Klasyfikacja ryb

Kolor żółty – Ryby słodkowodne     
Kolor niebieski – Ryby słonowodne

KRÓLESTWO      Animal – Zwierzęta
PODKRÓLESTWO      Metazoa – Wielokomórkowce
TYP               Chordata – Strunowce
PODTYP      Cephalochordata- Bezczaszkowce
NADGROMADA      Agnatha – Bezszczękowce
GROMADA      Cephalaspidomorphi – Minogi
RZĄD    Petromyzontiformes – Minogokształtne
GROMADA      Myxini – Śluzice
RZĄD     Myxiniformes – Śluzicokształtne
NADGROMADA     Gnathostomata – Szczękowce
GROMADA     Acanthoidei – Fałdopłetwe
GROMADA     Placodermi – Tarczowce
GROMADA      Chondrichthyes – Ryby chrzęstne
PODGROMADA      Holocephali – Zrosłogłowe
RZĄD     Chimaeriformes – Chimerokształtne
PODGROMADA     Elasmobranchii – Spodouste
RZĄD    Myliobatiformes – Orleniokształtne
RZĄD    Pristiformes – Piłokształtne
RZĄD     Hexanchiformes – Sześcioszparokształtne
RZĄD     Heterodontiformes – Rogatkokształtne
RZĄD     Squaliformes – Koleniokształtne
RZĄD     Pristiophoriformes – Piłonosokształtne
RZĄD     Squatiniformes – Raszplokształtne
RZĄD     Orectolobiformes – Dywanokształtne
RZĄD     Lamniformes – Lamnokształtne
RZĄD     Carcharhiniformes – Żarłaczokształtne
RZĄD     Rhinobatiformes – Rochokształtne
RZĄD     Torpediniformes – Drętwokształtne
RZĄD     Rajiformes – Rajokształtne
GROMADA     Osteichthyes – Ryby kostne
PODGROMADA      Dipnoi – Dwudyszne
RZĄD      Ceratodontiformes – Rogozębokształtne
RZĄD      Lepidosireniformes – Płazakokształtne
PODGROMADA      Crossopterygii – Trzonopłetwe
RZĄD      Latimeriformes – Latimeriokształtne
PODGROMADA      Chondrostei – Kostnołuskie
RZĄD      Acipenseriformes – Jesiotrokształtne
RZĄD      Polypteriformes – Wielopłetwcokształtne
PODGROMADA      Holostei – Przejściowce
RZĄD      Amiformes – Amiokształtne
RZĄD    Lepisosteiformes – Niszczukokształtne
PODGROMADA    Teleostei – Kostnoszkieletowe
RZĄD    Albuliformes – Albulokształtne
RZĄD      Anguilliformes – Węgorzokształtne
RZĄD      Ateleopodiformes
RZĄD     Atheriniformes – Aterynokształtne
RZĄD     Aulopiformes – Skrzelokształtne
RZĄD     Batrachoidiformes – Batrachokształtne
RZĄD     Beloniformes – Belonokształtne
RZĄD     Beryciformes – Beryksokształtne
RZĄD     Characiformes – Kąsaczokształtne
RZĄD     Clupeiformes – Śledziokształtne
RZĄD     Cypriniformes – Karpiokształtne
RZĄD     Cyprinodontiformes – Karpieńcokształtne
RZĄD     Elopiformes – Tarponokształtne
RZĄD     Esociformes – Szczupakokształtne
RZĄD     Gadiformes – Dorszokształtne
RZĄD     Gasterosteiformes – Ciernikokształtne
RZĄD     Gonorhynchiformes – Piaskolcokształtne
RZĄD     Gymnotiformes – Strętwokształtne
RZĄD     Lampridiformes – Strojnikokształtne
RZĄD     Lophiiformes – Żabnicokształtne
RZĄD     Mugiliformes – Mugilokształtne
RZĄD     Myctophiformes – Świetlikokształtne
RZĄD     Notacanthiformes – Łuskaczokształtne
RZĄD     Ophidiiformes – Wyślizgokształtne
RZĄD     Osmeriformes – Stynkokształtne
RZĄD    Osteoglossiformes – Kostnojęzykokształtne
RZĄD    Perciformes – Okoniokształtne
RZĄD     Percopsiformes – Okonkokształtne
RZĄD     Pleuronectiformes – Flądrokształtne
RZĄD     Polymixiiformes – Wąsatkokształtne
RZĄD    Saccopharyngiformes-Gardzielcokształtne
RZĄD     Salmoniformes – Łososiokształtne
RZĄD     Scorpaeniformes – Skorpenokształtne
RZĄD     Siluriformes – Sumokształtne
RZĄD    Stephanoberyciformes-Stefanoberyksokształtne
RZĄD     Stomiiformes – Wężorokształtne
RZĄD     Synbranchiformes – Szczelinokształtne
RZĄD     Syngnathiformes – Igliczniokształtne
RZĄD     Tetraodontiformes – Rozdymkokształtne
RZĄD     Zeiformes – Piotroszokształtne