Azollaceae

Rodzina (Azollaceae)

Rodzina obejmuje drobne pływające na powierzchni wody rośliny. Liście zebrane są w okółki po trzy: dwa listki wypukłe zielone lub czerwono-brązowe, pływające, a trzeci podzielony na nitkowate części i zanurzony w wodzie. W warunkach akwariowych rośnie dobrze, ale rzadko się je spotyka u akwarystów. Rodzaj Azolla posiada 6 gatunków z 25 różnymi jej formami. Można tu wyróżnić Azolla mexicana Presl z centralnej i północnej Ameryki, Azolla microphylla Kaulfuss z południowej Ameryki i wysp Galapagos

Azolla caroliniana – Azola karolińska
Azolla filiculoides – Azola drobna
Azolla nilotica – Azola nilowa
Azolla pinnata – Azola afrykańska

 

Do klasyfikacji