Wielkie piękno świata natury i arcydzieła grafiki na wystawie w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Po długim czasie unieruchomienia Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie otwarło się dla publiczności nową wystawą Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza. To ekspozycja, która pozwoli zachwycić się wielkim pięknem i różnorodnością świata żywego oraz, mamy nadzieję, wywoła refleksję nad naszą odpowiedzialnością, za to co z nim stanie się w przyszłości.
Już teraz wystawa nabrała innego wymiaru. Pandemia, susza, ale też wiele innych drobnych zjawisk, których nawet nie byliśmy świadomi, pozwoliły wyraźniej usłyszeć sygnały, jakie wysyła nam natura. Kilkaset lat przed rozpowszechnieniem fotografii i ilustrowanych czasopism przyrodniczych, tematycznych kanałów telewizyjnych czy erą Instagrama, naturalna ludzka potrzeba odwzorowania rzeczywistości realizowała się w nieco inny sposób. Najnowsza wystawa w Galerii MCK to prezentacja zapomnianych graficznych arcydzieł przedstawiających świat natury, których maestria wykonania zawstydza i uczy uważnego patrzenia. Opowiada o zachowanym w dawnych tekach i atlasach historii naturalnej „wielkim pięknie” przyrody, wciąż jeszcze możliwym do bezpośredniego doświadczania, choć już zagrożonym.

Na bogatą ekspozycję składa się ponad 40 atlasów flory i fauny (zarówno otwarte woluminy, jak i luźne karty), niemal 400 prac z wizerunkami ryb, ponad 90 oryginalnych wielkoformatowych plansz z przedstawieniami ptaków i roślin. Pokazane zostaną w większości nigdy nieprezentowane zachwycające edytorsko grafiki i teki, w tym m.in. prace znanej przyrodniczki Marii Sibylli Merian, Georges’a Cuviera, Eleazara Albina, François Levaillanta czy słynne dzieło Ulissesa Aldrovandiego. Hiperrealistyczne ręcznie kolorowane ryciny oraz najwyższej próby barwne miedzioryty o wyjątkowej maestrii wykonania przedstawiają nie tylko subtelne, drobiazgowo wyrysowane kwiaty, swojskie gatunki zwierząt, ale również majestatyczne portrety egzotycznych ptaków, niezliczone kształty ryb i niepowtarzalne barwne wzory motyli.

Wystawa jest przepięknie zaaranżowana. Prolog ekspozycji to Ostęp, gdzie uwaga skupiona jest na najbliższych, rodzimych gatunkach, które można obserwować i identyfikować w naszej strefie klimatycznej. Kolejna sala jest podróżą w egzotyczne Zamorze, pełne rajskich ptaków, motyli i roślin, odkrywanych podczas wypraw i naukowych ekspedycji w odległe zakątki, odnajdywanych w dżungli lub pod wodą. Ogromny zbiór kilkuset wizerunków ryb zachwyci nie tylko akwarystów. Dział Stół prowokuje do pytań i stanowi zachętę do dyskusji o rolnictwie, współczesnych dietach i globalnym wymiarze tych kwestii. Epilog wystawy to Ogród, ukazujący bogactwo świata roślin ozdobnych, ów szczególny obszar na pograniczu natury i kultury, a zebrane obrazy mogą nawet zainspirować do podejmowania własnych prób ogrodniczych.

Ekspozycja potrwa od 19 maja do 18 października, a w spotach zachęcających do jej oglądania odbiorcy usłyszą głos Krystyny Czubówny, doskonale znany z filmów przyrodniczych. Poświęcony jest jej również album, w którym prezentowane reprodukcje zostały precyzyjnie opracowane i poddane retuszowi skaz i przebarwień, by oddać maestrię i wyjątkowość pierwowzorów.
https://mck.krakow.pl/wystawy

 

 Aug. Duménil wg Jacques’a Reyne Isidore’a Acarie-Barona, Halieutaea stellata, ogackowate, miedzioryt i akwaforta z wykorzystaniem techniki punktowej, odbitka kolorowana; Gabinet Rycin w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (fot. J. Chojnacki)

Martin Schmeltz wg Jeana-Charles’a Wernera, ustniczek królewski (młody osobnik), miedzioryt i akwaforta z wykorzystaniem techniki punktowej, odbitka kolorowana; Gabinet Rycin w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (fot. J. Chojnacki)
 

Aug. Duménil wg Jacques’a Reyne Isidore’a Acarie-Barona, Colletteichthys dussumieri, batrachowate, miedzioryt i akwaforta z wykorzystaniem techniki punktowej, odbitka kolorowana; Gabinet Rycin w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (fot. J. Chojnacki)

Martin Schmeltz wg Jeana-Charles’a Wernera, ognica pstra / skrzydlica ognista, miedzioryt i akwaforta z wykorzystaniem techniki punktowej, odbitka kolorowana; Gabinet Rycin w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (fot. J. Chojnacki)