VII Sympozjum Akwarystyczne Płock

0

W dniu 6 .10.2018  odbyło się po raz siódmy Sympozjum Akwarystyczne organizowane przez Agnieszkę i Krzysztofa Tomaszewskich. Tegoroczne sympozjum zatytułowane „Pielegnice od podszewki” zostało zorganizowane na terenie Płockiego Ogrodu Zoologicznego.  W ramach rozpoczęcia  Krzysztof Tomaszewski przedstawił program oraz prelegentów biorących udział w sympozjum,  przedstawił także  sponsorów pomocnych przy organizacji, czyli firmy: Juwel, Tropical, Fluval, Nature Food, Żychlin, Fiesta italiana, Oya.pl. Patronami medialnymi był: Magazyn Akwarium oraz Akwa-Mania

 

Firmy biorące udział w sympozjum zaprezentowały swoje najnowsze artykuły oraz sprzęt. Jako pierwszy został zaprezentowany przez Krzysztofa Tomaszewskiego sprzęt firmy Fluval, czyli filtry kubełkowy, kaskadowy i wewnętrzny oraz odmulacz do czyszczenia akwarium.

Sympozjum rozpoczął Michał Sareło w prelekcji zatytułowanej „Pterophyllum spp. – rzut oka na dzikie odmiany żaglowców”

W swoim wystąpieniu przedstawił trzy gatunki żaglowców,  które występują na dziko w Ameryce Południowej. Nakreślając areał ich występowania oraz różnice międzygatunkowe,  omówił w jaki sposób odróżniamy poszczególne gatunki sugerując się jedynie wyglądem zewnętrznym i budową ciała. Swój wykład w pewnej części oparł na własnych doświadczeniach w hodowli żaglowców.

Dziękując za wykład Krzysztof Tomaszewski wręczył pamiątkową statuetkę 7 Sympozjum Akwarystycznego w Płocku

 

Firma Tropheus Tanganika z Krakowa zaprezentowała całą gamę pokarmów dla ryb akwariowych  Nature Food oraz preparaty  firmy Brightwell Aquatics. Można było także zakupić  aktualny oraz archiwalne numery pisma „Tanganika Magazyn”

Marta Mierzeńska – Pielęgnice jeziora Tanganika – przegląd gatunków i ich ekologia.

W bardzo treściwym wystąpieniu Marta Mierzeńska w krótki sposób omówiła  jezioro Tanganika przystępując do bardziej szczegółowego opisu jej mieszkańców.  Omawiając poszczególne rodzaje oraz  niektóre gatunki podzieliła ich wstępnie na rodzaje siedlisk w jakich żyją. Tak więc omówiła ryby żyjące w siedliskach skalistych, w toni wodnej, w siedliskach piaszczystych, mulistych oraz skupiskach muszli. Poszczególne wymieniane gatunki były bardzo krótko charakteryzowane  pod względem swoich zachowań życiowych. Następnie przedstawiony został podział ryb ze względu na sposób odżywiania się czyli ryby odżywiające się skorupiakami, ślimakami, zooplanktonem,  rybami oraz łuskożercy. Sposoby rozmnażania się  i wychowywania młodych  to kolejny omówiony temat oparty na wielu doświadczeniach własnych przez dr Martę Mierzeńską.

 

Kolejna statuetka w ramach podziękowania wędruje do Marty Mierzeńskiej.

Marcin Wawrzyniak przedstawił nowości firmy JUWEL

W czasie swojej prezentacji przedstawiciel firmy Juwel omówił nową Lampę Led, która wzbudziła największe zainteresowanie słuchaczy ze względu na sposób sterowania jej poprzez telefon komórkowy, oraz nowy skimmer, odmulacz, oraz tło samoprzylepne.

