Tanganika MAGAZYN 22

0

Julidochromis sp. “Transcriptus Tanzania”, a cryptic species from the southern Tanzanian coast of Lake Tanganyika, and an overview of the genus Julidochromis; Julidochromis sp. „Transcriptus
Tanzania”, tajemniczy gatunek z południowego, tanzańskiego wybrzeża jeziora Tanganika wraz
z przeglądem rodzaju Julidochromis – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.