MÜRITZEUM w Waren

0

MÜRITZEUM w Waren

1

W 2007 roku w miejscowości Waren otwarto nowoczesne muzeum jako centrum edukacji ekologicznej i naturalnej w Parku Narodowym nieopodal największego jeziora w Niemczech – Müritz . Centrum powstało na podwalinach założonego przez Hermanna Freiherr von Maltzan w 1866 roku Muzeum Historii Naturalnej Meklemburgii.

2

Müritzeum zostało wzniesione na skraju jeziora Herrensee. Teren jeziora jest ogrodzony i tworzy swoisty park edukacji oraz wypoczynku.

15

Po wejściu do budynku w pomieszczeniu kas napotykamy ekspozycje z naturalnych korzeni a pod nimi ukrytego ogromnego Suma.

7

W górnej kondygnacji budynku znajduje się hol z cztero częściowym ekranem na którym odwiedzający mogą obejrzeć filmy przyrodnicze lub przepiękne elementy Parku Narodowego.

5
Dookoła znajdują się tematyczne pomieszczenia w których możemy zgłębić tajemnice lasu, drzewa oraz jego mieszkańców.
4
Tam też można zobaczyć jak wygląda las w nocy, elementy leśne na przełomie różnych epok a także to czego gołym okiem w lesie się nie zauważa.
6
W kolejnych salach znajdują się ekspozycje rodzimych ptaków, gdzie możemy zobaczyć jak one wyglądają oraz posłuchać ich odgłosów.
8
W oszklonym tarasie który wysunięty jest nad tafle wody jeziora możemy obserwować pobliskie krajobrazy.
9
Przez umieszczoną na stojaku lornetkę możemy zobaczyć z bliska pływające na wodzie ptaki oraz szczegóły przybrzeżnej roślinności.
d

     Schodzimy w dół obok największego w Niemczech akwarium zimnowodnego które rozciąga się na dwóch piętrach i mieści około 105 000 litrów wody. Przedstawia głęboką część otwartej przestrzeni wody jeziora Müritz. Akwarium ma prawie 6 metrów wysokości a szyba akrylowa ma 27 centymetrów grubości. W akwarium pływa ławica około 500 srebrzystych ryb z gatunku Sieja. Coregonus lavaretus – Sieja pospolita i Coregonus widegreni – Sieja wolasta

a
Akwaria zajmują całą dolna kondygnację. Jest to wyjątkowa wystawa, dzięki specjalizacji w faunie i florze krajowych wód śródlądowych. W 24 akwariach dużych i małych, można zobaczyć blisko 50 gatunków ryb, krabów, żółwi, małży, ślimaków i roślin wodnych. Oprócz oryginalnych rodzimych dziko żyjących gatunków, wprowadzono także ryby obcych gatunków. a1c
W pierwszym zbiorniku dominowały Jesiotry, ale były też Trocie, Rozpióry i Certy – Vimba vimba
a1f
Jesiotr ostronosy, atlantycki – Acipenser oxyrinchus, Sterlet – Acipenser ruthenus
a1i

a1d
Uwagę zwracały także elementy wystroju zbiornika wychodzące ponad wodę.

a1e
a1a
Troć atlantycka – Salmo trutta trutta

a1b
Rozpiór – Abramis ballerus
a1g
a1ha2

Drugi zbiornik „Kraina leszcza” dość mocno zarośnięty roślinami, w których ukrywał się Miętus – Lota lota. Miętusy są obecnie bardzo rzadko spotykane i zwykle osiągają wagę mniej niż 1 kg. Są jedynymi przedstawicielami rodziny dorszowatych w wodach słodkich. Ryba została złowiona w sieć i dostarczona do akwarium ,po kwarantannie umieszczono ja z innymi gatunkami. Jednak trzeba mieć wiele cierpliwości aby zobaczyć rybę. Jest nocnym drapieżnikiem i w dzień ukrywa się pod kamieniami, korzeniami lub wśród roślin.