Dyrektor Płockiego Ogrodu Zoologicznego jako współorganizator tego sympozjum zapraszając do zwiedzania ekspozycji akwarystycznej przedstawił działania i sposoby rozwijania i  szerzenia wiedzy akwarystycznej w szerokim gronie nie tylko akwarystycznym. Tak więc wracając do historii przedstawił powstanie oraz ramy działalności Klubu Poecilia Reticulata, który obecnie swoją siedzibę ma w Płockim Zoo. Tutaj są organizowane konkursy gupika, które należą do największych w europie w ramach IKGH. W ramach konkursu oraz wystawy organizowane są także warsztaty mające na celu edukację oraz zainteresowanie najmłodszych tematem akwarystyki.

Innym rodzajem działalności oraz szerzenia kultury akwarystycznej to działalność organizacji Goodeid Working Group. Jest to międzynarodowa grupa, która  skupia ogrody zoologiczne, publiczne akwaria, uniwersytety czy też hodowców indywidualnych, dla ochrony ginących gatunków poprzez hodowlę ich w akwariach oraz wymianę. Ogród zoologiczny bierze udział w programie reintrodukcji do warunków naturalnych ginącego gatunku fauny polskiej jakim jest Strzebla błotna. Na zakończenie swojego wystąpienia aby sprostać tematyce sympozjum Krzysztof Kelman przedstawił sylwetkę mało znanej i rzadko hodowanej przez akwarystów pielęgnicy  czyli Tilapia guinasana.

Piotr Koba  przedstawił temat: „Ameryka Środkowa – pielęgnice i nie tylko”

 

Piotr po wstępnym określeniu jakim terenem będziemy się zajmować, omówił dość szczegółowo charakterystyczne   miejsca występowania ryb akwariowych. Omawiając poszczególne państwa wyodrębniał  rzeki zbiorniki oraz małe cieki wodne, które są interesujące pod względem występowania ryb mających zastosowanie w akwarystyce. Swoje ciekawe wystąpienie urozmaicił wieloma ciekawostkami dotyczącymi ichtiofauny krajów Ameryki Środkowej.

Kolejnym prelegentem był Krzysztof Haja który przedstawił temat: „Od Kigomy do Gombe – pielęgnice tanzańskiej części jeziora Tanganika”

Krzysztof Haja omówił przebieg swojej wyprawy nad jezioro Tanganika,  która odbyła się na przełomie czerwca i lipca 2018 roku. Przedstawił pokrótce kulisy organizacyjne wyprawy oraz lokalowe w tamtym rejonie świata. W swoim wystąpieniu przedstawił środowisko w jakim obserwowali i łowili ryby. Przedstawiając  wiele podwodnych zdjęć omówił gatunki ryb oraz sposoby ich bytowania w badanym odcinku wybrzeża jeziora Tanganika.

 

W czasie trwania sympozjum była możliwość zakupienia książki, którą napisał Krzysztof Haja – Pielęgnice Jeziora Wiktorii.

My otrzymaliśmy egzemplarz z dedykacją autorską.

Dziękujemy!!

Drugą pozycją książkową, którą można było nabyć w czasie trwania sympozjum to Pielęgnice jezior Tanganika i Malawi autorstwa Lechosława Łatki oraz Wojciecha Sierakowskiego.

Przedstawiciel firmy Tropical przedstawił najnowszy produkt firmy czyli pokarmy „Gel Formuła” Pudełka zawierają substraty do samodzielnego przygotowania pokarmów dla ryb w formie żelu, który możemy sporządzić jako pływający lub opadający na dno. Pokarmy dostępne są w trzech wersjach: Carnivorous  – dla ryb mięsożernych, Herbivorous  – dla ryb roślinożernych, Omnivorous – dla ryb wszystkożernych

 

Kolejny wykład wygłosił Piotr Korzeniowski – Endemiczne pielęgnice z Madagaskaru w Polsce.

