ZIELENICE WŁAŚCIWE (Chlorophyceae)

Rodzina ZIELENICE WŁAŚCIWE  (Chlorophyceae)
Zielenice właściwe charakteryzują się występowaniem fikoplastu. Ściana komórkowa narasta od środka komórki macierzystej, równolegle do fikoplastu. Do zielenic właściwych należą organizmy jednokomórkowe, wielokomórkowe i kolonijne.
Oedogonium sp. – Uwikło

Do klasyfikacji