a2b
Leszcz – Abramis brama
a2c
Schodzące aż pod wodę rośliny tworzyły swoiste kryjówki dla drapieżników.
a2a
Sandacz – Stizostedion lucioperca
a2d
Okoń – Perca fluviatilis
a3
„Kraina brzany”
a3a
Brzana – Barbus barbus
a3b
Boleń – Aspius aspius
a3c
Jaź – Leuciscus idus
a3d
Kleń – Leuciscus cephalus
a4
„Kraina Lipienia”
a4a
Jelec pospolity – Leuciscus leuciscus
a4b
Lipień pospolity – Thymallus thymallus
a4c
Świnka pospolita – Chondrostoma nasus.
a5
Ten niski zbiornik był przykryty od góry metalową siatka gdyż mieszkały w nim Kraby.
a5a
Kraby zajmowały teren za palisadą z drewna a na dole w piasku zakopane były Flądry – Platichthys flesus
a5b
Krab wełnistoszczypcy – Eriocheir sinensis.
aa
Kolejna grupa trzech zbiorników o mniejszych wymiarach.
a6
„Kraina pstrąga”
a6a
Bardzo pięknie rosnące na korzeniach rośliny nadwodne tworzyły strefę cienia dla Pstrąga
a6c
Pstrąg potokowy – Salmo trutta f. fario
a7

Kolejne akwarium w którym oprócz roślinności nadwodnej rośnie bardzo obficie ludwigią. Zbiornik zamieszkiwał Śliz pospolity – Noemacheilus barbatulus oraz Strzebla potokowa

a7a
Strzebla potokowa – Phoxinus phoxinus
a8
W ostatnim zbiorniku można było znaleźć Głowacza białopłetwego. Ryba ta objęta jest ścisłą ochroną.
a8b
Głowacz białopłetwy – Cottus gobio
a25

Towarzystwo Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu oraz Müritzeum prowadzi hodowlę w akwariach Głowacza pręgopłetwego. W 2003 roku sprowadzano te ryby z Polski z Jeziora Hańcza. Obecnie rozpoczęto introdukcję tych ryb do wód na Pojezierzu Meklemburskim.

16

W jednym z zaciemnionych pomieszczeń możemy zobaczyć i poczuć jak się chodzi po terenach bagniennych. Podłoga jest wyłożona specjalną wykładziną, która ugina się imitując prawdziwe bagno. Podświetlając poszczególne kawałki krajobrazu torfowiska możemy zobaczyć żyjące tam zwierzęta oraz rosnące rośliny.

aaa

Kolejna atrakcja tego obiektu to dwa zbiorniki, które są po prostu wydzieloną częścią jeziora. Dzięki akrylowej szybie która ma 8 metrów długości i 3 metry wysokości możemy spojrzeć na Jezioro Herrensee nad i pod wodą. Dwa duże odkryte akwaria są przeznaczone do podziwiania ryb w naturze w czasie zmieniających się warunków w zależności od sezonu.

a9
Można tutaj zobaczyć strefę brzegową stawu. Dla oglądających sprawia to wrażenie jak by się było pod wodą.
a9a
Leszcz – Abramis brama
a9b
Lin – Tinca tinca
a9c
Wzdręga, krasnopiórka – Scardinius erythrophthalmus
a9d
Krąp – Blicca bjoerkna
a10
W drugiej części zbiornika 20-letnie karpie w naturalnych warunkach stawu typowego dla ryb.
a10a
Karp – Cyprinus carpio
a10b
Wśród karpi pływa biały Jesiotr syberyjski – Acipenser baerii oraz Jesiotr rosyjski – Acipenser gueldenstaedtii
a10c
Karp pełnołuski – Cyprinus carpio
a10d
Karp bezłuski – Cyprinus carpio
a10e
Karp bezłuski – Cyprinus carpio
a10f
Karp – Cyprinus carpio
a10g
Jesiotr syberyjski – Acipenser baerii
aaa2
Przed zbiornikami są ławeczki a obok pulpit z monitorem. Na monitorze jest obraz z podwodnej kamery umieszczonej w szklanej kuli na środku zbiornika z rybami. Sterując z pulpitu możemy obracać kamerą we wszystkie strony obserwując ryby.
aaa3
Poprzez wodę i pływające ryby możemy zobaczyć także osobę siedzącą na ławeczce.
a11
Akwarium bez żadnego wystroju z pstrągami.
a11a
Pstrąg tęczowy – Oncorhynchus mykiss
aaaa
W drugiej części budynku znajdują się mniejsze zbiorniki dla różnorodnych ryb zimnowodnych.
a13

