GRZYBIENIOWATE (Nymphaeaceae)

Rodzina GRZYBIENIOWATE  (Nymphaeaceae)

Rodzina obejmuje kilka rodzajów, a około 60 gatunków, przeważnie wodnych roślin, z czego około siedem można spotkać w naszej strefie klimatycznej. Rodzaj Nuphar i Nymphaea należą na pewno natomiast Barclaya i Cabomba nie zawsze wymieniane są jako rodzaje, ale czasami jako oddzielne rodziny. Są to wieloletnie rzadko jednoroczne rośliny z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym. Kłącza tych roślin zakorzeniają się w dnie zbiornika. Początkowo wykształcają się podwodne liście młodociane o stosunkowo krótkich ogonkach z biegiem czasu ogonki następnych liści są coraz dłuższe. Dorosłe liści osadzone na długich i wiotkich ogonkach oraz kwiaty osadzone na długich szypułkach sięgają powierzchni wody. Te pływające skórzaste liście i duże efektowne kwiaty stanowią wielką ozdobę wód słodkowodnych na całym świecie. Jednak ze względu na duże rozmiary nie wszystkie gatunki z tej rodziny mogą być uprawiane w akwarium. Rośliny wymagają dużo miejsca dobrego oświetlenia oraz żyznego podłoża. W warunkach akwariowych uprawiane są nisko rosnące rośliny tej rodziny, a w mało nawożonym podłożu trudno doprowadzić rośliny do kwitnienia.

 

Rodzaj GRZYBIENIE (Nymphaea)

Rodzaj ten obejmuje około 40 gatunków, z których 5 występuje w Europie. Grzybienie w uprawie akwariowej łatwo dostosowują się do warunków w akwarium. Mogą rosnąć w luźnym podłożu żwirowym. Korzystnie na wzrost roślin oddziałowuje dodatek torfu, szczególnie w dolnej partii podłoża i drobne grudki zwietrzałej gliny, dodanej do żwiru. Grzybienie rozmnażane są przez podział kłączy lub wysiewanie nasion. Nasiona dojrzewają pod wodą. Należy wyjaśnić, że nazwa lotos dotyczy roślin z rodzaju Nelumbo zaś w akwarystyce przyjęła się jako nieprawidłowa nazwa używana z przymiotnikiem na określenie wszelkich grzybieni (Nymphaea) uprawianych w akwariach.

Nymphaea alba – Grzybień biały
Nymphaea candida – Grzybień czysto biały
Nymphaea tetragona – Grzybień karłowaty
Nymphaea nouchali – Grzybień gwiaździsty
Nymphaea daubenyana – Grzybień żyworodny
Nymphaea lotus – Lotos egipski
Nymphaea glandulifera – Grzybień gruczołowaty
Nymphaea pubescens – Grzybień
Nymphaea rudgeana – Grzybień Rudgeana
Nymphaea micrantha – Grzybień drobnokwiatowy


Rodzaj GRĄŻELE  (Nuphar)

Rośliny tego rodzaju liście podwodne mają cienkie jasnozielone, a pływające ciemnozielone, sercokształtne lub strzałkowate z dużymi blaszkami. submersyjne są jedynie młode osobniki. Potrzebują żyznego podłoża. Kłącze rośliny najlepiej posadzić w doniczce z dobrym podłożem i całość zakopać w podłożu akwarium. Dzięki temu rośliny przez długi czas można utrzymać z liśćmi podwodnymi a korzenie nie rozrastają się po całym akwarium, zajmując miejsce innym roślinom. Rośliny pochodzące ze specjalistycznych upraw roślin wodnych z reguły hodowane są z nasion, dzięki czemu odznaczają się długą żywotnością. Grążele wymagają dobrego oświetlenia.

Nuphar luteum – Grążel żółty
Nuphar pumilum – Grążel drobny
Nuphar sagittifoliumm – Grzybień karoliński
Nuphar japonicum – Grążel japoński

 

Rodzaj BARKLAJA  (Barclaya)

Obejmuje wieloletnie rośliny ze stożkowatymi lub owalnymi osadzonymi na ogonkach liśćmi i kłaczastym korzeniem. Kwiaty na krótkich lub dłuższych bezlistnych łodygach. Owoc wielonasienny, jasnoszarego koloru. Nasiona drobne, okrągłe pokryte drobnymi kolcami. Rodzaj ten czasami występuje jako samodzielna rodzina Barclayaceae. Rozprzestrzeniona w lesistych terenach Tajlandii, Birmy, Wietnamu, Sumatry i innych deszczowych rejonach tropikalnej Azji. Uprawiać je zaleca się w ciepłowodnych akwariach dobrze oświetlonych z często odświeżaną wodą.

Barclaya longifolia – Barklaja długolistna
Barclaya Motleyi – Barklaja Motleya

 

Do klasyfikacji