Dekoracje z kamieni, korzeni i skał. W akwarium należy zapewnić dużą ilość kryjówek dla ryb. Zalecana częściowe porosnięcie zbiornika roślinami, ale jednocześnie zapewniając rybom dużo miejsca do pływania.
Temperatura wody: 20 – 23°C pH 7. Gatunek jest wrażliwy na złą jakość wody. Zalecana jest wydajna filtracja oraz napowietrzanie.

Rozmnażanie:
   Brak danych

WYKAZ ŁACIŃSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
WYKAZ POLSKI
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Z | Ż |