Na wstępie  zostały przedstawione i omówione rodzaje i gatunki ryb występujące na Madagaskarze. Po przedstawieniu osób oraz instytucji popularyzujących  pielęgnice madagaskarskie przedstawiono jakie gatunki obecnie hoduje się w Polsce. Omówione zostały szczegółowo warunki utrzymania tych ryb w hodowli akwariowej, następnie wybrane cechy zachowań w warunkach akwariowych. Następnie w temacie rozrodu w warunkach niewoli, omówiono przebieg tarła, wylęg, opiekę nad potomstwem i odchów narybku. Kolejny poruszony i omówiony temat to zdrowie ryb w hodowli akwariowej oraz cele jakie przyświecają na przyszłość w hodowli tych jakże mało znanych i nie spotykanych pielęgnic. Omawiane tematy były  w bardzo piękny sposób przedstawione na załączonych fotografiach a w większości na krótkich filmach.

Ostatnią prelekcje wygłosił Roman Pawlak – „Hodowane gatunki pielęgnic z jeziora Malawi”

W czasie swojego wystąpienia Roman Pawlak zakreślił  łuk historyczny przedstawiając gatunki ryb z jeziora Malawi, które odegrały nie małą role w ostatnich dziesięcioleciach akwarystycznych. Oczywiście były przedstawione także te które na krótko zawitały do  europejskich i polskich zbiorników ale są godne wspomnienia ze względu na ich charakterystyczne cechy. Kolejne pielęgnice były przedstawiane w podziale pod względem sposobu żerowania tak więc przedstawiono: detrytusożerne i glonożerne, plantkonożerne oraz drapieżne. W każdej grupie zostały omówione sposoby żerowania, pokazana była budowa czaszki oraz rodzaje uzębienia u poszczególnych ryb.

Dziękując ostatniemu prelegentowi Krzysztof Tomaszewski zakończył VII Sympozjum Akwarystyczne w Płocku. Trzeba podkreślić że wszystkie prelekcje były ciekawe oraz głęboko merytorycznie bogate w wiedzę z zakresu szeroko pojętej akwarystyki. Przerwy w których można było zapoznać się pokrótce z nowościami wybranych firm i producentów  sprzętu i artykułów potrzebnych do opieki nad naszymi akwariami i rybami  jak najbardziej uzupełniały i uatrakcyjniały przebieg tego spotkania. Dodać do tego trzeba jeszcze możliwość zakupu czasopism (Tanganika Magazyn) oraz książek (Pielęgnice Jeziora Wiktorii i Pielęgnice Jezior Tanganika i Malawi). W polskiej literaturze akwarystycznej w ostatnim okresie przybyły dwie pozycje opisujące pielęgnice z  trzech największych jezior Wielkiego Rowu Afrykańskiego – Malawi, Tanganika i Wiktorii co  jest bardzo mile widziane wśród miłośników pielęgnic  właśnie tych biotopów i środowisk.  Zwiedzanie ekspozycji akwarystycznej Płockiego Ogrodu Zoologicznego dopełniło  wymagania i oczekiwania  uczestników Sympozjum Akwarystycznego tym bardziej że była możliwość zwiedzenia także zaplecza akwarystycznego gdzie można było zobaczy dwa gatunki wspomnianych na pierwszej prelekcji żaglowców.

Grupa biorąca udział w sympozjum akwarystycznym miała możliwość zwiedzania ekspozycji akwarystycznej docierając nawet do zaplecza technicznego oraz hodowlanego gdzie zaprezentowano nam dwa gatunki żaglowców omawianych na sympozjum.

Pterophyllum altum

Pterophyllum leopoldi

Przystępując do zwiedzania można było się podeprzeć przewodnikiem po akwarium wydanym przez Miejski Ogród Zoologiczny, który uzupełnia wiadomości na temat oglądanych wycinków podwodnego świata i ich mieszkańców. W pierwszej części ekspozycji zaprezentowano zbiorniki z rybami wód polskich i Bałtyku.

