PŁYWCOWATE (Cabombaceae)

 

Rodzina PŁYWCOWATE (Cabombaceae)

Wyodrębniona z rodziny grzybieniowatych obejmuje dwa rodzaje z kilkoma gatunkami występującymi na obu kontynentach amerykańskich, w Afryce środkowej i południowej, we wschodniej Australii, w południowej i wschodniej Azji. Rosną tam w małych stawach, rowach i odnogach rzek. 

 

Rodzaj  (Cabomba)

Gatunki z tego rodzaju są trwałymi roślinami o przeciwległych prostych do nerkowatych, drobnodzielnych liściach. W okresie kwitnienia tworzą całobrzegie pływające liście (w akwarium rzadko), przy których wyrastają na krótkich ogonkach sterczące ponad powierzchnię wody różowe, białe rzadko żółte kwiatki. Pędy podwodne mogą być bardzo długie. Liście jasno do żywo zielonych pod wpływem światła mogą zmieniać kolor. W akwarium wymagają troskliwej opieki, silnego oświetlenia jarzeniowego i żarowego, najlepiej także słonecznego, podłoża z dodatkiem gliny oraz miękkiej wody. Nie znoszą silnego prądu, nie należy ich więc sadzić w pobliżu przewietrzacza i rurki wypływowej z filtra, gdyż są wrażliwe na zamulenie i zaglonienie. Rozmnażanie przez sadzonki pędowe z zachowanym wierzchołkiem. W roku 1991 Orgaard opublikował wyniki badań taksonomicznych nad rodzajem Cabomba, wyodrębniając w nim 5 gatunków i 3 odmiany oraz scalając jednocześnie kilka gatunków uważanych dotąd za odrębne i dość często uprawianych w akwariach. 

Cabomba aquatica – Kabomba wodna
Cabomba caroliniana – Kabomba karolińska
Cabomba caroliniana var. pulcherrima – Kabomba karolińska czerwona
Cabomba caroliniana var. flavida – Kabomba karolińska żółtokwiatowa
Cabomba furcata – Kabomba brązowa
Cabomba palaeformis – Kabomba łopatkowata
Cabomba haynesii – Kabomba Haynesa

 

Rodzaj (Brasenia)

Rodzaj zawierający współcześnie tylko jeden gatunek. Roślina wodna znana ze wszystkich kontynentów z wyjątkiem Europy. Najbardziej rozpowszechniona jest w Ameryce Północnej. 

Brasenia schreberi – Płoczyniec

Do klasyfikacji