Wody stojące, jeziora i nie tylko.

a13a

Szczupak – Esox lucius i Sum – Silurus glanis

a26

Złoty szczupak w akwarium. Zwierzę ma nieprawidłowy kolor, który przypisuje się jako błąd w biosyntezie pigmentów i barwników , i jest ogólnie określany jako bielactwo . Chociaż te anomalia obserwowane są u różnych gatunków ryb, to szczupaki są bardzo rzadkie . Szczupaki są drapieżnikami, zwłaszcza wśród młodych ryb występuje kanibalizmu, który jest bardzo wyraźny. Jedynie zwierzęta , które potrafią się dobrze kamuflować, mogą uniknąć ofiar innych drapieżników. Złote ubarwienie, w dobrze oświetlonej wodzie wcale nie jest pomocne. Okazuje się że taka ryba musi mieć dużo szczęścia a zarazem wykazać się również dużą zręcznością aby przeżyć. Ryba pływa w akwarium kwarantannowym i czeka na nowy zbiornik.

a14

Węgorz – Anguilla anguilla ukazany w środowisku zanieczyszczonym przez człowieka.

a15

Zbiornik dla Karasi i Linów

a15a

Lin – Tinca tinca

a15b

Karaś pospolity – Carassius carassius

a16

Zbiornik dla drobnych ryb rzecznych.

a16a

Ukleja – Alburnus alburnus

a16b

Kiełb – Gobio gobio

a16c

Jazgarz – Acerina cernua

a17

Akwarium dla Różanek oraz niezbędnych do ich rozmnażania małż Unio pictorum i Anodonta cygnea

a17a

Różanka – Rhodeus sericeus amarus

a18

Ciernik – Gasterosteus aculeatus i Cierniczek – Pungitius pungitius

a19

Zbiornik mocno zarosniety wywłócznikiem

a19a

Grzebiący w piasku Pikorz a nad nim Słonecznice – Leucaspius delineatus wyjadające resztki pokarmów.

a19b

Piskorz – Misgurnus fossilis

a20

Kolejny zbiornik dla kopaczy z podłożem piaskowym. Mieszkały w nim Kozy oraz ślimaki; Błotniarki stawowe – Lymnaea stagnalis

a20a

Koza pospolita – Cobitis taenia

a21

Terrarium dla żółwi błotnych które są pod ścisłą ochroną.

a21a

Żółw błotny – Emys orbicularis

aaaaa

W kolumnie na środku pomieszczenia znajdują się trzy zbiorniki dla raków. Zbiorniki bardzo dobrze urządzone dla zwierząt ale wypatrzeć w nich raka było bardzo ciężko. Ukryte albo wśród roślin albo pod kamieniami lub korzeniami wystawiały tylko swoje kawałki szczypiec lub odwłoków.

a22

Rak szlachetny – Astacus astacus

a23

Rak pręgowaty – Orconectes limosus

a24

Rak błotny – Astacus leptodactylus

3

Wychodzimy z głównego budynku na dziedziniec który prowadzi nad jezioro oraz do budynku starego muzeum.

10

Stary budynek z cegły z Müritzeum, który gromadzi około 280.000 okazów Państwowej Kolekcji Historii Naturalnej.

11

W wejściu zwiedzających wita stary jeleń, który podobno ma już ponad 100 lat.

13

Stała wystawa „Kolekcja przyrody w szafie” Można tutaj po prostu i grzebać w szafkach i szufladach regałów magazynowych. Po otwarciu są tam można powiedzieć prawdziwe skarby. Prawie żywe zwierzęta, rośliny i inne okazy.

12

Dla głębszego wglądu do zbiorów i prac badawczych, jest cyfrowa biblioteka naukowa w Müritzeum. Zawiera około 16.000 książek.

14

Po wyjściu na górny taras budynku muzeum możemy zobaczyć panoramę starego miasteczka Waren.

Müritzeum
Zur Steinmole 1
17192 Waren (Müritz)

Share.

Leave A Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.