 

Akwarium z mała ichtiofauną Polski

Ukleja – Alburnus alburnus

Różanka pospolita – Rhodeus sericeus

Strzebla błotna –  Rhynchocypris percnurus

Wisła – bieg środkowy

Okoń – Perca fluviatilis

Szczupak pospolity – Esox lucius

Wisła – bieg górny

Brzana pospolita – Barbus barbus

Kleń – Squalius cephalus

Zbiornik dotykowy z karpiami koi

Bałtyk

Gładzica – Platessa platessa

Druga cześć to zbiorniki ze zwierzętami z wszystkich części świata oraz oceanów.

Zwiedzanie rozpoczynamy od zbiornika z rybami z Amazonii wśród których wyróżniają się potężne Arapaima gigas.

 

Piranie paku  –  Piractes brachypomus

Sum płaskopyski – Pseudoplatystoma fasciatum

Cichla monoculus

Cichla temensis

Płaszczki słodkowodne – Potamotrygon motoro

 

 

Po przeciwnej stronie zbiornik z rybami z Ameryki Północnej

Wiosłonos amerykański – Polyodon spathula

Bass słoneczny – Lepomis gibbosus

Ameryka Południowa – Piranie

Pirania czerwona – Pygocentrus nattereri

Ameryka Środkowa – Ślepce jakiniowe

Australia i Nowa Gwinea

Tęczanka wspaniała – Melanotaenia bosemani

Tęczanka Parkinsona- Melanotaenia parkinsoni

Tęczanak niebieska – Melanotaenia lacustris

Śpioszka pomarańczowa – Hypseleotris compressa

Aja Południow-Wschodnia

Strzelczyk indyjski – Toxotes jaculatrix

 

Gurami całujący – Helostoma temmickii

Afryka – Jezioro malawi

Pyszczak wspaniały – Nimbochromis venustus

Metriaclima sp. Zebra

Cyrtocara morii

 

Pyszczak niebieski –  Pseudotropheus socolofi

Pyszczak  Livingstona – Nimbochromis livingstoni

Pyszczak żółty – Labidochromis caeruleus

Afrykańska rzeka

 Paretroplus menarambo

Stadnik długopłetwy –  Brycinus longipinnis

Afryka – Jezioro Tanganika

Pyszcaak chełmiasty – Cyphotilapia gibberosa

Greenwoodochromis staneri

Altolamprologus calvus

Haplotaxodon trifasciatus

Azja

Mystus laucophasis

Nożowiec królewski – Chitala blanci

Arowana azjatycka – Scleropages formosus

Sum rekini –  Pangasianodon hypophthalmus

Strzępiel słodkowodny – Datnioides microlepis

 

Wielopłetwiec semegalski – Polypterus senegalus

Ameryka Środkowa

Xenotoca eiseni

Żyworódka lamparcia – Chapalichthys pardalis

Bezkręgowce słodkowodne – Sulawezi

Bezkręgowce morskie i Ampfipriony

Salarias fasciatus

Koniki morskie i brzytewniki

Pławikonik – Hippocampus reidi

Brzytewnik – Aeoliscus strigatus

Mureny

Murena smocza – Enchelycore pardalis

Hajduczek – Myripristis sp.

Indonezyjska rafa koralowa

Naso vlamingii

Naso brevirostris

Pensetnik dwuoki – Chelmon rostratus

Garbik pasiasty – Abudefduf saxatilis

Plataks pospolity – Platax orbicularis

Zebrasoma desjardinii

 

Rekiny

Płaszczka niebieskoplama –  Taeniura lumna

Żarłacz rafowy czarnopłetwy – Carcharinus melanopterus oraz Złotawka – Gnathanodon speciosus

 

Odwiedziliśmy omawiany staw na terenie ogrodu zoologicznego, gdzie została zapuszczona Strzebla błotna

 

Przy stawie w zadaszonym akwarium wyeksponowano ryby znajdujące się w hodowli stawowej

Strzebla błotna –  Rhynchocypris percnurus

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.