Tanganika MAGAZYN 23 – 2018

0

 

Tanganika MAGAZYN numer 23 jest dostępny w sprzedaży (przegląd)

tekst: Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
tłumaczenie: dr Marta Mierzeńska

Tanganika MAGAZYN jest kopalnią najnowszych informacji o pielęgnicach z jeziora Tanganika. Magazyn wydawany jest w Krakowie dwa razy w roku, nowy numer zawiera 88 stron z artykułami znanych autorów zajmujących się pielęgnicami. Podczas gdy większość artykułów skupia się na pielęgnicach z jeziora Tanganika, wydawca wydaje się być otwarty na różnorodność. Opublikowany w tym numerze artykuł na temat pielęgnic z jeziora Malawi jest świadectwem tego podejścia. Od kilku lat wszystkie artykuły w magazynie są dwujęzyczne: w języku angielskim i polskim. Obecny magazyn zawiera mniej stron niż poprzednie numery, jest to ruch wydawcy, aby zagraniczny kolportaż był bardziej ekonomiczny.

– W artykule wstępnym „List z Tanzanii – Poszukiwanie Tropheus duboisi „Maswa”, Kirit Vaitha (założyciel Aqua Products Ltd., jeden z najstarszych eksporterów ryb z jeziora Tanganika z Tanzanii) wspomina o wyjątkowej podróży po jeziorze. W 1983 roku, po otrzymaniu informacji z Niemiec o występowaniu pięknego Tropheus duboisi o szerokim, żółtym pasie w pobliżu rzeki Malagarasi, Kirit Vaitha i jego zespół oraz dwóch gości z Niemiec wyruszyli w poszukiwaniu tej przypuszczalnie niezwykłej ryby. Autor opisuje jak wczesnym rankiem opuścili Kigoma, podróżując na południe jeziora i jak w końcu, kilka dni później, znaleźli ryby w rejonie Maswa, między Kirando i Cape Kabogo. Po powrocie do Kigoma zastosowali dla tej ryby nazwę „Maswa” od nazwy obszaru, w którym ją znaleziono.

– Evert van Ammelrooy prezentuje serię interesujących zdjęć z pięknej okolicy Ndole Bay i Cape Kachese w zambijskiej części jeziora Tanganika. Autor pokazuje gatunki, które znalazł podczas swoich nurkowań i środowiska w jakim zaobserwował poszczególne taksony. Artykuł nosi tytuł „Powrót na zambijski brzeg jeziora Tanganika”.

– Drugi artykuł Everta van Ammelrooya, „Sumbu Island i Ilangi”, przyciąga uwagę czytelników bogactwem zdjęć pielęgnic z rejonu Sumbu Island i Parku Narodowego Nsumbu. Zaprezentowanych zostało kilka pielęgnic z tego obszaru jeziora, a zwłaszcza Tropheus „Ilangi”. Wspaniałe zdjęcia z pewnością pokazują doświadczenie autora w nurkowaniu w jeziorze. Częsta obecność w parku krokodyli dodaje nurkowaniu dodatkowej ekscytacji.

– Magnus Karlsson i Mikael Karlsson przedstawiają nowy takson z rodzaju Haplotaxodon i prezentują gatunki pielęgnic z jeziora Tanganika w nowym świetle. Nowy takson został odkryty w 2008 roku podczas badań autorów na głębokości 40 metrów. Bracia Karlssonowie podkreślają kilka charakterystycznych cech wyróżniających go od pokrewnych gatunków H. microlepis i H. trifasciatus, z czego najbardziej charakterystyczne są żółte płetwy. Obserwowana korelacja pomiędzy ofiarą a ubarwieniem płetwy drapieżnika sugeruje wiele korzyści dla gatunków z rodzaju Haplotaxodon. Z tym nowym taksonem rodzaj posiada nieformalnie co najmniej trzy różne gatunki. Nowy takson został nazywany H. sp. „Yellow Fin”.

– Wolfgang Staeck powraca na strony Tanganika MAGAZYN ze świetnym artykułem o głębinowym gatunku Gnathochromis permaxillaris, w którym zapoznaje czytelników z historią taksonomiczną gatunku i warunkami niezbędnymi do jego chowu i rozmnażania w akwarium. Autor wprowadza także czytelników w zagadnienia opieki nad potomstwem, wyjaśniając trzy różne typy opieki obserwowane u pielęgnic z jeziora Tanganika.

– Następnie podążamy, za współpracującym z magazynem Heinzem Büscherem, do zambijskiej części jeziora Tanganika i poznajemy archaiczną rybę Polypterus congicus. Büscher stara się zmotywować czytelników do zainteresowania się rybami z jeziora Tanganika, które nie są pielęgnicami i dostarcza wielu interesujących faktów na temat gatunków z rodzaju Polypterus, powszechnie znanych jako „wielopłetwy”. Tematy poruszane w artykule obejmują historię rodzaju, pierwsze odkrycia i jego podwodne obserwacje w jeziorze. Wzdłuż Ulungu Escarpment (pomiędzy Lufubu i Izi Rivers) autor dokonał w okresie 16 lat obserwacji P. congicus w ośmiu lokalizacjach. Niewiele wiemy o wielopłetwach i na pewno pozostanie to zagadką jeszcze przez wiele lat.

– Drugi artykuł braci Karlssonów zabiera czytelników do jeziora Malawi w Tanzanii. W 1991 roku jeden z autorów odbył 8-dniową wycieczkę badawczą wzdłuż brzegu jeziora, aby znaleźć odpowiednie miejsce do usytuowania stacji odłowowej ryb. Działka na plaży w Mbamba Bay została nabyta w tym samym roku, a prace budowlane (budynki) rozpoczęły się wkrótce potem. Jedną z pierwszych pielęgnic odłowioną już w nowej stacji był mały przedstawiciel mbuna z pobliskiej Lundo Island, Maylandia sp. „Msobo”. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje z pierwszego eksportu, pozycję rodzaju oraz informacje o naturalnym środowisku ze zdjęciami odłowionych wtedy osobników. Jest to pierwszy artykuł w Tanganika MAGAZYN o pielęgnicach z jeziora Malawi, być może stanie się to trendem.

Tanganika MAGAZYN numer 23 tworzą współpracownicy z Tanzanii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Szwecji.

Magazyn można zamówić mailowo u dr Marty Mierzeńskiej: biurokrakow@tropheus.com.pl

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.