Poleski Park Narodowy – Stare Załucze

0

W Starych Załuczach znajduje się Muzeum Poleskiego Parku Narodowego. W muzeum jest kilka wystaw poświęconych między innymi faunie i florze Polesia. W dziale akwarystycznym znajduje się pięć zbiorników akwariowych w których przedstawiono ryby i raki rodzime oraz te które są obecnie gatunkami zawleczonymi i inwazyjnymi w naszym środowisku.

W pierwszym akwarium pokazano sumika karłowatego który jest gatunkiem zawleczonym ale w odach naszych świetnie się rozmnaża i jest zagrożeniem dla mniejszych rodzimych gatunków.

Sumik karłowaty tutaj znany jako Koluch – Ictalurus nrbulosaZbiornik drugi z rakami

Rak błotny – Astacus (Pontastacus) leptodactylusRak błotny – Astacus (Pontastacus) leptodactylus

W trzecim akwarium eksponowana jest Strzebla błotna. Ryba która na terenie Polski  jest objęta ścisłą ochroną gatunkową.  Została wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek wysokiego ryzyka, silnie zagrożony.

Strzebla błotna – Rhynchocypris percnurus

W kolejnym zbiorniku pokazano cztery gatunki ryb które wystepują w tutejszych wodach

Lib – Tinca tinca Płoć – Rutilus rutilus

 

Wzdręga (Krasnopióra) –  Scardinius erythrophthalmus

Karaś zwyczajny – Carasius carasius

W ostatnim akwarium pokazano kolejne gatunki obce, inwazyjne czyli Karasia srebrzystego oraz Czebaczka amurskiego

Karaś srebrzysty – Carasius auratus

W kolejnych pomieszczeniach można zobaczyc rodzimego Żólwia błotnego

Żółw błotny – Emys orbicularis

Są także żółwie czerwonolice – Trachemys scripta elegans, które w Polsce występują jako gatunki inwazyjne potrafiące przetrwać w naszych warunkach naturalnych będąc zagrożeniem dla rodzimych gatunków.

Zaskroniec zwyczajny – Natrix natrix

W muzeum znajdują się duże zbiory zwierząt występujacych na tych terenach.

Oprócz muzeum w Poleskim Parku Narodowym utworzono kilka ścieżek przyrodniczych.  My wybraliśmy się na ścieżkę zwaną „Spławy”

Wędrując nimi można podziwiać piękno natury Polesia oraz poszukiwać na przykład Żółwia błotnego w naturze. Żółwi nie spotkaliśmy ale znaleźliśmy wiele gatunków roślin wodnych, rosnących w swoim naturalnym środowisku.

Czermień błotna – Calla palustris

Kwitnąca – Calla palustris

Środowisko naturalne roślin wodnych. Pomimo suszy i bardzo małej ilości wody można odnaleźć małe cieki wodne w których  rośliny rosną częściowo pod wodą a częściowo jako emersyjne.

Tojeść rozesłana – Lysimachia nummularia

Żabiściek pływający – Hydrocharis morsus-ranae

Osoka aloesowata  – Stratiotes aloides pośród której wyrasta Grzybień biały – Nymphaea alba

Moczarka kanadyjska  – Elodea canadensis

Bardzo rozproszona ale widoczna pod powierzchnią wody Rzęsa trójrowkowa  – Lemna trisulca

 

Bardzo duże powierzchnie brzegowe  jeziora  Łukie zarasta Osoka aloesowata

 

Kwitnące  Grzybienie białe

Pośród  Pałek szerokolistnych  – Typha  latifolia,  wyrastają duże, pływające liście i żółte kwiaty Grążela żółtego – Nuphar luteaWśród grążeli i grzybieni pływające podłużne liście to Rdestnica pływająca  –  Potamogeton natans

Na brzegu prawie wysychającego cieku wodnego rośnie  Żabieniec babka wodna

Te wysokie pędy z białymi kwiatami to kwiatostany  Żabieńca babki wodnej – Alisma plantago-aquatica

Na dnie wyschniętego zbiornika nadal zieleni się i rośnie Wgłębka.

Wgłębka wodna  – Riccia fluitans

Te kolczaste kule to kwiatostan z owocnią  Jeżogłówki gałęzistej – Sparganium ramosum

Skrzypy bagienne – Equisetum limosum Pod skrzypami na bagnistej ziemi można zobaczyć wiele różnorodnych mchów

Na ścieżce nie spotkaliśmy żółwi ale widzieliśmy wiele wygrzewających się w słońcu młodych jaszczurek

Jaszczurka zwinka – Lacerta agilis

Na pewno warto wrócić do Poleskiego Parku Narodowego zwiedzając jeszcze więcej atrakcji na ścieżkach przyrodniczych. Na pewno  okresie wiosennym, gdy jest tam więcej wody zwiedzanie będzie bardziej ciekawe i atrakcyjniejsze.

Dokładniejsze informacje na stronie Poleskiego Parku Narodowego:  www.poleskipn.pl/

Share.

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.